Antykwariat Naukowy
OFERTA STAŁA

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDAutor. tytul, opisCena
st3264TABACZYŃSKI Stanisław, Buko Andrzej24.00
Sandomierz starożytność wczesne średniowiecze.
Rzeszów 1981 KAW s. 212, ilustr. opr. pł. 24 cm
st5387TABELE WAG.10.00
Tabele porównawcze oraz tabele wag stali i żelaza.
Katowice 1936 Huta Pokój s. 52. opr. kart. 21 cm
st3267TAJEMNICA CHRYSTUSA.30.00
Poznań 1969 Księg. św. Wojciecha s. XV, 603. opr. kart. 24 cm
st3268TARANIENKO Zbigniew15.00
Rozmowy z pisarzami.
Warszawa 1986 WP s. 516. opr. kart. 20 cm
st3270TARCZYŃSKI Marek30.00
Generalicja powstania listopadowego.
Warszawa 1980 MON s. 432. ilustr. opr. pł. 24 cm
st3271TARLE Eugeniusz15.00
Napoleon. Wyd. 5.
[Warszawa] 1967 KiW s. 571, opr. kart. 18 cm
st4805TARLE Eugeniusz25.00
Napoleon.
Warszawa 1957 KiW s. 519. opr. pł. 22 cm
st6288TARNÓW na dawnej karcie pocztowej.20.00
Część II.
[Tarnów] br, Urząd Miasta Tarnowa; str. 70, ilustr.; opr. kart. lakier. 23x23 cm.
st5682TASZYCKI Witold14.00
Nasza mowa ojczysta
Lwów 1933, Nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych; s. 36, opr. ppł. 18 cm. ( Bibljoteka Szkoły Powszechnej ).
st3276TAŚMOTEKA Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie.10.00
Dokumentacja dźwiękowa dotycząca lat 1901-1972. Przewodnik.
Warszawa 1989 PWN s. 153, opr. kart. 24 cm
st3277TATARKIEWICZ Władysław28.00
Dominik Merlini.
[Warszawa] 1955 Budownictwo i Architektura s. 190 + tabl. liczne ilustr. w tekście. opr. pł. 24 cm [płótno nieco poplamione]
st3278TATRAMI urzeczeni.28.00
Dawna turystyka w słowie i obrazie. Oprac. R. Hennel.
Warszawa [1979] Sport i Turystyka s. X, 279, ilustr. opr. pł. 24 cm
st5388TAYLOR John6.00
Nauka i zjawiska nadnaturalne.
Przek. Anna Tanalska-Dulęba. Warszawa 190 PIW s. 221. opr. kart. 19 cm [Biblioteka Myśli Współczesnej]
st3282TAZBIR Janusz14.00
Od Haura do Isaury. Szkice o literaturze.
Warszawa 1989 PIW, s. 275. opr. kart. obwol. 19 cm
st3283TAZBIR Janusz20.00
Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji.
[Warszawa 1987 WP] s. 320. ilustr. opr. kart. 20 cm [Bibl. Wiedzy Histor. Hist. Polski.].
st3284TAZBIR Janusz28.00
Świat panów Pasków. Eseje i studia.
[Łódź 1986] Wyd. Łódzkie, s. 387, opr. pl. obwol. 21 cm
st3286TEATR polskiego renesansu.32.00
Antologia. Oprac. Julian Lewański.
Warszawa 1988 PIW s. 691. opr. pł. obwol. 21 cm /Bibl. poezji i prozy./
st6300TEATR radziecki. Antologia.90.00
T. I-IV.
Wybór, słowo wstępne i opracowanie Stanisław Witold Balicki.

Warszawa 1967, PIW; str. 409 + 56 ilustr., 581 + 41 ilustr., 625 + 38 ilustr., 509 + 57 ilustr.; opr. pł. 20 cm.
st3287TEATR STU.25.00
Analizy, interpretacje, konteksty, świadectwa odbioru, autobiografia, autokomentarze, dokumentacja, ikonografia. Red. Ch
Warszawa 1982 Młodz. Agencja Wyd. s. 211. liczne ilustr. na tabl. opr. tw. karton 24 cm
st3292TEMATY.30.00
Księga jubileuszowa w 70. rocznice urodzin profesora Leszka Moszyńskiego.
Gdańsk 1998 Wydaw. UG s. 457. ilustr. nlb.2. opr. kart. 24 cm [Slawistyka nr 9.].
st3293TENNENBAUM Henryk20.00
Europa środkowo-wschodnia w gospodarstwie światowem.
London 1942 M. I. Kolin s. 163. opr. kart. 19 cm [nieaktualne znaki własn., stan dobry.].
st5516Teofil Gautier25.00
Panna de Maupin
Bibljoteka Boy'a
Przekł. i wstęp T. Żeleński (Boy),Warszawa [b.r., lata 30-te], s.351, opr.pł., 20 cm.
st3297TEREJ Jerzy J.15.00
Spotkania z Klio. Szkice i felietony historyczne.
Warszawa 1975 Czytelnik s. 340, opr. kart. 20 cm
st3296TEREJ Jerzy Janusz14.00
Refleksje historyczne.
Warszawa 1983 Czytelnik s.240, opr. kart. 20 cm
st5874TERLECKI Olgierd8.00
Szkice i polemiki.
Kraków 1987, Krajowa Agencja Wydawnicza; str. 295; opr. brosz. 20 cm.
st4806TERLECKI Olgierd35.00
Z dziejów Drugiej Rzeczpospolitej.
Kraków 1985 KAW s. 400 nlb. 66 ilustr. opr. pł. obwol. 24 cm
st3954TERLECKI Olgierd (D)15.00
Generał Sikorski. Tom I–II.
Kraków 1981/1983 WL s. 460,315. nlb. 16,20. ilustr. 28,24.opr. kart 19 cm [drugi tom w obwolucie].
st3300TESLAR Józef Andrzej16.00
O nowym polskim przekładzie czterech Ewangelii.
Kraków 1917 Druk. E. i K. Koziańskich s. 19, wtórna opr. pł. 23 cm [nieaktualne pieczęcie biblioteczne].
st4479TEZY do projektu ustawy o stosunkach służbowych i odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonarjuszów14.00
Warszawa 1934 Rada Nacz. Zw. Pracown. Samorządowych R.P. s. 47. opr. oryg. brosz. 23 cm [stan bdb.].
st3305THIEL Rudolf24.00
Manner gegen Tod und Teufel.
Berlin [1933] Buchergilde Gutenberg, s. 207, opr. pł. 24 cm
st3953THORNDIKE Edward Lee25.00
Uczenie się ludzi. Przeł. S. Mika.
Warszawa 1990 PWN s. 258 opr. pł. obwol. 20 cm
st5833THROUGH the Geography room to the knowledge of homeland and the world.8.00
Warsaw 1937, The Geographical and Pedagogical Laboratory Museum of education and Instruction; str. 47, ilustr.;opr. brosz. 24 cm.
st3308THUFT W.60.00
Grabmale aus Hartgeftein. Wyd. 6?
Gorliz [Zgorzelec] 1935 Hoffmann & Reiber s. 56. opr. oryg. kart. 16x23 cm [album zawiera ilustracje przykładowych nagrobków wykonywanych przez firmę, stan dobry.].
st3309THULLIE Czesław40.00
Zabytki architektoniczne Ziemi Śląskiej na tle rozwoju architektury w Polsce.
Katowice 1965 „Śląsk” s. 367. ilustr. 264. opr. pł. 25 cm
st3310TICHOMIROW Michał10.00
Rosja średniowieczna na szlakach międzynarodowych w XIV i XV wieku.
Warszawa 1976 PAX s. 179. opr. kart. 17cm [nieaktualna pieczęć własnościowa.].
st3311TIETJENS E.16.00
Desuggestion. Ihre Bedeutung und Auswertung: Gesundheit Erfolg Gluck. Wyd. 2.
Berlin 1929 Otto Elsner Verlags-Ges. s. XVI, 301. opr. pł. 25 cm
st3312TITCHENER E. B.24.00
Początki psychologji. Wyd. 2.
Warszawa 1920 Arct s. 268. opr. ppł. 22 cm [nieakt. pieczęcie bibliot.].
st3314TITCHENER E. B.10.00
Początki psychologji. Wyd. 3.
Warszawa 1921 ARCT s. 275, opr. ppł.22 cm /pęknięty grzbiet/
st3315TŁOKIŃSKI Waldemar16.00
Mowa. Przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów.
Warszawa 1982 PWN s. 191. opr. kart. 23 cm
st3317TOEPLITZ Jerzy16.00
Film i telewizja w USA. Dzień dzisiejszy i perspektywy.
[Warszawa] 1963 WAiF s. 308 + ilustr. opr. tw. karton. 21 cm
st3319TOEPLITZ Krzysztof Teodor20.00
Sekrety filmu.
Warszawa 1967 Iskry s. 223. ilustr. na tabl. opr. pł. 20 cm
st3320TOEPLITZ Krzysztof Teodor14.00
Spotkania z X muzą.
Warszawa 1960 WAiF s. 346. opr. kart. 20 cm
st3323TOKARCZYK Andrzej15.00
Ewangelicy polscy.
Warszawa 1988 Interpress s. 136. opr. kart. 20 cm
st3952TOLGYESSY Juraj, KENDA Milan22.00
Alfa–Beta–Gamma. Promienie nadziei. Przeł. T. Siemek.
Warszawa 1984 WP s. 398. ilustr. opr. pł. obwol. 21 cm
st5956TOMASZEWSKI Kazimierz5.00
W krainie nie z tej ziemi.
Warszawa 1989, wyd. Epoka i wyd. Spółdzielcze; str. 268, ilustr.; opr. kart. 17 cm.
st6125TOMASZUNAS Stanisław Doc. dr hab. med.6.00
Dbaj o zdrowie w tropiku. Wskazówki dla osób udających się do kraju o gorącym klimacie.
Warszawa 1985, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; str. 32 + mapka; opr. brosz. 21 cm.
st3327TOMKIEWICZOWA Maria, Tomkiewicz Władysław26.00
Dawna Polska w anegdocie.
Warszawa 1988 WP s. 279. ilustr. opr. pł. z obwol. 15x19 cm
st3328TOPASS Jan30.00
L’art rt les Artistes en Pologne. Du Romantisme a nos jours.
Paris 1928 Librairie Felix Alcan s.172. ilustr. 12na tabl [w miejsce 16] opr.oryg.brosz. 21 cm[brak 4-ch ostatnich tablic prac Pankiewicza, Wittiga, Dunikowskiego i Stryjeńskiej, stan db].
st5829Topfer Stanisław.80.00
Zbiór ekslibrysów.
Zbiór ekslibrysów wykonanych przez Stanisława Töpfera (1917-1975), grafika uprawiającego głównie drzeworyt, w latach okupacji członka Koła Miłośników Grafiki i Ekslibrysu, po wojnie zaś ZPAP oraz krakowskiej grupy artystycznej "Dziewięciu grafików". Ta pozycja składa się z 8 ekslibrysów w drzeworycie, naklejonych punktowo na kartoniki form. 21,0 x 15,5 cm; na każdym kartoniku (z wyjątkiem jednego) odręczny podpis artysty ołówkiem.
1. Ex-Libris A. Banacha, form. 7,2 x 6,0 cm, na bibułce

2. Ex-Libris Aleksandra Stolarskiego, form. 6,5 x 5,3 cm, na bibułce

3. Ex-Libris inż. Lolka Huellego, form. 6,5 x 4,6 cm, na papierze żeberkowym

4. Ex-Libris Mieczysława Kobylańskiego, form. 6,8 x 5,9 cm, na papierze żeberkowym

5. Ex-Libris Jędrka Klocka, form. 7,7 x 5,9 cm, na papierze żeberkowym

6. Ex-Libris Heleny Kasprzak, form. 6,4 x 5,0 cm, na papierze żeberkowym

7. Ex-Libris Frank Cox, form. 7,0 x 5,0 cm, na papierze gładkim

8. Ex-Muzicis van der Horst Anthon, form. 7,4 x 5,3 cm, na nieprzyciętym arkusiku papieru czerpanego, dodatkowow sygn. ołówkiem pod odbitką

st3951TOPOLSKI Jerzy15.00
Świat bez historii.
Warszawa 1976 Wiedza Powszechna s. 288. opr. pl. 20 cm [nieaktualne znaki własnościowe, stan dobry.].
st3950TOPOLSKI Jerzy40.00
Zarys dziejów Polski.
Warszawa 1982 Interpress s. 276. nlb. 126. tabl. ilustr. 6 map, opr. kart. 24 cm
st3330TOPOLSKI Jerzy18.00
Gniezno. Zarys dziejów.
Poznań 1979 Wyd. Poznań. s. 178 + ilustr. opr. pł. obwol. 20 cm [nieakt. pieczęcie własnościowe.].
st3333TOPOROWSKI Marian16.00
O nieznanym tłumaczu Puszkina.
Wrocław [1949] Ossol. s. 32, ilustr. opr. kart. 14x21 cm
st3949TORNIUS Valerian22.00
Wolfgang Amade. Powieść o Mozarcie.
Kraków 1986 PWM s. 397. nlb. 32. ilustr. opr. kart. 16 cm
st5880TOURNOUX Jean-Raymond12.00
Udręka i los dopełniony. Kronika polityczna 1958-1974.
Przełożył z francuskiego Adam Galica. Warszawa 1979, Książka i Wiedza; str. 514; opr. brosz. obwol. 20 cm.
st6225TOWARZYSTWO Słowiańskie w latach 1912-1913.8.00
Biblioteka Słowiańska Dział I: Popularno-Naukowy. T. 4.

Kraków 1914, Nakł. "Towarzystwa Słowiańskiego"; str. 34; opr. brosz. 20 cm. ( Kartki luzem, okładka luzem od całości ).
st4480TRĄMPCZTŃSKI Włodzimierz20.00
Epizody historyczne. Luźne kartki na tle dziejów W. Ks. Poznańskiego. Serja 1.
Warszawa 1914 Druk Zięckowski s. nlb. 4, 163. opr. ppł. 19 cm
st4808TRELA-Mazur Elżbieta (D)28.00
Sowietyzacja oświaty w Małopolsce Wschodniej pod radziecką okupacją 1939-1941.
Kielce 1998 WSP. s. 294. opr. kart. 21 cm
st3342TRETER Mieczysław26.00
Konrad Krzyżanowski.
Warszawa 1926 Geb. i Wolff s. 26. ilustr. 32 na tabl. opr. oryg. kart. 18 cm [Monografie Artystyczne t. VI.].
st3344TRIETJAKOW P. N.15.00
Wostoćnosławjanskije pliemiena. Wyd. 2 popr.
Moskwa 1953 Akademia Nauk CCCR s. 312. ilustr. mapki. opr. pł. 22 cm
st4971TRIUMF krzyża na tle wizji wieków5.00
Warszawa 1933 Nakł. SS. Urszulanek S. J. K. S. 31, opr. kart. 17 cm
st5800TROJAN Józef4.00
Studjum porównawcze nad dekstrynami zawartemi w słodkim i odfermentowanym zacierze gorzelniczym.
Rozprawa doktorska przedłożona radzie Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej. Przyjęta przez radę Wydziału Chemicznego Politechniki Lwowskiej na podstawie referatów prof. dr. A. Joszta i prof. dr. E. Suchardy na posiedzeniu w dniu 18 listopada 1927 r.

Odbitka z miesięcznika "Przemysł Chemiczny" 1928.

Lwów 1928, z drukarni zakładu narodowego im. Ossolińskich we Lwowie pod zarządem Kazimierza Figwera; s. 18, tabl.; opr. brosz. 25 cm. ( egzempalarz nierozcięty, nieznaczne ubytki w okładce, nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st4972TRYPUĆKO Józef18.00
Słowiańskie przysłówki liczebnikowe typu stcsł. dvasdi, tristi
Uppsala 1947 Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB s. 101, opr. kart. 25 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe]
st3348TRZEBUCHOWSKI Paweł12.00
Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego.
Warszawa 1971 PAX, s. 231. opr. kart. 19 cm
st3349TRZECI. III Synod Gdański.45.00
Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia. Tom ½.
Gdańsk 2001 Kuria s. 400, 408, ilustr. barwne ta tabl. opr. pl. 21 cm
st3350TRZECIAK Przemysław32.00
250 razy o sztuce polskiej. Malarstwo. Grafika. Rzeźba. Rzemiosło artystyczne.
Warszawa 1967 NK s. 335, ilustr. opr. pł. 22 cm [obca dedykacja.].
st6249TRZECIESKI Jan.20.00
Bilet na pociąg, który odjechał.
[Toruń 2004], Wyd. Adam Marszałek; str. 273, ilustr.; opr. kart. 24 cm.
st3352TRZY relacje z polskich podróży na wschód muzułmański w pierwszej połowie XVII wieku.20.00
Oprac. Adam Walaszek .
Kraków 1980 WL s. 151. nlb. 3. tabl. ilustr. 20. opr. pł. obwol. 24 cm
st3353TRZYDZIEŚCI32.00
30 lat ludowego Wojska Polskiego w twórczości plastycznej.
Warszawa 1975 KAW RSW książka Prasa Ruch s. 8, nlb 6 + 140 ilustr. jednobarwnych + XXVIII ilustr. wielobarwnych. opr. pł. z obwol. 29 cm
st3355TSCHUPPIK Karol34.00
Marja Teresa. Przeł. Zawadzki.
Warszawa 1935 Cukrowski, s. 383. ilustr. na tabl. opr. oryg. pł. 25 cm
st6038TUBIELEWICZ Władysław40.00
Gramatyka języka afrykańskiego. Część I - Morfologia.
[Warszawa] 1965, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; str. 157; opr. brosz. 24 cm. ( notatki długopisem; Uniwersytet Warszawski - Studium Afrykanistyczne ).
st5686TUMPACH J., Podlaha A.25.00
Slavorium Litterae Theologicae. Conspectus Periodicus.
Pragae Bohemorum 1905, Officinae Typographicae, s. 285, XI, opr. płsk. 23 cm., brak grzbietu.
st3357TURKIEWICZ Eugenjusz18.00
Świat chemji. Podręcznik chemji dla kl. III-ej gimnazjalnej. Wyd. 2.
Londyn 1942 UOISS s. 205, ilustr. tab. opr. kart. 21 cm /na karcie tytuł. dedykacja obca/
st3358TURLEJSKA Maria12.00
Rok przed klęską. (wrzesień 1938 – wrzesień 1939).
Warszawa 1960 WP s. 388, ilustr. opr. kart. 20 cm [oprawa luzem.].
st3363TURYSTYCZNY Informator województwa gdańskiego12.00
Gdańsk 1956 PTTK, s.IX,137 + reklamy, opr. kart. 17 cm
st6414TWÓRCZOŚĆ Literacka Żeromszczaków. Vol. I-II, współopr. (D)50.00
Vol. I: Twórczość Literacka Żeromszczaków: wiersze, eseje, wspomnienia, reportaże, wywiady, artykuły, dramaty, opowiadania absolwentów, nauczycieli i byłych uczniów I LO im. Stefana żeromskiego w Kielcach. Almanach literacki z okazji jubileuszu 285-lecia szkoły.

Vol. II: Twórczość plastyczna Żeromszczaków: malarstwo, fotografia, rysunek, tkanina, rzeźba, książka, grafika, dekoratorstwo, wystawa prac absolwentów, nauczycieli i byłych uczniów I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z okazji jubileuszu 285-lecia szkoły.

Kielce 2010, Jedność; str. 412, 304, ilustr.; opr. kart. 30 cm.
st3365TYBERG Judith28.00
Sanskrit Keys to the Wisdom – Religion.
Covina, California 1943 Theosophical University Press s. XVIII, 163. opr. pł. 23 cm
st3366TYBETAŃSKA Księga Umarłych.30.00
Kraków 1991 Ofic. Literacka s. 267. ilustr. w tekście i na tabl. opr. pł. 25 cm
st3367TYLOCH Witold20.00
Bogowie czterech stron świata.
[Łódź 1988] WŁ s.274 + tabl. opr. kart. 20 cm
st3368TYMIŃSKI Stan16.00
Święte psy.
bm [1990 Autor] s. 263, opr. kart. 20 cm
st3369TYMOWSKI Michał18.00
Najkrótsza historia Polski.
Warszawa 1995 TRIO s. 181. nlb. 2. ilustr. opr. kart. 20 cm
st3370TYMOWSKI Michał, Kieniewicz Jan, Holzer Jerzy25.00
Historia Polski.
Paryż 1986 Spotkania s. 367. opr. kart. 22 cm
st3371TYRAKOWSKI Witold12.00
Między Śnieżnikiem a Wolinem.
[Poznań] 1973 Wyd. Poznańskie s. 176, ilustr. opr. kart. 20 cm
st3372TYRAKOWSKI Witold16.00
W krainach żubra, łosia i niedźwiedzia.
Warszawa 1971 NK, 202. ilustr. opr. kart. 20 cm
st3373TYROWICZ Marian18.00
Jan Tyssowski i rewolucja 1846 r. w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty.
Kraków 1986 KAW s. 262. nlb. 2. opr. kart. 20 cm
st3375TYROWICZ Marian18.00
Sprawa ks. Piotra Ściegiennego.
Warszawa 1948 „Książka” s. 207, ilustr. opr. kart. 20 cm [Biblioteka Historyczna].
st3376TYSIĄC20.00
1000 słów o lotnictwie. Mała encyklopedia lotnicza.
[Warszawa 1958] MON s. 407. ilustr. opr. pł. 17 cm
st3377TYSIĄCLECIE Polski 1924.40.00
Ilustrowane wydanie jubileuszowe.
[Warszawa1924 Polska Macierz Szkolna] s. 83, ilustr. opr. oryg. brosz. 31 cm [karty bloku przedarte na głębokość 2 cm, poza tym stan dobry].
st3948TYSZKOWA Maria14.00
Aktywność i działalność dzieci i młodzieży.
Warszawa 1977 WSiP s. 256. ilustr. 21. opr. kart. tw. 20 cm