Antykwariat Naukowy
OFERTA STAŁA

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDAutor. tytul, opisCena
st3419W służbie kościołowi lubelskiemu 1975–1997.24.00
Księga upamiętniająca posługę Pasterza Diecezji Arcybiskupa Bolesława Pylaka. Red. D. Pietrusiński.
Lublin 1998 Archidiecezja Lubelska s. 399. opr. kart. lakier. 23 cm
st3421W walce z najazdem szwedzkim 1655 – 1660.40.00
Pr. zbior.
Warszawa 1956 MON s. 244 + załącznik z mapami. opr. pł. 26 cm [nieakt. pieczęcie bibliot.].
st3422WACHNIK Zenon, Łosieczka Kazimierz14.00
Wścieklizna zwierząt na Dolnym Śląsku w latach 1945-1975.
Wrocław 1981 Inst. Chorób s. 89 + tabl. i mapki. opr. kart. 29 cm
st3423WADDELL Helen25.00
Średniowiecze Wagantów. Przeł. Wrzeszcz.
Warszawa 1960 PAX s. 453. opr. pł. 20 cm
st3944WAGNER30.00
Opera, muzyka i jej twórcy w exlibrisie ze zbiorów Feliksa Wagnera.
Poznań 1972 Opera s. 41 + 40 z reprodukcjami ekslibrisów i 10 oryg. ekslibrisów na tabl., opr. oryg. kart. 22 cm [katalog wystawy, stan bdb.].
st3943WALDORFF Jerzy10.00
Ciach go smykiem!.
Kraków 1972 PWM s. 414. opr. kart. 17 cm
st3941WALDORFF Jerzy10.00
Harfy leciały na północ.
Kraków 1970 PWM s. 230.opr.kart.17cm
st3425WALENTYNOWICZ Marian (D+G)20.00
Wojna bez patosu. Z notatnika i szkicownika korespondenta wojennego.
Warszawa 1969 PAX s. 285, ilustr. opr. pł. 22 cm
st5115WALKA o szkołę narodową dla Polaków zagranicą.10.00
Warszawa 1935 Kom. Wykonawczy Zbiórki... s. 35. ilustr. opr. oryg. kart. 24 cm
st3428WALKI chłopskie w Królestwie polskim w rewolucji 1905 – 1907.14.00
Wybór materiałów i dokumentów.
Warszawa 1956 „Książka i Wiedza” s. 182. opr. pł. 22 cm [Wydział Historii Partii KC PZPR.].
st3429WANIEK Henryk20.00
Martwa natura z niczym. Szkice z lat 1990-2004.
Kraków 2004 Znak s. 247. nlb. 2. opr. kart. 20 cm
st3431WAŃKOWICZ Melchior20.00
Walczący gryf.
Warszawa 1963 Czytelnik s. 339. ilustr. opr. pł. 24 cm
st3432WAPIŃSKI Roman16.00
Władysław Sikorki.
[Warszawa 1978 WP] s. 356 nlb. 4. + 23 ilustr. opr. pł. z obwol. 21 cm
st3433WAPIŃSKI Roman10.00
Władysław Sikorski.
Warszawa 1982 Wiedza Powszechna s. 363. opr. pł. 20 cm
st3436WARCHAŁOWSKA – Kietlińska Zofia28.00
Miernictwo na usługach inżynierii. Wyd. 5 popr.
Warszawa 1963 Arkady s. 358. ilustr. opr. pł. 24 cm [grzbiet pęknięty. oprawa odchodzi.].
st3438WARMIA i Mazury.28.00
Pr. zbior.
Poznań 1953 Inst. Zach. s. 379, ilustr. opr. kart. 24 cm [cykl: Ziemie Staropolski. Tom IV. Część 2.; ślad po zalaniu.].
st3439WARNEŃSKA Monika14.00
Wiatr za progiem. Opowieść o Żeromskim.
[Lublin 1971] WL s. 259, opr. kart. 20 cm
st3440WAROL Alojzy24.00
Podręcznik kaznodziejski na 40-godzinne nabożeństwo.
Poznań 1913 Druk. i Księg. Św. Wojciecha s. 265, opr. pł. 21 cm
st3441WARSZAWA48.00
Jesteśmy w Warszawie. Miasto dawne i nowe. Tom ½.
Warszawa 1981 PIW, s. 498, 413, liczne ilustr. opr. pł. obwol. 25 cm /nieakt. znaki własnościowe/.
st5745WARSZAWA 1939-4524.00
Warszawa 1946, PIW; s. 43, liczne ilustr.; opr. brosz. 23x24 cm. (grzbiet postrzępiony)
st3443WARSZAWA oskarża.10.00
Przewodnik po wystawie...
Warszawa maj/czerwiec 1945 Muzeum Narodowe, MKiSz, Min. Odbudowy Kraju s. 24. opr. oryg. kart. 21 cm
st3937WARSZAWA wieku oświecenia.35.00
Oprac. Jan Kott i St. Lorentz.
Warszawa 1954 PIW s. 375. ilustr. 169. plan 1. opr. pł. 30 cm
st3442WARSZAWA.12.00
Pr. zbior.
bm 1950 „Kraj” s. 102, ilustr. opr. kart. 28cm /urwany róg pierwszej strony/.
st5765WASOWSKI Józef4.00
Ludzie nikczemni
Warszawa 1924, Nakładem miesięcznika "DROGA"; s. 39; opr. brosz. 18 cm ( U źródeł niemocy Rzeczypospolitej; ubytek górnego rogu książki, ślad po zalaniu ).
st5789WASYLEWSKI Stanisław20.00
Szambelanowa z Walewic
Lwów 1921, Nakładem H. Altenberga; s. 96; opr. brosz. 22 cm. ( grzbiet uszkodzony, kartki luzem )
st6140WASYLEWSKI Stanisław20.00
Romans Prababki.
Lwów 1920, Nakł. Wydawnictwa Polskiego; str. 177, ilustr.; opr. pł. 20 cm.
st3452WASYLEWSKI Stanisław28.00
Twarz i kobieta.
Kraków 1960 WL, s. 139 + 23 tabl. ilustr. w tekście. opr. pł, 24 cm
st3453WASYLEWSKI Stanisław32.00
Klasztor i kobieta. Studium z dziejów kult. pol. w średniowieczu. 9 drzeworytów – 8 inicjałów Wł. Skoczylasa.
Kraków 1957 WL s. 162. wtórna opr. pl. 25 cm
st6105WASYLEWSKI Stanisław120.00
Lwów
Poznań br, Wydawnictwo Polskie < R. Wegner >; str. 176, liczne ilustr. czarno-białe; opr. ppł. 21 cm. ( nieaktulane pieczęcie własnościowe ).
st3456WASYLKOWSKI Janusz14.00
Lwowska piosenka na wojennym szlaku.
Warszawa 1999 Instytut Lwowski s. 99. nlb.2. opr. kart. 21 cm
st6026WATOWA Ola4.00
Wszystko co najważniejsze...
Warszawa 1990, Czytelnik; str. 182, ilustr.; opr. kart. 21 cm.
st6344WAWRZYKOWSKA-Wierciochowa Dioniza14.00
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...
[Warszawa 1988], Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej; str. 391, ilustr.; opr. kart. 21 cm.
st3464WAWRZYKOWSKA-Wierciochowa Dionizja16.00
Pieśń nadziei i zwycięstwa. Dzieje polskiego hymnu narodowego.
[Warszawa 1985] MON, s. 79. ilustr. zapis nutowy. opr. tw. karton. 20 cm
st3467WEBER Max20.00
Szkice z socjologii religii.
Warszawa 1984 KiW s. 296, opr. pł. 21 cm /Seria Religioznawcza/
st3469WEBSTER’S Tower Dictionary and Atlas.18.00
Cleveland and New York br The World Publishing Company s. VI, 378 + mapy. opr. pł. 20 cm [oprawa odchodzi lekkie przetarcia w płótnie].
st3470WEGNER Jan24.00
Arkadia.
Warszawa 1948 Muz. Narod. s. 74 + 39 ilustr. na osobnych tabl. opr. kart. 22 cm /opr. luzem/
st3471WEGNER Jan26.00
Nieborów.
Warszawa 1954 wyd. „Sztuka”. S. 172. nlb.4. tabl. ilustr. 127. opr. wtórna ppł. 24 cm [nieaktualne pieczątki własnościowe.]
st3472WEGNER Jan20.00
Nieborów.
Warszawa 1957 Wyd. Sztuka s. 25. ilustr. 37 na osobnych tabl. opr. pł. 29 cm
st3474WEINERTOWA Eugenja z Bierońskich, Weinert Mieczysław25.00
Rękopis Ulrycha Branda. Powieść.
Lwów 1924 Lektor, s. 223. oryg. opr. kart. 20 cm
st3475WEISSMANN Adolf24.00
Chopin.
Stuttgart 1923 Anstalt s. 187. opr. ppł. 23 cm
st3476WEITHMANN Michael28.00
Ksantypa i Sokrates. Eros, małżeństwo, seks i płeć w antycznych Atenach.
Warszawa 2005 KDC s. 256. opr. tw. karton 19 cm
st3935WEIZSACKER C. F. V. I JUILFS J.22.00
Fizyka współczesna. Przeł. W. Staszewski i A. Teske.
Warszawa 1963 PWN s. 216. nlb. 4. ilustr. 30. opr. pł. obwol. 20 cm
st3477WENDLANDT Juliusz15.00
Sandomierz i okolice. Przewodnik turystyczny.
Warszawa 1988 PTTK „Kraj” s. 95, ilustr. opr. kart. 16 cm
st3478WERBALNE I pozawerbalne środki wyrazu w źródle historycznym.14.00
Materiały II Sympozjum Nauk dających poznawać źródła historyczne, problemy warsztatu historyka.
Lublin 1981 UMCS s. 154. opr. kart. 24 cm
st4978WERESZCZYŃSKI A. i Kucharski W.20.00
Wiadomości o Polsce współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych.
Lwów – Warszawa 1921 Książnica Polska T-wa Nauczycieli Szkół Wyższych s. 206, opr. ppł. 23 cm
st3481WERESZYCKI Henryk18.00
Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki.
Kraków 1987 Znak, s. 423. opr. kart. 19 cm
st5769WERNIC Leon27.00
Jak ratować tonących?
Kalisz 1902, Nakładem Kaliskiego Okręgu Tow. Ratowania Tonących Skład Główny u Gebehnera i Wolffa w Warszawie; s. 76; opr. pł. ze złoceniami 16 cm. ( Reprint - Kielce 1994, Agencja Wydawniczo-Reklamowa "EMES" ).
st3487WERSCHLER Iwo18.00
Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko, życie i działalność.
Warszawa 1984 PWN s. 398 + 20 tabl. opr. kart. 20 cm
st3488WERYHO Marja20.00
Nauka o rzeczach. Materjały do pogadanek z dziećmi dla użytku nauczycieli i wychow.
Warszawa 1906 NK s. VIII, 332, III, opr. ppł. 22cm [ślad po zalaniu, usunięte znaki własnościowe].
st4482WERYŃSKI Henryk8.00
Praca dla Ojczyzny.
Kraków 1931 Druk. Jana Gablankowskiego s. 29. opr. ppł. 16 cm
st5867WEST Nigel; Tsarev Oleg18.00
Klejnoty koronne. Brytyjskiej tajemnice z archiwów KGB
Warszawa [2000], MAGNUM; str. 335, ilustr.; opr. brosz. 24 cm.
st3490WEYSSENHOFF Jan i inni24.00
Od gwiazdy do atomu. Wyd. 2 uzup.
Warszawa br TEiM, s. VIII, 238. ilustr. w tekście i na osobnych tabl. opr. pł. 21 cm [Bibl. Wiedzy T. 12. nieaktualne znaki własnościowe. płótno poplamione].
st3492WEYSSENHOFF Józef16.00
Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego.
[Warszawa] 1956 Czytelnik s. 280 + ilustr. opr. kart. 20 cm
st3493WĘZŁOWE problemy ekonomicznego rozwoju Wielkopolski w latach 1945-1965.10.00
Poznań 1966 Wyż. Szkoła Ekon. Inst. Gospodarki s. 233. opr. kart. 24 cm
st6251WHO is who w Polsce.350.00
Encyklopedia biograficzna z życiorosami znanych Polek i Polaków. T. I-II.
Wydanie II 2003; opr. kart. 21 cm. Egzemplarz zafoliowany.
st3497WIĄCEK Tadeusz (D)27.00
Teatr gwiazd. Wielcy, wybitni i znani ludzie teatru na kieleckiej scenie w latach 1879 – 2003.
Kielce 2003 STON2 s. 211. ilustr. opr. kart. lakier. 21 cm
st3499WICHURA-Zajdel Edward20.00
Z dziejów duchowieństwa śląskiego w czasie wojny 1939-1945.
Warszawa 1968 PAX, s. 203 + tabl. 20 cm
st3933WIDACKA Hanna25.00
Jan III Sobieski w grafice XVII i XVIII wieku.
Warszawa 1987 PWN s. 178. ilustr. 167 na tabl.. opr. kart. 21 cm
st5608WIECKI Ż.120.00
Oświadczyny z teki Ż.Wieckiego wydał Kazimierz Synpolski
Warszawa 1913, Gebethner i Wolff, s.IV,466, opr.ppł. 24 cm. [Przetarcia na okładce,kilka kartek luzem, brak kilku kartek]
st3503WIECZORY nad Lemanem.20.00
Warszawa 1900 P. Laskauer & W. Babicki s. nlb 4, 195. opr. pł. 21 cm
st4483WIEJSIENBORN E.15.00
Sbornik statiej dlia pieriewoda c russkogo na grieczieskij. Kurs V klassa gimnazij. Pieriewod s niemieckago Sczastlibcew
Wilno 1892 Tipogr. A. G. Syrkina s. 85. opr. oryg. brosz. 22 cm [pozaginane rogi kart, poza tym stan bdb.].
st3505WIEK XVIII.30.00
Polska i świat. Księga poświeć. Bogusławowi Leśnodorskiemu.
Warszawa 1974 PIW s. 512. opr. pł. 24 cm [nieakt. pieczęcie.].
st4814WIELICZKA.8.00
Zabytkowa Kopalnia Soli, Muzeum Żup Krakowskich. Przewodnik.
Wieliczka 1981 Muzeum s. 52 + tabl. z 66 ilustr. opr. kart. 16x17 cm
st3507WIELICZKO Mieczysław15.00
500 zagadek o Rzeszowie i Ziemi Rzeszowskiej.
Warszawa 1973 WP s. 251. ilustr. opr. kart. 19 cm
st3527WIELKA Encyklopedia Powszechna PWN.24.00
Tom 9: Polska.
Warszawa [1966] PWN s. 231 + mapy. ilustr. opr. pł.24 cm
st5995WIELKA legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r.8.00
Opracował Adam Przyboś. Warszawa-Kraków 1985, PWN; str. 250 + 33 ilustr.; opr. brosz. 21 cm ( ubytki w okładce i grzbiecie ).
st3528WIELKA Literatura Powszechna.48.00
Red. St. Lama.
Warszawa br TEiM /reprint Warszawa 1995 „Gutenberg-Print”/ Tom 1. Wschód – literatury klasyczne. s. X, 831, ilustr. opr. pł. 27 cm
st3529WIELKA Literatura Powszechna.48.00
Red. St. Lama.
Warszawa br TEiM /reprint Warszawa 1995 „Gutenberg-Print”/ Tom 2. Część D. Literatura średniowieczna łacińska. Literatury romańskie. s. VIII, 682, ilustr. opr. pł. 27 cm
st5117WIELKI Tydzień Polaków czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia20.00
Warszawa 1915 Skarbiec Polski nr 15. s. 48. opr. oryg. brosz. 18 cm
st6259WIELKIE Serce.16.00
Korespondencja Kornela Ujejskiego z rodziną Młodnickich. T. I.
Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski.

Warszawa 1992, ANCHER; str. 304, ilustr.; opr. kart. 21 cm.
st6308WIELKOPOLSKI słownik biograficzny.54.00
Warszawa-Poznań 1981, PWN; str. 890; opr. pł. złoc. 24 cm.
st3531WIELOFUNKCYJNA gospodarka na obszarach wiejskich. (D)30.00
Materiały konferencji naukowej poświęconej Prof. Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. W. Kamińsk
Kielce 2002 KTN s. 294, ilustr. opr. kart. lakier. 23 cm
st3533WIELOWIEYSKI Jan14.00
Bohaterskie loty.
Warszawa 1934 „Płomień” s. 272, bez oprawy. 18 cm
st3534WIEN.24.00
Illustrierter Wegweiser durch Wien und Umgebunden. Neute Auflage. Mit 66 Illustrationen, zwei Planen im Texte, einem Pla
Wien br A. Hartleben’s Verlag s. VIII, 152. opr. twardy karton 16 cm [wklejka oderwana, grzbiet podniszczony.].
st3536WIERNI ojczyźnie.18.00
Kartki z dziejów martyrologii duchowieństwa polskiego w latach okupacji hitlerowskiej.
Warszawa 1966 Chrześc. Stow. Społ. s. nlb 6, 336. opr. kart. 28 cm [maszynopis powielony.].
st3929WIERZBIŃSKA Jadwiga10.00
Nauka śpiewu w szkole powszechnej. Cz. 2: Wskazówki metodyczne na oddział 2-gi, 3-ci i 4-ty. Wyd. 2 uzup.
Warszawa 1931 „Nasza Księgarnia” s. 71. opr. kart. 21 cm [Z praktyki szkolnej nr 5.].
st3541WIERZBOWSKI Theodorus140.00
Matricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur... Pars 2
Warszawa 1907 C. Kowalewski, s. VIII, 191. opr. półsk. zdob. 30 cm [zachow. oryg. okładka kart.].
st3542WIERZEWSKI Wojciech20.00
Modele kultury filmowej. W kręgu tradycji i współczesnych doświadczeń.
Warszawa 1979 Centr. Ośr. Metodyki Upowsz. Kult. s. 319, opr. kart. 20 cm
st6195WIERZYŃSKI Kaziemierz36.00
Cygańskim wozem.
Londyn 1966, Nakl. Polskiej Fundacji Kulturalnej; str. 159; opr. kart. 18 cm. ( nieaktualne adnotacje własnościowe, okładka luzem od całości ).
st3547WIEŚ Radomska poprzednio Zesz. Nauk. Muz. Wsi Radomskiej. Red. S. Zieliński. Tom 7.30.00
Radom 2004 Muz. Wsi Radom. s. 460, XII. ilustr. tab. opr. tw. karton. lakier. 24 cm
st3549WIĘCKO Edward20.00
Puszcza Białowieska.
Warszawa 1984 PWN, s. 311. ilustr. opr. kart. 24 cm
st3550WIĘCKO Edward26.00
W ostępach Puszczy Białowieskiej.
Warszawa [1972] SiT, s. 207. ilustr. opr. pł. 23 cm
st3552WIĘCKOWSKA Helena12.00
Joachim Lelewel. Uczony – polityk – człowiek.
Warszawa 1980 Czytelnik s. 183 + tabl. opr. kart. 19 cm
st6067WIKTOR Jan20.00
Eros na podwórzu.
Rzym 1945, Biblioteka Orła Białego; str. 118; opr. brosz. 21 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st4980WILBIK Weronika5.00
Żywią i bronią. Dramat w ośmiu odsłonach.
Poznań 1946 Nakładem Związku Młodzieży Wiejskiej R.P. s.59, opr. ppł. 20 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe]
st3559WILKOWSKI Stanisław18.00
Stanisław Konarski. Opowieść historyczna.
Warszawa 1973 NK s. 299, opr. kart. 19 cm
st3560WILKOWSKI Stanisław10.00
Stanisław Konarski. Opowieść historyczna.
Warszawa 1969 NK s. 259, ilustr. opr. kart. 20 cm
st5899WILLIAMS Charles26.00
Charles de Gaulle. Ostatni wielki Francuz.
Przekład Andrzej Chajewski. Warszawa 1997, AMBER; str. 424, ilustr.; opr. kart. twarda 24 cm.
st5638WILNO.100.00
Piętnaście widoków według zdjęć fotograficznych.
Wilno 1928, Nakł.i drukiem Józefa Zawadzkiego, s.2,15 fotogr. 22 x 28 cm., opr.brosz. 28 cm. [Nieaktualne pieczątki własnościowe w tekście, ubytki w rogach]
st3565WINDAKIEWICZ Bruno14.00
Teatr Polski przed powstaniem sceny narodowej.
Kraków 1921 Krakowska Spółdzielnia Wyd., s. 118, opr. kart. 21 cm
st3567WINKLOWA Barbara24.00
Nad Wisłą i nad Sekwaną. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
Warszawa 1998 Iskry, s. 233. opr. pł. Obwol. 25 cm
st6341WINKLOWA Barbara10.00
Narcyza Żmichowska i Wanda Żeleńska.
Kraków 2004, Wyd. Literackie; str. 229, ilustr; opr. kart. 20 cm.
st4818WINNICKI Tomasz, Zemanek Bogdan20.00
Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. XXV lat Bieszcz. Parku Narod. 1973-1998.
Ustrzyki Dolne 1998 Wyd. BPN, Ofic. Wyd. „Impuls” s. 124. ilustr. barwnych 104. opr. kart. 24 cm
st3928WINSTANLEY Gerrard20.00
Program ustroju wolności czyli prawowita zwierzchność przywrócona.
Kraków 1959 PWN s. 277. opr. pł. obwol. 19 cm
st5794WIOSENNA plastyka obrzędowa wsi Rzeszowskiej6.00
Brzozów 1969, bw; s. 10, ilustr.; opr. brosz. 22 cm.
st3570WIPPER R.16.00
Historja Starożytna w zarysie. Wyd. 2.
Warszawa 1907 Bibl. Nauk. S. XVI, 273 + mapy. Ilustr. opr. ppł. 20 cm
st3578WIŚNIEWSKI Wojciech W.24.00
Ikonografia jaskiń gór polskich w XIX wieku.
Kraków 1999 PTTK s. 183-236, dopełnienie 57-78. ilustr. opr. kart. 22 cm
st3579WIŚNIEWSKI Wojciech W.10.00
Jaskinie Gorców. Dzieje i stan poznania.
Kraków 1998 PTTK, s. 177-204. opr. kart. ilustr. 23 cm
st3581WITACZEK Henryk i St.25.00
O hodowli jedwabników.
Milanówek 1937 Centr. Doświad. Stacja Jedwabnicza s. 109.ilustr. opr. pł. 22 cm [zachow. przednia oryg. okł. kart. nieakt. znaki własn., stan dobry.].
st3582WITEKOWIE Przemysław i Grażyna (D)15.00
Kalendarium Kielc i Kadrówki. Jeszcze raz o pierwszej Kompanii Kadrowej.
Kielce 2004 Wyd. Antykwaryczne, s. 120, ilustr., opr. kart. lakier. 20 cm
st3586WITKOWIAK Antoni26.00
Propedeutyka teologii katolickiej. Wyd. 6 popr.
Poznań 1969 Księg. Św. Wojciecha, s. 504, opr. pł. 20 cm
st3583WITKOWSKA Helena15.00
Dzieje ustroju Polski w zarysie. Wyd. 3 popr.
Warszawa 1917 Arct, s. 168. opr. brosz. 21 cm /blok książki luźny/
st3584WITKOWSKA Helena16.00
Z dziejów ludzkości. Wyd. 2 uzup.
Warszawa 1921 Arct, s. 141. opr. brosz. 23 cm /grzbiet podniszczony/
st4819WITKOWSKI Henryk10.00
„Kedyw” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944.
Warszawa 1985 Inst. Wyd. Zw. Zawod. s. 472. opr. kart. 21 cm
st5915WITULSKA Krystyna8.00
Na granicy życia i śmierci.
Listy i grypsy więzienne Krystyny Witulskiej. Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Wanda Kiedrzyńska. Warszawa 1970, PIW; str. 255, ilustr.; opr. brosz. 20 cm.
st3588WITWICKI Władysław24.00
Pogadanki obyczajowe.
Warszawa 1962 PWN, s. 159, ilustr. opr. pł. 20 cm
st3590WITZ Ignacy, Zaruba Jerzy35.00
50 lat karykatury polskiej.
Warszawa 1961 Arkady, s. 63, nlb. 185 z 296 rysunkami w tym IX całostr., opr. pł. 22x24 cm
st5263WIZJE SOCJALIZMU w Polsce do roku 1948.8.00
Red. J. Tomickiego.
Warszawa 1987 KiW, Inst. Historii Ruchu Robotn. Ak. Nauk Społ. PZPR s. 409. opr. kart. 20 cm
st3592WŁOCHY15.00
Italia – carta automobilistica 1:1750000.
Rzym br Istituto Geografico Visceglia mapa o wym. 84x60 cm, opr. kart. 22 cm [na złożeniach przetarcia.].
st3595WOJAN Ryszard7.00
Bydgoszcz, niedziela 3 września 1939 r.
Poznań 1959 Wyd. Poznańskie, s. 93. opr. kart. 21 cm
st3599WOJCIECHOWSKI Aleksander18.00
Rynek Staromiejski.
Warszawa 1956 „Sztuka”, s. 39, 80 nlb z ilustr. opr. pł. 24 cm
st3600WOJCIECHOWSKI Aleksander30.00
Elementy sztuki ludowej w polskim przemyśle artystycznym XIX i XX wieku.
Wrocław 1953 Ossol., s. 108 + tabl. 95 z ilustr., opr. kart. 26 cm
st3602WOJCIECHOWSKI Konstanty26.00
Dzieje literatury polskiej.
Poznań 1947 Księg. Ziem Zach., s. 297. wtórna opr. pl. 25 cm
st3606WOJCIECHOWSKI Stefan10.00
O bibliofilstwie lubelskim w latach 1926 – 1976.
Lublin 1976 bw, s. 40, opr. Kart. 24 cm
st3608WOJEŃSKI Jan36.00
Technika liternictwa. Wyd. 3 popr.
Warszawa 1955 PWG, s. 287, ilustr. opr. pł. 24 cm
st3612WOJEWÓDZTWO bydgoskie.28.00
Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka.
[Poznań 1973 PWN], s. XIII, 630, ilustr. mapy. Opr. pł. 27 cm
st3615WOJEWÓDZTWO warszawskie.26.00
Przewodnik. Praca zb. Wydanie II poprawi.
Warszawa 1965 Sport i Turystyka s. 427. ilustr. mapy 2. opr. pł. 17 cm
st3617WOJNAR Irena20.00
Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki. Wyd. 2 zmien.
Warszawa 1980 PWN, s. 298 + tabl. Opr. kart. 20 cm [blok luźny.].
st3620WOJNOWA A.18.00
Wschód i zachód.
Warszawa 1936 M. Fruchtman, s. 406. opr. ppł. 20 cm
st3621WOJTASIK Janusz20.00
Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907.
Warszawa 1987 MON, s. 288, ilustr. opr. pł. 24 cm
st4822WOJTERSKI Teofil10.00
Babia Góra.
Warszawa 1978 WP s. 176. ilustr. na tabl. opr. kart. 17 cm [Przyroda Polska.].
st4823WOJTERSKI Teofil, Bednorz Jan10.00
Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie.
Warszawa 1982 WP s. 224. ilustr. na tabl. opr. kart. 17 cm [Przyroda Polska.].
st3624WOJTYŁA Karol8.00
Jan Paweł II; Druga pielgrzymka do Polski. Przemówienia, homilie 16.VI.-22.VI.1983.
Kraków 1983 Znak, s. 237. opr. kart. 19 cm /nieaktualne znaki własn./
st3625WOJTYŁA Karol8.00
Jan Paweł II; Trzecia pielgrzymka do Polski. Przemówienia, homilie 9.VI.-14.VI.1987.
Kraków 1987 Znak, s. 230. opr. kart. 19 cm /nieaktualne znaki własn./
st3923WOKÓŁ człowieka10.00
Red. M. Szyszkowska.
Warszawa 1988 PWN s. 182. opr. kart. 20 cm
st4824WOLL Marian36.00
O broni palnej. O obchodzeniu się z nią i postępowaniu na polowaniu. (W szczególności o śrótownikach). Podręcznik niezbę
[Kraków 1946] Łowczy Powiatowy P. Z. Ł. s. 30. ilustr. 6 na papierze światłoczułym. opr. kart. 21 cm [okładki postrzępione i poplam., maszynopis powielony, papier kruszący się, stan dość dobry.].
st3627WOLNIEWICZ Janusz16.00
Wachty z trzech oceanów.
Warszawa 1982 Młodzieżowa Agencja Wydaw. S. 383 + ilustr. opr. kart. 19 cm
st3628Wolno? Czy nie wolno?12.00
Warszawa 1908 P.Lascauer s. 40. opr. kart. 20 cm
st5647WOLSKI Kazimierz80.00
Słownik lotniczy w językach : polskim, francuskim, niemieckim i angielskim
Warszawa 1931, [IBTL], 48, opr.ppł. 30 cm. [Słownik w formie skoroszytu, zawiera VIII działow, oddzielonych od siebie kartonową wkładką z numerem działu]
st6267WOLSKI Władysław4.00
Kartki kontrowersyjne.
Zebrała i do druku przygotowała Celina Bobińska-Wolska. Przedmową opatrzył Henryk Jabłoński.

Kraków 1980, Wyd. Literackie; str. 383 + 16 ilustr.; opr. kart. obwol. 20 cm.
st4825WOLTANOWSKI Andrzej, Wołoszyński Ryszard W.10.00
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794.
Warszawa 1973 KiW s. 429. ilustr. opr. pł. 15 cm [Bibl. Światowida, nieaktualne znaki własn., stan dobry.].
st5514Wolter20.00
Kandyd
Bibljoteka Boy'a
Przekł. i wstęp T. Żeleński (Boy),Warszawa [b.r., lata 30-te], s.107, opr.pł., 20 cm.
st3631WOLTER15.00
Tak toczy się światek. Przeł. Boy.
Warszawa 1953 PIW, s. 220. opr. kart. 18 cm
st3921WOŁCZEK Olgierd25.00
Izotopy.
Warszawa 1965 PWN s. 508. ilustr. 208. opr. pł. obwol.20cm
st5392WOŁOSZYNOWSKI Juljan14.00
O Twardowskim. Synu ziemianki, obywatelu piekieł, dzis księżycowym lokatorze. Powieść. Tomy I-II.
Warszawa br Wyd. J. Mortkowicza s. 144, 129. opr. ppł. 20 cm [Bibljoteka Beletrystyczna Towarzystwa Wydawniczego – Rok Pierwszy, Książka VI, przybrudzenia]
st3635WORCEL Henryk39.00
Dzieła wybrane. Tom 1-3. Oprac. Jerzy Pluta.
Wrocław 1979 Ossol., s. 650, 533, 788. opr. pł. Obwol. 21 cm
st3636WORONICZ Jan Paweł12.00
Świątynia Sybilli oraz 2. Zjawienie Emilki. 3. Hymn do Boga.
Warszawa 1918 Arct, s. 102. opr. brosz. 18 cm /brak przedniej oprawy/,
st3637WORONIECKI Jacek15.00
Katolickość tomizmu.
Warszawa 1938 Veritas, s. 116 + tablica. Opr. kart. 21 cm [Wyd. Inst. Wyższej Kult. Relig. W Warszawie Nr 3.].
st3638WORONIECKI O.20.00
Przewodnik po literaturze religijnej.
Lwów 1914 Gubrynowicz Druk Anczyca. S. 160 opr. kart. 22 cm [nieaktualna pieczęć Biblioteki Uniwersytetu Lubelskiego, grzbiet uszkodzony, na koncu spis imion własnych.].
st3639WORONOWSKI Franciszek35.00
Zarys teologii pastoralnej. Tom 1-2.
Warszawa 1984/86 Wys. Sióstr Loretanek s. 512, 558. opr. kart. 21 cm
st4484WOŚ Czesław – Grafika i ekslibrisy z lat 1999-2006. (D)15.00
Kielce 2006 Biblioteka Akademii Świętokrzyskiej s. 39. naklej. na karty 9 podobizn prac. opr. kart. 21 cm [katalog wystawy].
st3920WOŹNIAKOWSKI Jacek20.00
Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach nowożytnej kultury europejskiej.
Warszawa 1974 Czytelnik s. 393, nlb. 2. ilustr. na tabl. opr. tw. karton 22 cm [nieaktualne znaki własnościowe.].
st3596WÓJCICKI Wł.24.00
Z rodzinnej zagrody. Życiorysy.
Warszawa 1877 F. Hosick s. 230. ilustr. opr. pł. 19 cm [reprint Warszawa 1990 WAIF].
st3919WÓJCIK Stanisław35.00
Zdjęcia lotnicze.
Warszawa 1989 PPWK im. E. Romera s. 546. nlb. 36. ilustr. opr. kart. 24 cm
st3640WÓJCIK-Góralska Danuta20.00
Król niemalowany.
Warszawa 1983 LSW, s. 271. opr. pł. 20 cm
st6413WÓJCIK-Łagan Hanna (D)35.00
Kronika życia szkolnego 1945-2000. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.
Kielce 2010, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach \"Żeromszczacy\", Fundacja Posteris; str. 182, ilustr.; opr. kart. 24 cm.
II tom monografii Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach.
st3641WÓJTOWICZ Henryk18.00
Funkcja kompozycyjna porównań Homera.
Lublin 1971 KUL, s. 175, opr. Kart. 24 cm [TN KUL Rozpr. Wydz. Hist. – Filolog. 35.].
st3642WÓJTOWICZ J., Szkutnik L.24.00
Gramatyka polska w dialogach (Skrypt dla cudzoziemców).
[Łódź 1976] PWN s. 431. opr. kart. 24 cm [maszynopis powielony.].
st3643WÓJTOWICZ Stanisław10.00
Kościół parafialny w Bocni i jego środowisko artystyczne. Przewodnik.
Bochnia 1983 bw s. 168. ilustr. opr. kart. 16 cm
st3918WÓYCICKI Kazimierz14.00
Stylistyka i rytmika polska.
Kraków 1923 Wyd. Geb. i Wollf s. 218. opr. kart. 19 cm [Podręcznik dla szkoły i samouków. Wyd. V.].
st3645WRABEC Jan8.00
Legnickie Pole. Wyd. 2 popr.
Wrocław 1991 Ossol., s. 116 + mapka. Ilustr. opr. kart. 16 cm [Śląsk w zabytkach sztuki. Red. T. Broniewskiego, M. Zlata.].
st4826WROCŁAW – plan miasta.8.00
Wyd. 2.
Wrocław 1980 PPWyd.Kartograf. s. 111. opr. kart. 21x12 cm
st3647WROCŁAW, BRZEG, Trzebnica, Sobótka.12.00
Oprac. J. Sykulski.
Bm 1948 WTMK], s. 64, opr. brosz. 16 cm
st3646WROCŁAW.25.00
Opracował Julian Lewański.
Warszawa 1953 Sp. Wyd. „Sport i Turystyka” s. 131. ilustr. opr. kart. 28 cm
st5940WRONKA Krzysztof, Laskoś Katarzyna3.00
Obywatel Królewskiego Wolnego Miasta Krosno Michał Mięsowicz.
BIBLIOTEKA KROŚNIEŃSKA, seria: biografie, zeszyt 2 (1994). [ Krosno marzec 1994 ], Muzeum Rzemiosła w Krośnie; str. 31, ilustr.; opr. kart. 21 cm
st3655WSPOMNIENIA drukarzy 1945-1955.14.00
Warszawa 1955 [Zw. Zaw. Prac. Kult.], s. 135, ilustr. opr. pł. 25 cm
st3659WSPOMNIENIA o Ignacym Solarzu „Chrzestnym”.10.00
Oprac. Z. Mierzwińska-Szybka.
Warszawa 1983 Lud. Spółdz. Wyd., s. 427 + 65 tabl. Opr. pł. 21 cm
st3660WSPOMNIENIA o Stefanie Starzyńskim.12.00
Oprac. M. M. Drozdowski.
Warszawa 1982 PWN, s. 427, opr. kart. 20 cm
st3661WSPOMNIENIA Opolan.15.00
Red. W. Kornatowskiego i K. Malczewskiego.
Warszawa [1960] PAX, s. 461, opr. pł. 24 cm /płótno nieco poplamione, podkreślenia w tekście/
st3662WSPOMNIENIA Opolan.20.00
Warszawa 1965 PAX s. 444 + ilustr. opr. pł. 24 cm
st3663WSPOMNIENIA więźniów Pawiaka. (1939-1944).20.00
Pr. Zbior.
Warszawa 1964 Lud. Spółdz. Wyd., s. 439. ilustr. opr. pł. 25 cm
st6321WSPÓŁCZESNA grafika polska.45.00
Galeria muzeum im. Leona Wyczółkowskiego.
Bydgoszcz 1965; tekst + 81 ilustr.; opr. kart. obwol. 16x20 cm. ( exlibris ).
st3668WSTĘP do badania dzieła filmowego.20.00
Pr. Zbior.
Warszawa 1966 WaiF, s. 235, opr. kart. 20 cm /Studia z teorii filmu. Tom. 1./.
st3671WSZECHŚWIAT. Życie. Człowiek.28.00
Wyd. 3 popr.
Warszawa 1955 KiW s. 483 + wklejki z tab. I barwnymi ilustr. ilustr. w tekście. Opr. pł. 21 cm
st3676WYBÓR źródeł do dziejów Rosji do 1861 roku.14.00
Pr. Zbior.
Kielce 1978 WSP s. X, 269. opr. kart. 23 cm [maszynopis powielony, nieakt. Pieczęcie. Własnościowe.].
st3677WYBRANE problemy etnologii miasta12.00
Łódź 1993 UŁ s. 146. opr. kart. 24cm [Folia Ethnologica 7.].
st3679WYCECH Czesław24.00
Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-1944.
Warszawa 1964 NK, s. 287 + ilustr. opr. pł. 21 cm /podkreślenia w tekście/
st3680WYCHOWANIE fizyczne w szkole podstawowej.10.00
Tom I. Pod red. J. Kutzner.
Warszawa 1949 Nasza Księgarnia. s. 408. tablice, opr. kart. 26 cm [Seria; Z praktyki szkolnej 61.].
st3683WYCZAŃSKI Andrzej10.00
Polska w Europie XVI stulecia.
Warszawa 1973 WP s. 253. opr. kart. 17 cm [Bibl. Wiedzy Współczesnej. Omega.].
st4988WYDZIAŁY Architektury Inżynierii Komunikacji Akademii Górniczej w Karkowie.12.00
Program na rok akademicki 1948-1949
Kraków 1948 Wyd. Arch. Inż. i Kom. A.G. w Krakowie s.180, ilustr. 5, opr. kart. 21 cm
st3685WYKA Kazimierz32.00
... Charakterystyki. Wspomnienia. Bibliografia.
Kraków [1978] Wyd. Literackie, s. 583 + tabl. Opr. pł. 24 cm
st3686WYKA Kazimierz14.00
Łowy na kryteria.
[Warszawa] 1965 Czytelnik s. 292. opr. kart. 19 cm
st3687WYKA Kazimierz10.00
Makowski.
Kraków 1963 Wyd. Literackie s. 175. ilustr. opr. pł. 17 cm [nieaktualna pieczęć własnościowa.].
st3688WYKA Kazimierz24.00
Modernizm polski.
Kraków 1959 WL s.XIII,339.pr.pł. 21cm
st3689WYKA Kazimierz12.00
Odeszli.
[Warszawa] 1983 PIW s. 319. opr. kart. 19 cm
st3690WYKA Kazimierz10.00
Matejko i Słowacki.
[Warszawa] 1953 Czytelnik, s. 158, XLVIII z ilustr. opr. tw. karton. 24 cm, /brak grzbietu/
st3691WYKA Kazimierz12.00
Stara szuflada.
Kraków 1967WL. s.286. opr. kart.obwol.20 cm
st3693WYPISY źródłowe do dziejów Wawelu.18.00
Z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1539 – 1541. Oprac. B. Przybyszewski.
Kraków 1991 Państw. Zbiory Sztuki na Wawelu, s. XXVII, 235. opr. kart. 24 cm
st3695WYSOCKA Maria15.00
Rozwój umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim.
Katowice 1989 Uniw. Śląski s. 142. opr. kart. 24 cm
st3916WYSOCKA Tacjanna15.00
Gimnastyka artystyczna.
Warszawa 1955 Sport i Turyst. S. 192. rysunki opr. oryg. kart. 24 cm
st3696WYSOCKI Alfred14.00
Sprzed pół wieku. Wyd. 2 uzupeł.
Kraków [1958] Wyd. Literackie, s. 325, opr. kart. 21 cm
st3705WYSZYŃSKI Stefan25.00
Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy.
Włocławek 1946 Księg. Powszechna, s. 189. opr. kart. 22 cm
st3707WYSZYŃSKI Stefan12.00
Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy.
Warszawa 1991 Wyd. im. S. Kard. Wyszyńskiego, s. 112, opr. kart. 20 cm
st3708WYSZYŃSKI Stefan28.00
Miłość na co dzień. Rozważania. Część 1-2.
Rzym 1971 Papieski Instytut Studiów Kościelnych, s. 302; 280 + tabl. Opr. kart. 21 cm
st3706WYSZYŃSKI Stefan Kardynał14.00
Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy.
[Warszawa 1957] Księg. Św. Wojciecha s. 207 + tabl. Opr. pł. 20 cm
st3709WYSZYŃSKI Zbigniew16.00
Filmowy Kraków 1896 – 1971.
Kraków [1975] WL s. 415. ilustr. opr. pł. 20 cm [Cracoviana seria II. Ludzie i wydarzenia.].