Antykwariat Naukowy
OFERTA STAŁA

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDAutor. tytul, opisCena
st3714Z DZIEJÓW harcerstwa śląskiego.25.00
Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920 – 1945.
[Katowice 1985] Śląsk s. 296 + ilustr. opr. kart. 20 cm
st3717Z DZIEJÓW polskiej krytyki i teorii sztuki.60.00
Tom 1-2.
Warszawa 1961 PWN, s. 347, 407 + tabl. Opr. pł. 24 cm
st3915Z DZIEJÓW polskiej kultury myzycznej25.00
Cz. II: Od oświecenia do Młodej Polski.
Kraków 1966 PWM s. 703. nlb. 32. ilustr. opr. pł. obwol. 25 cm
st3721Z KRONIKI utraconego sąsiedztwa. (D)26.00
Red. Marta Pawlina-Meducka.
Kielce 2001 KTN, s. 263. ilustr. opr. kart. 21 cm [materiały z polsko-żydowskiej konferencji naukowej]
st3722Z polskich studiów slawistycznych.12.00
Seria 8: Literaturoznawstwo, folklorystyka, problematyka historyczna. Prace na XI Międzynarod. Kongres Slawistów w Braty
Warszawa 1992 Energeia s. 172. opr. kart. 23 cm
st3723Z przeszłości Śląska.18.00
Wrocław 1960 Ossol., s. 91, liczne tabl. Z ilustr. opr. kart. 25 cm [Popul.-Nauk. Bibl. Archeolog. Red. W. Hensla Nr 5]
st3724Z tradycji i dorobku inteligencji kieleckiej w XIX i XX wieku. (D)25.00
Red. Marta Meducka.
Kielce 2005 KTN s. 335. opr. kart. 24 cm
st3725Z zagadnień kultury chrześcijańskiej.28.00
Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Lublin 1973 KUL s. 664 + ilustr. na tabl. Ilustr. w tekście. Opr. pł. Obwol. 24 cm
st5497Z ZAGADNIEŃ teorii i praktyki bibliotekarskiej.20.00
Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza.
Wrocław 1961 Ossol. s. 427. opr. kart. 26 cm
st5394Z(wiązek) N(auczycielstwa) P(olskiego).8.00
Warszawa 1939 Nasza Księgarnia s. 30. opr. kart. 16 cm
st4992ZABEZPIECZENIE lasu przed szkodami od zwierzyny6.00
Zarządzenie z dnia 11 listopada 1958 r. Nr. TZ-3-232/XIV/2.
Warszawa 1958 Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne s. 70, ilustr. 37, opr. kart. 20 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe, grzbiet postrzępiony, okładka wytarta i poplamiona]
st3727ZABIEŁŁO Stanisław12.00
Na posterunku we Francji.
[Warszawa] 1967 PAX s. 307. opr. kart. 19 cm
st3728ZABIEŁŁO Stanisław25.00
W kręgu historii.
W-wa 1970 PAX, s. 219. opr. pł. 25 cm
st3729ZABIEROWSKI Stefan20.00
Conrad w Polsce. Wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896 – 1969.
Gdańsk 1971 WM s. 276. opr. pł. Obwol. 21 cm
st5395ZABŁOCKI Franciszek10.00
Sarmatyzm. Komedia w pięciu aktach.
Łódź 1930 Nakład A. F. Mittlera s. 77. opr. kart. 18 cm [Biblioteka Klasyków Polskich Nr. 19., okładka luzem]
st3734ZABYTKI Warmii i Mazur.24.00
[Poznań 1971 Wyd. Artyst.-Graf. RSW „Prasa”] s. 16 + ilustracje. Opr. pł. Z obwol. 17x23 cm
st3736ZADROŻNY Zbigniew20.00
Wklęsłodruk – fotografia, retusz, montaż. Wyd. 2 zmien.
Warszawa 1980 WNTechn. S. 231ilustr. opr. pł. 21 cm [nieakt. pieczęcie własn.].
st3738ZAGADNIENIA szkolnictwa polskiego.12.00
Warszawa 1924 ZW. ZNPSŚ, s. 77. opr. kart. 24 cm
st6403ZAGRODZKI Janusz30.00
Symbolizm w sztuce Edwarda Okunia.
[Łódź 1987]; str. 18 + ilustr.; opr. brosz. obwol. 24 cm.
st3740ZAHORSKI Andrzej28.00
Spór o Stanisława Augusta.
Warszawa 1990 PIW, s. 472, opr. kart. 20cm
st5773ZAJĄC A. Józef60.00
Zbiór obrazowych ćwiczeń...
...wolnych i przyborami dla mężczyzn, kobiet i młodzieży obojga płci od roku 1895 do roku 1927 ( z zapodaniem nazwisk autorów ćwiczeń ). Z drukarni J. Pisza w Tarnowie pod zarządem Stan. Starostki, br; s. 256; opr. ppł. 22 cm.
st3743ZAJĄC Józef50.00
Zbiór obrazowych ćwiczeń wolnych z przyborami dla mężczyzn, kobiet i młodzieży obojga płci od roku 1895 do roku 1927 zeb
Tarnów br Druk. J. Pisza s. 216, 256. współopr. oryg. kart. 25 cm
st3744ZAJĄCZKOWSKA Urszula55.00
Ratusz w Opolu.
Opole 2001 Wyd. MS, s. 99, liczne ilustr. barwne. opr. pł. 29 cm
st3745ZAJĄCZKOWSKA Urszula45.00
Zamek piastowski w Opolu.
Opole 2001 Wyd. MS, s. 79, liczne ilustr. barwne, opr. pł. 29 cm
st6048ZAJĄCZKOWSKI Ananiasz12.00
Studia nad językiem staroosmańskim.
II. Wybrane rozdziały z anatolijskotureckiego przekładu koranu z 3 tablicami

Kraków 1937, Nakł. Polskiej Akademii Umiejętności; str. XXII, 110; opr. brosz. 24 cm. ( brak tylnej okładki, przednia okładka z ubytkami luzem ).
st3746ZAKŁADY kształcenia nauczycieli w Szczebrzeszynie i ich wychowankowie.32.00
Studium hist. – socjolog. Red. Kosiński St.
[Lublin 1975] WL s. 295 + ilustr. opr. pł. z obwol. 24 cm
st6004ZAKRZEWSKI Andrzej15.00
Wójt z Wierzchosławic.
Warszawa 1984, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; str. 154, ilustr.; opr. pł. obwol. 31 cm.
st6031ZAKRZEWSKI Andrzej15.00
Wincenty Witos chłopski polityk i mąż stanu.
Warszawa 1977, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; str. 431, ilustr.; opr. pł. obwol. 25 cm.
st3749ZAKRZEWSKI Bogdan24.00
Arka przymierza.
Wrocław 1995 UW s. 275. opr. kart. lakier. 24 cm
st3755ZALESKI Marek20.00
Przygoda drugiej awangardy.
Wrocław 1984 Ossol., s. 307. opr. kart. 24 cm
st3756ZALEWSKA M. J.8.00
Wesele zięby. Wyd. 2.
[Warszawa] br GiW, s. 40, opr. kart. 18 cm
st3757ZAŁĘSKI Grzegorz65.00
Satyra w Konspiracji 1939-1944. Wyd. 2.
Warszawa 1958 MON, s. 351. opr. pł. 30 cm /bardzo bogato ilustrowany album satyryczny/
st3758ZAŁUSKI Józef Jędrzej35.00
Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących z przypisami Józefa Epifani
Kraków 1832 J. Czech, s. 188, nlb. 12. opr. ekol. płsk. [Reprint Warszawa 1979 WAiF]
st3760ZANIEWSKI Romuald16.00
Teorie o pochodzeniu i rozwoju życia a naturalizm chrześcijański. Wyd. 2 popr.
Londyn br Veritas s.286. opr. kart. 22cm
st5498ZAPASIEWICZ Jerzy8.00
Praca administracyjno-biurowa. Organizacja i technika.
Warszawa 1980 PWN s. 149. opr. kart. 24 cm
st6189ZAPOLSKA Gabriela8.00
Sezonowa miłość. Tom I.
Rzym 1947, Wyd. K. Breitera; str. 243; opr. brosz. 17 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe, przebarwnienia, blok książki poluzowany ).
st5923ZARĘBCZAN Władysław i inni.10.00
Gronków i Gronkowianie.
Gronków 1998, Nakł. Związku Podhalan - Oddział w Gronkowie i Wyd. "Soft-Land Poligrafia"; str. 231, ilustr.; opr. kart. lakier. 24 cm.
st6192ZARUBA Jerzy.30.00
Prawda w oczy kole. Karykatury.
Warszawa 1954, Wyd. Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa"; str. XXX, 107 ilustr. + spis ilustr. w j. polskim, rosyjskim i francuskim; opr. kart. 24 cm.
st3767ZARZYCKI Kazimierz, Głowaciński Zbigniew18.00
Bieszczady. Wyd. 3 popr.
Warszawa 1986 WP s. 182 + ilustr. + mapa. opr. kart. 16 cm
st3913ZAWIELSKI Fridrich S.20.00
Masa w fizycznym obrazie świata. Przeł. Z. Płochocki.
Warszawa 1979 WP s. 292. nlb. 26. ilustr. 43. opr. pł. obwol. 21 cm [nieakt. znaki własn.].
st6123ZAWIEYSKI Jerzy4.00
Rozdroże miłości. Dramat w tzrech aktach.
Liege 1959, Wyd. "Pod Włos"; str. 76; opr. brosz. 21 cm.
st3772ZAWILIŃSKI Roman14.00
Życie a szkoła. Wyd 2 pow.
Kraków 1919 Gebethner i S-ka, s. VIII, 150. opr. kart. 19 cm [grzbiet zniszczony, oprawa odchodzi, blok poluzow.].
st3773ZAWISTOWICZ-Adamska Kazimiera12.00
Wincenty Pol – badacz kultury ludowej.
Warszawa 1966 LSW, s. 151, mapki. opr. kart. 19 cm
st3778ZBIERSKI Kazimierz12.00
Zagadnienie kształcenia nauczycieli szkół średnich.
Warszawa 1930 Nasza Księgarnia, s. 46. opr. kart. 21 cm
st5623ZBIORY Biblioteki Rapperswilskiej120.00
T.II cz.2 Indeksy do katalogu rękopisów nry 1-2299. Warszawa 1938, [Bibl.Nar.], s.352, opr.brosz. 26 cm. [Egz.nierozcięty]
st3779ZBIORY Muzeum Narodowego w Warszawie.45.00
Informator.
Warszawa 1962 Muzeum, s. 86. ilustr. 214 na tabl. opr. pł. 25 cm
st3911ZBIORY Zamku Królewskiego na Wawelu.50.00
Wstęp Jerzy Szablowski.
Warszawa 1969 Arkady s. 419. ilustr. 259. opr. pł. 31 cm
st5122ZBIÓR prac z kliniki położniczej i chorób kobiecych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof15.00
Zeszyt VII. Kraków 1937
st3782ZBOROWSKI Juljusz25.00
Wskazówki do zbierania nazw geograficznych.
Warszawa 1923 Gebethner i Wolff, s. 32, opr. oryg. kart. 18 cm
st3788ZE studiów nad literaturą staropolską.32.00
Red. Budzyk.
Wrocław 1957 Ossol., s. 424, opr. kart. 25 cm /Studia staropolskie. Tom 5/
st3791ZEGADŁOWICZ Emil15.00
Motory.
Łódź 1981 Wyd. Łódzkie s. 446. opr. kart. 20 cm
st3792ZEMBATY – Michalakowa Maria25.00
Poezja Juliana Przybosia w świetle badań statystyczno – językowych na tle porównawczym.
Wrocław 1982 UW s. 312. opr. kart. 24 cm
st4833ZGORZELSKA Aleksandra20.00
Powrót króla.
Warszawa 1991 Pol. Dom Wydawniczy s. 168. ilustr. 41 na tabl. opr. kart. 24 cm [o powrocie prochów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.].
st3795ZIELENIEWSKI Jan20.00
Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Wyd. 5.
Warszawa 1976 PWN s. 664. opr. pl. 21 cm
st3796ZIELENIEWSKI Leon24.00
Dekada – pismo Legionistów Polskich w 1799 r.
Warszawa 1938 Zw. Wyd. Dzienników i Czasopism, s. 20, nlb 11. opr. pł. 25 cm [zachow. oryg. okładka kart.].
st4490ZIELIŃSKI Gustaw10.00
Kirgiz. Powieść.
Warszawa 1899 Księg. Bukowskiego s. 36. opr. oryg. brosz. 17 cm [broszura odchodzi od bloku książki.].
st3797ZIELIŃSKI Jan (Kowalski Jan)15.00
Leksykon polskiej literatury emigracyjnej.
Lublin br FIS, UNIPRESS, s. 158 + tabl. opr. kart. 20 cm
st3805ZIELIŃSKI T. SREBRNY S.16.00
Literatura starożytnej Grecji epoki niepodległości.
Warszawa MCMXXIII Wyd. J. Mortkowicza. s. VIII, 212. nlb. 8. opr. kart. 19 cm [Cześć I. Zarys ogólny. Zawarta tablica chronologiczna.].
st3910ZIELIŃSKI Tadeusz35.00
Grecja niepodległa. Oprac. A. Krawczuk.
Katowice br. „Śląsk” s. 391. ilustr. 121. mapa opr. pł. obwol. 25 cm
st3804ZIELIŃSKI Tadeusz Andrzej46.00
Chopin. Życie i droga twórcza.
[Kraków] 1993 PWM, s. 667+ tabl. zapisy nutowe. opr. pł.21 cm
st6220ZIELIŃSKI Tadeusz Prof. dr.30.00
Świat Antyczny a My ( Osiem wykładów, wygłoszonych na uniwersytecie w Petersburgu w roku 1901 ).
Przedmowę napisał Jan Bielatowicz.

Rzym 1946, Biblioteka Orła Białego; str. XVII, 192; opr. kart. 18 cm. ( na grzbiecie naddarcia ).
st3806ZIEMBA Stanisław28.00
Śladami dwóch desek. Zarys dziejów narciarstwa.
Kraków [1955] WL s. 427. ilustr. opr. kart. 20 cm
st3807ZIEMBICKI Stanisław20.00
Powrót do miasta. Poemat o Warszawie.
Warszawa 1947 „Rodzina Polska”, s. 32. opr. kart. 30 cm
st3808ZIEMIA Raciborska.10.00
Informator.
[Warszawa] 1958 Sport i Turystyka, s. 167 + nlb 28 z reklamami. opr. kart. 16 cm
st6222ZIEMIE Odzyskane.15.00
Biblioteka "Wolna Trybuna", Nr 2.

Rzym 1947, Nakł. Związku Polaków we Włoszech; str. 66 + mapka; opr. brosz. 20 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st5123ZIEMIE Polskie na Zachodzie.15.00
BM 1945 Wyd. Gł. Zarządu Polityczno-Wychowaw. W.P. s. 66. opr. oryg. kart. 22 cm [Biblioteczka Żołnierza nr 20.].
st3810ZIEMILSKI Andrzej10.00
American TV, czyli życie fikcją.
Warszawa 1969 WAiF s. 148. tab. opr. kart. z obwol. 19 cm
st3812ZIEMNOWICZ Mieczysław26.00
Problemy wychowania współczesnego.
Warszawa 1930 Wyd. J. Mortkowicza. s. VI, 268. opr. wtórna pł. 24 cm [Wyd. III.].
st3813ZIEMNOWICZ Mieczysław16.00
Problemy wychowania współczesnego. Wyd. 4.
Warszawa 1931 J. Mortkowicz, s. VI, 268. opr. kart. 24 cm [oprawa odchodzi, podkreślenia w tekście].
st3814ZIENKIEWICZ L.32.00
Morza ZSRR, ich fauna i flora.
Warszawa 1959 PWN, s. 526, ilustr. opr. pł. 24 cm F
st4834ZIĘTARA Tadeusz8.00
Krajobraz Ziemi Żywieckiej. Wyd. 2 zmien.
Warszawa 1976 WSziP s. 115. opr. kart. 20 cm
st3818ZIMIŃSKA-Sygietyńska Mira16.00
Nie żyłam samotnie.
Warszawa 1988 WAiF, s. 335 + ilustr. opr. kart. 19 cm
st3819ZIMOŃ Henryk16.00
Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba.
Warszawa 1992 Verbinum s. 157 + ilustr. opr. kart. 24 cm
st3820ZIN Wiktor24.00
Piórkiem i węglem.
Warszawa 1972 Arkady s. 152. nlb. 4. ilustr. opr. pł.
st3908ZINS Henryk30.00
Historia Afryki wschodniej.
Wrocław 1986 Ossolineum s. 400. ilustr. 35. mapy 10. opr. pł. obwol. 24 cm
st3824ZIÓŁKOWSKI Marcin10.00
Tajemnica przeznaczenia.
Sandomierz 1950 s. 63. opr. kart. 21 cm
st3825ZISZKA Anton28.00
Japonia.
Warszawa br TEiM s. VIII, 415. ilustr. wtórna opr. ppł. 22 cm [Bibl. Wiedzy Tom 26. blok poluzowany].
st3907ZŁOTORZYCKA Jadwiga20.00
Wszoły (Mallophaga). Część ogólna.
Wrocław 1994 Wyd. UW s. 388. ilustr. 151 opr. kart. 24 cm
st3827ZNAD Odry.24.00
Opowiadania i wiersze. Red. W. Żukrowski i L. Bartelski.
Warszawa 1954 NK s. 263. + załącznik z komentarz. i przypis., ilustr. opr. ppł. 21 cm
st3905ZNOJKOWA Beata (D)18.00
Korzenie i skrzydła. Opowieści o Jędrzejowie.
Jędrzejów 2000 Wyd. Nowa Galicja s. 151. ilustr. opr. kart. 21 cm
st3904ZNOJKOWA Beata (D)15.00
Zapiski prowincjonalne.
Jędrzejów 2007 Wyd. Nowa Galicja s. 125. opr. kart. 21 cm
st3830ZOLA Emil16.00
Nana. Tom 1-2.
Warszawa 1976 PIW s. 230, 238. współopr. opr. oryg. pł. 19 cm
st3903ZONN Włodzimierz15.00
Astronomia z perspektywy czasu.
Warzawa 1974 WP s. 290. nlb. 24. ilustr. opr. pł. obwol. 21 cm
st3831ZORJAN E.18.00
Dwa opowiadania historyczne. I. Z krzyżackich bojów. ... z XIV w. II. Bitwa pod Kirchholmem. ... z XVII w. Wyd. 3.
Warszawa 1928 Księg. Polska s. 80. opr. ppł. 18 cm [oprawa podniszczona, odchodzi].
st3832ZUBRZYCKI Jan Sas30.00
Arcydzieła Wita Stwosza. Zarazem twórczość ich polska.
Lwów 1924 Księg. Naukowa s. 175, opr. kart. 24 cm [blok luźny, brak grzbietu.].
st3833ZURCHER i Margolle16.00
Siła woli. Zbiór przykładów z dziejów cywilizacyi.
Warszawa 1891 „Biesiada Literacka” s. 232. opr. brosz. oryg. 18 cm