Antykwariat Naukowy
OFERTA STAŁA

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDAutor. tytul, opisCena
st2828SABATOWIE Teresa i Zdzisław (D)15.00
„Sabat” dla cmentarzy.
Cmentarz Ostrowiecki w Ostrowcu Święt. Kielce 1995 bw s. 147. ilustr. Opr. kart. 21 cm
st2831SACHANBIŃSKI Michał14.00
Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska.
Wrocław 1979 Ossol. S. 239 + barwne tabl. + załączniki. Ilustr. W tekście. Opr. kart. 19 cm [ślad po zalaniu.].
st2832SADKOWSKI Stanisław12.00
Dowiedz się, co to jest Bank Akceptacyjny.
Warszawa 1933 Bank Akceptacyjny S. A. S. 16, opr. kart. 24 cm
st2835SAINT-Simon32.00
Pamiętniki. Tom 1-2.
[Warszawa] 1984 PIW s. 424, 406 + tabl. Opr. pł. 21 cm
st2836SALA Mieczysław Józef (D)8.00
Uwierzyć w siebie. Wiersze.
Kielce 2004 LTNK s. 169. ilustr. Opr. kart. lakier. 21 cm
st2841SAMOTYHOWA Nela18.00
Patrzymy na obrazy.
Warszawa 1958 „Nasza Księgarnia” s. 72. ilustr. na oddzielnych tabl. 11. opr. ppł. 25 cm [ nieaktualne piecz.].
st2842SAMSONOWICZ Henryk20.00
O „historii prawdziwej”. Mity, legendy i podania jako źródło histoyczne.
Gdańsk 1997 Novus Orbis s. 205. nlb. 2. opr. kart. 20 cm
st5591SAMSONOWICZ Jan60.00
Utwory dewońskie wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Materiały do geologii Gór Świętokrzyskich. Les depots devoniens
Warszawa 1917, Nakł.Tow.Nauk.Warszawskiego, s.72 + II tabl., opr.ppł.introlig. 24 cm.
st4007SANDNER Henryk25.00
Człowiek i przyroda.
Warszawa 1972 WP s. 274. nlb. 62. ilustr. opr. pł. obwol. 21 cm
st5904SANKOWSKI Piotr15.00
Vladimir. Dramat w III aktach.
Kielce 2004, bw; str. 80, ilustr.; opr. kart. 23 cm.
st2844SANKTUARIUM Maryjne w Gietrzwałdzie8.00
Gietrzwałd br Nakł. Księży Kanoników Regularnych Laterańskich s. Nlb 37, ilustr. Opr. kart. 18x20 cm
st6114SANOCKI Adam18.00
Dzieje Polski w zwięzłym zarysie.
Część I: Od początków państwa polskiego do rozbiorów. Seria: Podręczniki dla żołnierskich szkół powszechnych nr 2.

Genewa 1942, Wszechświatowy Komitet Związków Młodzieży Chrześcijańskiej w Genewie; str. 130, VIII + 8 tabl.; opr. brosz. 23 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st4006SAPIŃSKI Stanisław30.00
Badania źródłowe nad kazaniami niedzielnemi i świątecznemi Skargi.
Kraków 1924 Prace Historyczno-Literackie nr 20. s. X, 333. opr. oryg. kart. 23 cm
st2846SAWICKA Franciszka, Rupińska Jadwiga14.00
Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych 1801-1914. Indeksy.
Wrocław 1987 Ossol., s. 197. opr. kart. 24 cm
st6138SĄDEK Napoleon14.00
Kwatera nad Adriatykiem. Sztuka w trzech aktach.
Londyn 1950, Nakł. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów; str. 98; opr. brosz. 21 cm ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st6139SĄDEK Napoleon6.00
Markietanki. Serca w mundurach. Komedia w 3 aktach.
Londyn 1952, Nakł. Stowarzyszenia Polskich Kombatantów; str. 48; opr. brosz. 21 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st2848SĄSIEDZI i inni.18.00
Warszawa 1978 Czytelnik s. 264, ilustr. Opr. pl. 21 cm [zawiera m. In.: Potomkowie Lecha i Czecha. Polak, Węgier. Orientalność polska. W tęczy Franków.].
st4005SCHAFFER Bogusław30.00
Muzyka XX w. Twórcy i problemy.
Kraków 1975 Wyd. Literackie s. 395. opr. pł. obwol. 24 cm
st2849SCHEFFEL Joseph Victor60.00
Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert. Wyd. 3.
Stuttgart 1904 Adolf Bonz s. XV, 480, liczne ilustracje Kurta Liebicha w tekście i na tabl. Opr. oryg. Zdob. Pł. 25 cm
st5837SCHEMATISMUS Universu Venerabilis Cleri Dioeceseos Tarnoviensis ...210.00
... Tam Saecularis quam regularis et scholarium in eadem existentium. Anno Domini 1854.
Tarnoviae [1854], Typis Anastasii Rusinowski.

Szematyzm obejmujący wszystkich nauczycieli przy szkołach narodowych w Tarnowskeij Dyecezyi Biskupiej obrządku łacińskiego znajdujących się na rok 1854. Tarnów [1854], Drukiem Anastazego Rusinowskiego.

Część w j. łacińskim: str. 234, w j. polskim: str. 72; opr. brosz. 18 cm. ( ubytki w grzbiecie, przebarwnienia na okładce, tylna okładka odchodzi od całości, nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st2850SCHEMATYZM Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce 1992.26.00
Kraków 1993 [Franciszkanie] s. 256, ilustr. Opr. Kart. 21 cm
st2851SCHILLER30.00
Theater von... Vierter Theil.
Wien 1910 In Commission den Anton Doll s. 408, opr. Ppł. 18 cm
st2853SCHLAG nach uber die England. ...14.00
st2854SCHLAG nach uber die Iran, Afganistan, Arabien und Indien.12.00
[oprawa luzem]
st2852SCHLAG nach uber die Sowjetunion ...12.00
Leipzig br Bibliographisches Institut AG s. 32 + mapa. Opr. kart. 18 cm [grzbiet pęknięty]
st2855SCHLAG nach uber die Spanien und Portugal.12.00
[grzbiet pęknięty]
st2856SCHLAG nach uber die Turkei, Irak und Agypten ...14.00
st2857SCHMALHAUSEN I. I.16.00
Organizm jako całość w rozwoju indywidualnym i historycznym.
Warszawa 1962 KiW s. 330, ilustr. Opr. pł. 20 cm
st2859SCHMIDT-Dessau Hans15.00
Immergrune Pflanzen Ihre Bedeutung fur Forst und Landwir-tschaft von...
Neudamm 1927 Verlag von J. Neumann s. 72 ilustr. 23. opr. kart. 21 cm
st4004SCHNEIDEREIT Otto10.00
Paryski Orfeusz. Powieść o Jakubie Offenbachu. Przeł. H. P. Anders.
Poznań 1975 Wyd. Poznańskie s. 444. nlb. 32. ilustr. 60. opr. kart. obwol. 20 cm
st2860SCHOCH Carl28.00
Die moderne Aufbereitung der Mortel=Materialien.
Wyd. 2. Berlin 1904 Ver. Der Tonindustrie-Zeitung s. 475 + 5 tabl. Ilustr. W tekście. Opr. pł. 25 cm [brak 1 tabl., płótno podniszczone].
st5857SCHORER Mark24.00
Sinclair Lewis. Życie Amerykanina.
Przełożyła Teresa Święcka. [Warszawa 1961], PIW; str. 778, ilustr.; opr. pł. obwol. 21 cm.
st2864SCHREIBER L., Menzel M.12.00
Nauka biurowości. Wstęp dla pomocniczych sił biurowych.
Kraków 1944 [Verl. fur Wirtschaft und Handwerk G.m.b.H.] s. 124. ilustr. tab. opr. kart. 21 cm
st2867SCHULZES Theodor20.00
Fuhrer durch die Stsdt Hannover. Bearbeitet von Lehrer U. Usche.
Hannover br Autor, s. 128 + barwny plan miasta na załączniku. Ilustr. W tekście. Opr. kart. 18 cm [oprawa podniszczona, postrzępiona.].
st4003SCRIBE Eug., Aug., i Augustin20.00
Szpital warjatów. Operetka komiczna w 1 akcie z franc. Wyd 3.
Poznań 1929 Cybulski s. 56, nlb. 8, 35 (nuty) opr. ppł. 17 cm [Naród sobie! 62., stan bdb.].
st2871SEGUR16.00
O istocie i znaczeniu Kościoła.
Kraków 1867 Księg. Wielogłowskiego s. 49. opr. oryg. Brosz. 19 cm [okładka przedarta, stan dobry.].
st2873SEMIL Małgorzata, Wysińska Elżbieta24.00
Słownik współczesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie.
Warszawa 1980 WaiF, s. Nlb 8, 430 + ilustr. Opr. tw. Karton. 21 cm [grzbiet pęknięty.].
st5253SEMKOWICZ Władysław35.00
Słowacja i Słowacy. Tom 2: Dzieje i literatura. Praca zbiorowa pod red....
Kraków 1938 Biblioteka Słowacka nr 2. s. 404, nlb. 2. opr. oryg. kart. 22 cm [blok książki luźny, okładki nieco postrzęp.].
st2877SERCZYK Władysław26.00
Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 r.
Kraków [1984] WL s. 374 + 51 ilustr. na tabl. opr. kart. obwol. 20 cm
st2876SERCZYK Władysław A.20.00
Kultura rosyjska XVIII wieku.
Wrocław 1984 Ossol. s. 291. ilustr. opr. kart. 21 cm
st2878SEREJSKI Marian Henryk15.00
Studia nad historiografią polski, Część I. – K. B. Hoffman.
Łódź 1953 ŁTN, s. 136, opr. kart. 26 cm /prace Łódzkiego Tow. Naukowego, wydział II, nr 8/.
st2879SETELIK Jaroslav40.00
Hradcany, perła Prahy. 12 barevnych reprodukci.
Praha br Jindrich Plichta, album w opr. oryg. Kart. 25x37 cm
st2880SEWERYN Tadeusz34.00
Świątkarz powsinoga.
Warszawa 1963 PAX s. 335, ilustr. Opr. pł. 24 cm
st4457SIECZENOW J.15.00
Odruchy. Przeł. Ksawery Budny.
Warszawa 1873 Red. „Przeglądu Tygodniowego” s. 181. brosz. 14 cm [brak oprawy, poza tym stan bdb.].
st2885SIEDZIBY muzealne...16.00
...w przemysłowych kompleksach zabytkowych Łodzi. Europejskie Dni Dziedzictwa.
Zabytkowe obiekty przemysłowe Łodzi 19-20 września 1998r. Łódź br TonZ s. 164. ilustr. Opr. kart. 21 cm
st2886SIELANKI POLSKIE z różnych autorów zebrane, a teraz świeżo dla pożytku y zabawy czytelnikow po trzec45.00
Warszawa 1778 Nakładem Groellowskiey Księgarni s. Nlb. 16, 526. ilustr. Opr. pl. 18 cm [Reprint Warszawa 1990 WaiF].
st2887SIEMEK Marek J.15.00
Filozofia, dialektyka, rzeczywistość.
Warszawa 1982 PIW s. 240. opr. kart. 19 cm
st4001SIENICKI Stefan45.00
Wnętrza mieszkalne. Rys historyczny. (Cz. 1: Starożytny Egipt, Mezopotamia i kraje europejskie. Cz. 2: Wnętrza mieszkaln
Warszawa 1962 „Arkady” s. 466. ilustr. 420. opr. oryg. pł. 25 cm [stan dobry.].
st2892SIENKIEWICZ35.00
W sprawie utworzenia Akademji imienia Henryka Sienkiewicza.
S. 11. brosz. 29 cm, do druku zawierającego art. Szkic Statutu dołączone pismo Henryka Chankowskiego z odręcznym podpisem informujące o celu Akademii czyli popieraniu i rozwoju wszechstronnej umysłowości polskiej. [Oba dokumenty zaopatrzone w pieczęć: Z archiwum Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich.].
st2890SIENKIEWICZ Henryk35.00
Listy do Mścisława Godlewskiego (1878-1904).
Oprac. E. Kiernicki. Wrocław 1956 Ossol. s. 292, ilustr. 10 na tabl. Opr. pł. 25 cm
st2888SIENKIEWICZ Henryk30.00
Krzyżacy. Tom 1-4.
Lwów br Ossol. s. 331,379, opr. pł. 20 cm [paginacja ciągła dwóch tomów, 2 voluminy].
st5098SIENKIEWICZ Henryk14.00
Nowele w wyborze.
Jerozolima 1944 MWRiOP s. 268. opr. oryg. kart. 18 cm [nieaktualne znaki własn., [Szkolna Bibl. Na Wschodzie tom 39.].
st2893SIENKIEWICZ Henryk (D)25.00
W stulecie Krzyżaków ... Red. L. Ludorowski, H. Ludorowska.
Kielce 2000 KTN s. XXII, 376, ilustr. Opr. kart. 24 cm
st4000SIENKIEWICZ Witold25.00
Mały słownik historii Polski.
Warszawa 1991 WP s. 251. opr.sk.21cm
st5574SIEROSZEWSKI Wacław8.00
Ukochana i nieśmiertelna. Przepowiednia Wernyhory. Sclavus Saltans.
Warszawa b.r., "Biblioteka Polska", s.32, opr.brosz. 20 cm.
st2896SIEROTWIŃSKI Stanisław25.00
Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury.
Kraków 1960 WSP s. XX, 189.opr. kart. 25 cm
st4458SIEROTWIŃSKI Stanisław15.00
Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury.
Kraków 1960 WSzPedag. s. XIX, 189. opr. oryg. kart. 26 cm [okładki obstrzępione, poza tym stan dobry.].
st2898SIEWIERSKI Mieczysław i inni.18.00
Postępowanie karne w zarysie.
Warszawa 1971 PWN s. 320, opr. pł. 24 cm
st4764SIKORA Alfons7.00
Osobliwości i zabytki przyrody województwa gdańskiego.
Gdańsk 1978 KAW s. 106. ilustr. mapki. opr. kart. 21 cm
st2899SIKORSKA S. M. Concetta36.00
Praktyczna pani domu.
Włocławek 1938 Zmartwychwstanki s. 178. ilustr. Opr. kart. 24 cm [okładka postrzępiona z zabrudzeniami, poza tym stan dobry.].
st2900SIKORSKI14.00
Władysław Sikorski – żołnierz i polityk.
Red. J. Półćwiaka. Rzeszów 1987 WSP s. 291, opr. kart. 21 cm
st2901SIKORSKI Władysław50.00
Polska i Francja w przeszłości i w dobie współczesnej.
Lwów 1931 Ossol. S. 273. opr. wtórna ppł. 25 cm
st2903SILNICKI Tadeusz28.00
Sobory powszechne a Polska.
[Warszawa] 1962 PAX, s. 165 + tabl. Opr. pł. Obwol. 24 cm
st2905SILNICKI Tadeusz26.00
Z dziejów Kościoła w Polsce. Studia i szkice historyczne.
Warszawa [1960] PAX, s. 500 + tablica na wklejce. Opr. kart. 20 cm
st2906SIMO Vlado10.00
Z przepustką w Tatry Słowackie. Informator.
Warszawa 1956 Sport i Turystyka s. 64 + mapa. Ilustr. Opr. kart. 17 cm
st2907SIMON Alfred15.00
Słownik współczesnego teatru francuskiego.
Warszawa 1979 WaiF s. 203, ilustr. Opr. kart. lakier. 19 cm
st5099SIMON Odette10.00
O poradnictwie zawodowem.
Warszawa 1930 Wyd. „Ligi Pracy” s. 207. opr. oryg. kart. 21 cm
st4949SINKO Tadeusz17.00
Rapsody historyczne St. Wyspiańskiego.
Kraków 1923 Krakowska Spółka Wyd. s. 70, opr. kart.21 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe, postrzępiony grzbiet]
st2908SINNETT A. P.24.00
Świat tajemny. Wiedza transcendentalna na Wschodzie. Oprac. Skorobohatej-Stankiewicz.
Warszawa br Druk. Bogusławskiego s. 123. opr. oryg. pł. 19 cm [autorem prezydent Towarzystwa Teozoficznego Eklekty-cznego w Simli, grzbiet odchodzi od oprawy, wewnątrz blok książki w stanie bdb.].
st5428SITKO Jurij8.00
Bytowanie funkcjonalno-pragmaticzieskoj metodologii w otiecziestwiennom jazykoznahii. 60 godow XIX wieka 1-oj polowiny X
Sewastopol 2007 Ribest s. 139. opr. kart. 20 cm
st4950SITO Jerzy S.10.00
Śmierć i miłość.
Warszawa 1963 Czytelnik s. 116, opr. kart. 20 cm
st5374SKALA Jan, NOWAK Marcin16.00
Nowele łużyckie. Przekład z oryginału łużyckiego.
Warszawa 1936 Związek Słowiański s. 31. opr. kart. 17 cm [Biblioteka Słowiańska – Seria II Nr. 2, przednia okładka naderwana]
st2913SKARB Średzki10.00
The Treasure of Środa Śląska. Der Goldene Schatz von Środa Śląska.
Wrocław 1996 [Muz. Narod.] s. nlb 7-tekst, 16-ilustr. opr. kart. lakier. 19 cm
st2915SKARBEK Fryderyk12.00
Pamiętniki Seglasa.
Warszawa [1898] Granowski i Sikorski, s. 152. opr. pł. 18 cm [płótno poplamione.].
st5750SKARBEK Hanna6.00
Sara Bernard
Warszawa br, RÓJ; s. 64, ilustr.; opr. brosz. 14 cm ( ubytek w górnej części przedniej okładki; Biblioteczka Historyczno-Pedagogiczna nr. 47 ).
st2920SKIERKOWSKA Elżbieta20.00
Plastyka Stanisława Wyspianskiego.
Wrocław 1958 Ossol. S. 94 ilustr. 69 w tekście opr. oryg. Pł z obwol. 23 cm [ze zbiorów zbędnych BUW.].
st6037SKŁADANEK Bogdan16.00
Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego
Warszawa 1997, DIALOG; str. 264; opr. kart. 24 cm.
st2921SKŁADKOWSKI Felicjan Sławoj14.00
Strzępy meldunków.
Warszawa 1988 MON s. 262. opr. kart. 21 cm
st3999SKORNY Zbigniew8.00
Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania.
Warszawa 1989 PWN s. 241. opr. kart. 20 cm
st2924SKOROWIDZ miejscowości do mapy administracyjnej Rzeczypospolitej Polskiej 1: 500 000.15.00
Wyd. 5.
Warszawa br PPWK, s. 215. opr. kart. 23 cm
st2926SKOWRON Stanisław12.00
Zarys nauki o dziedziczności.
Kraków 1947 Wiedza Zawód Kultura Ks. Wyd. Skład Nut s. 215, nlb 9. ilustr. opr. kart. 21 cm
st2927SKOWRON Władysław5.00
Powojenne ruch migracyjne w Polsce.
Kraków 1945 Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych s. 10. brosz. 21 cm
st3998SKOWRONEK Jerzy10.00
Młodzież polska i jej organizacje w ruchu narodowym 1795–1864.
Warszawa 1994 Neriton s. 88. ilustr. 6. opr. kart. 21 cm
st2930SKRODZKI Wojciech15.00
Archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie.
Częstochowa 1996 [„Niedziela”] s. 178, barwne ilustr. Opr. kart. 21 cm
st2931SKROK Zdzisław14.00
Rodowód z głębi ziemi.
Warszawa 1984 Lud. Spółdz. Wyd. s. 263 + tabl. Opr. kart. 19 cm
st4459SKRUDLIK Mieczysław25.00
Misja dziejowa Polski a chwila obecna. Dzieje kultu Najśw. Maryi Panny Zwycięskiej w Polsce.
Wilno 1937 Marianum s. nlb. 4, 143. ilustr. na tabl. opr. oryg. kart. 22 cm
st3996SKRYPT dla nowo wstępujących do P[olskiego] Z[wiązku] Ł[owieckiego].28.00
Warszawa 1979 PZŁ s. 91. opr. pl. 21 cm
st2933SKRZYPEK Tadeusz (D+G)14.00
Przeżyłem wiek XX. Wspomnienia, refleksje.
Kielce 2005 Andrzej Skrzypek s. 117. ilustr. Opr. kart. 24 cm [art. Elektrotermii wspomina rodzinne i swoje dzieje od lat młodzieńczych spędzonych w podkieleckiej wsi Mójcza, w Kielcach i na Politechnice w Warszawie.].
st4952SLONIMSKY Yuri15.00
The Bolshoi Ballet Notes. 2nd revised and enlarged edition.
Moskwa br. Foreign Languages Publishing House s. 136, ilustr. 173, opr. pł. obwol. 30 cm
st2934SŁAWĘCKI L., Zielecki A., Zielecki W.8.00
Techniczne środki kształcenia w nauczaniu historii i przedmiotów społecznych. Poradnik dla studentów.
Rzeszów 1989 WSP s. 204, opr. kart. 24 cm
st5759SŁOŃSKI Edward8.00
Z pod szronu
Warszawa 1910, Nakładem autora; s. 64, ilustr.; opr. brosz. 22 cm ( blok luzem, ubytki w okładce, liczne przebarwnienia, obca dedykacja ).
st2941SŁOWIK Jan15.00
Wieliczka. Przewodnik po kopalni, mieście i okolicy. Wyd. 2 rozsz.
Kraków 1948 „Wiedza-Zawód-Kultura” s. 83. ilustr. Opr. kart. obwol. 17 cm
st2951SŁOWNIK – konkordancja osób Nowego Testamentu.32.00
Oprac. Cz. Bosak.
Poznań 1991 „W drodze” s. 447 , opr. kart. 24 cm
st6293SŁOWNIK artystów polskich i obcych w Polsce działających.250.00
Malarze, rzeźbiarze, graficy. Tom I: A-C.
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, Zakł. Narodowy imienia Ossolińskich, Wyd. Polskiej Akademii Nauk; str. XXII, 418; opr. pł. 26 cm.
st2943SŁOWNIK biograficzny historii powszechnej.30.00
Do XVII stulecia.
[Warszawa] 1968 WP s. 490, opr. pł. 24 cm
st2945SŁOWNIK do Nowego Psałterza.16.00
Stalinogród 1955 Nakł. Kurii Diecez. s. 85 + mapa. opr. pł. 21 cm
st2946SŁOWNIK filozofów.25.00
Tom 1. Pr. Zbior.
Warszawa 1966 PWN s. VI, 499. opr. kart. 31 cm
st2947SŁOWNIK folkloru polskiego.48.00
Red. J. Krzyżanowskiego.
[Warszawa] 1965 WP s. 487, ilustr. Opr. pł. 25 cm
st2948SŁOWNIK geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.98.00
Tom VIII.
Warszawa 1887 Nakł. Wł. Walewskiego s. 960. opr. pł. 27 cm [reedycja W-wa 1977 WaiF].
st6409SŁOWNIK gwar polskich.10.00
Tom III, zeszyt 3 (9) - (CHAM - CHOINECZKA)
Opracowany przez Pracownię Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kierunkiem Jerzego Reichana.

Wrocław-Warszawa-Kraków [1991], Zakł. Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk; str. 449-657; opr. brosz. 25 cm ( nieaktulna pieczęć własnościowa, przebawnienia okładki, egzemplarz nierozcięty ).
st2949SŁOWNIK gwar polskich.15.00
Źródła.
Wrocław1977 Ossol. s. 151. opr. kart. 25 cm [nieaktualna pieczęć własnościowa.].
st2950SŁOWNIK gwar polskich.15.00
Tom 1. (A-Algiera).
Wrocław1979 Ossol. s. 94. opr. kart. 25 cm [nieaktualna pieczęć własnościowa.].
st3993SŁOWNIK imion.20.00
Oprac. W. Janowska i inni. Wyd. 2.
Wrocław 1991 Ossol. s. XIII, 415. opr. tw. karton 25 cm
st2955SŁOWNIK Polskich Tow. Naukowych. (G+D)20.00
T.3: Towarzystwa upowszechniające naukę działające obecnie w Polsce. Red. Leon Łoś.
Wrocław 1978 Ossol. S. 605, opr. pł. 25 cm
st2954SŁOWNIK Polskich Towarzystw Naukowych.28.00
T.1: Towarzystwa Naukowe działające obecnie w Polsce. Red. Leon Łoś.
Wrocław 1978 Ossol. S. 550, opr. pł. 25 cm
st2953SŁOWNIK polszczyzny XVI wieku.120.00
Tom XII: L-Łżywy.
Wrocław 1979 Ossol. s. XII, 644. opr. pł. 31 cm [nieaktualna pieczęć własnościowa.].
st5489SŁOWNIK pracowników książki polskiej.35.00
Suplement.
Warszawa 1986 PWN s. 415. opr. pł. 25 cm
st2956SŁOWNIK pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących.40.00
Tom I: Pseudonimy i Kryptonimy od A-K. Oprac. Adam Bar.
Kraków 1936 W. L. Anczyc i S-ka s. 232. opr. kart. 25 cm [Prace Bibljot. Krakow. Koła Zw. Bibliot. Pol. VII. Blok poluzowany,].
st2957SŁOWNIK pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących.30.00
Tom II: Pseudonimy i Kryptonimy od Ł-Ż.
Kraków 1936 W. L. Anczyc i S-ka s. 243 opr. pł. 24 cm [reprint].
st2958SŁOWNIK pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących.40.00
Tom III: Wykaz nazwisk pisarzy.
Kraków 1938 W. L. Anczyc i S-ka s. 150. opr. kart. 25 cm
st5490SŁOWNIK terminologiczny informacji naukowej.20.00
Wrocław 1979 Ossol. s. 237. opr. pł. 25 cm
st3992SŁOWNIK terminów literackich.48.00
Oprac. M. Głowiński i inni. Wyd. 3.
Wrocław 2000 Ossol. s. 707. opr. tw. karton 25 cm
st2960SŁOWO BOŻE w wielu językach.24.00
Wzory Słowa Bożego w 360 językach wydanych i rozpowsz. Przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.
Warszawa 1930 Bryt. Tow. Biblijne s. IV, 166, opr. współcz. Pł. 19 cm [zachowana oryg. opr. kart., stan bdb.].
st3991SMACZNY Henryk50.00
Księga kawalerii polskiej 1914–1947. Rodowody–barwa–broń.
Warszawa 1989 Tesco P. Z. s. 528. ilustr. opr. pl. 30 cm
st2962SMILEY David25.00
Arabian Assignment.
Londyn 1975 Leo Cooper s. VIII, 248 + 27 tabl. opr. pł. 22 cm
st2964SMOLARSKI Mieczysław20.00
Łowickie.
[Warszawa 1953 SiT] s. 80. ilustr. opr. kart. 23 cm
st2965SMOLEŃ Władysław36.00
Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce.
Lublin 1987 KUL s. 344. ilustr. 141. opr. kart. 25 cm
st3988SMOLEŃSKI Władysław35.00
Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne.
Poznań 1949 PIW s. XX, 383. nlb. 4. opr. pł. 25 cm
st2966SMOLEŃSKI Władysław55.00
Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studja historyczne. Wyd. 2.
Warszawa 1923 Kom. Obchodu 150 rocznicy Kom EN i zgonu Konarskiego. S. 448. VI. Ilustr. W tekscie. opr. oryg. brosz. 23 cm [brak tylnej okładki, grzbiet książki podklejony papierem, stan dobry.].
st2967SMOLEŃSKI Władysław40.00
Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studja historyczne. Wyd. 3.
Warszawa 1949 PIW s. XX, 388. opr. oryg. kart. 26 cm [stan dobry.].
st2968SMOLEŃSKI Władysław34.00
Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII.
Warszawa 1979 PIW s. 495, opr. pł. 21 cm [Klasycy Historiografii Red. A. F. Grabskiego.].
st2970SMOŁALSKI Antoni8.00
Bibliografia adnotowana do dziejów nauczycielstwa w Polsce (wybór publikacji).
Wrocław 2000 Dolnośląska Szk. Wyż. Edukacji s. 99, opr. kart. lakier. 24 cm
st2973SOBAŃSKI Marian38.00
Wisła.
Warszawa 1956 Sport i Turystyka s. 191, liczne ilustr. opr. pł. 29 cm [Album o królowej polskich rzek.].
st3987SOBESKI Michał40.00
Sztuka egzotyczna.
Warszawa 1971 Arkady 518. ilustr. 349. opr. pł.
st2975SOBIESCY10.00
Maria Kazimiera i Jan Sobiescy. Listy okresu odsieczy wiedeńskiej.
Warszawa 1983 Czytelnik s. 171, ilustr. opr. kart. 20 cm
st5559SOBIESKI Wacław14.00
Historia Polski T.II
London [1941], Thomas Nelson and Sons LTD, Wydawnictwo "Wiedza o Polsce", Nakł.Wojsk.Biura Prop. i Ośw., s.158, opr.brosz. 18 cm. [Nieaktualne pieczątki i znaki własnościowe, Przedniaokładka luzem]
st2976SOBIESKI Wacław18.00
Dzieje Polski. Tom 3: 1864 – 1938. Wyd. 2 – pośmiertne.
Warszawa 1938 „Zorza” s. 126, opr. kart. 20 cm [reprint: Unia Nowoczesnego Humanizmu]
st2979SOKOLEWICZ Zofia24.00
Wprowadzenie do etnologii.
Warszawa 1974 PWN s. 323 + ilustr. opr. kart. 20 cm [nieakt. pieczęcie własnościowe.].
st3986SOKOŁOW Nikołaj35.00
Narodziny weneckiego imperium kolonialnego. Przeł. Z. Dobrzyniecki.
Warszawa 1985 PIW s. 447. nlb. 36. ilustr. 54. opr. pl. obwol. 24 cm
st2981SOKOŁOWSKI Aleksander W.18.00
Przyrodnicze obiekty chronione województwa białostockiego.
Białystok 1991 Wojew. Konserwator Przyrody] s. 151 + mapa, ilustr. Opr. kart. 23 cm
st2983SOKOŁOWSKI Eugeniusz14.00
Skrót historji Polski.
Warszawa br Wyd. Księgarni F. Korna s. 84. opr. ppł. 15 cm
st4464SOKOŁOWSKI Maryan15.00
Austryackie odkrycia archeologiczne w Azyi Mniejszej.
Kraków 1883 Red. „Przeglądu Polskiego”, Druk „Czasu” s. 24. opr. brosz. oryg. 23 cm
st4770SOKOŁOWSKI Zbigniew30.00
Województwo Białostockie. Przewodnik.
Warszawa 1972 SiT s. 406. mapki. opr. pł. 18 cm
st2984SOKÓŁ Arkadiusz20.00
Szkolnictwo i oświata w powiecie jędrzejowskim. Zarys dziejów do roku 1945.
Warszawa 1973 PWN s. 193. ilustr. Opr. kart. 24 cm
st6339SOKÓŁ Edward (D)20.00
Pocałunek Boga. Trylogia bólu.
Wstęp Antoni Dąbrowski.

Starachowice 1998, "RADOSTOWA"; str. 319, ilustr.; opr. brosz. 21 cm.
st5375SOLONIEWICZ Iwan15.00
Dzieci za drutem kolczastym.
Warszawa 1943 Glob s. 24 opr. kart. 21 cm [okładka przybrudzona]
st2987SOLSKI Ludwik (Sosnowski Ludwik Napoleon)14.00
Wspomnienia 1855-1954. Wyd. 2.
Kraków 1961 WL s. 432 + tabl. Opr. pł. 24 cm
st6331SOLSKI Wacław18.00
Moje wspomnienia.
Warszawa 2008, Prószyński i S-ka; str. 414; opr. kart. 20 cm.
st2988SOŁOWCOW A.15.00
Friderik Shopen. Żizn I tworchestwo.
Moskwa 1960 Gosudarstw. Muzik. Izdatielstwo s. 467. ilustr. na tabl. opr. pł. 23 cm
st2989SOPOĆKO Konstanty M.20.00
Jadwiga w tle. Szkicownik pisany przez plastyka z drzeworytami.
Warszawa 1989 Czytelnik s. 295, opr. kart. 20 cm
st2992SOREL A.18.00
Sprawa wschodnia XVIII wieku.
b.m. b.r. b.w. s. XXXI, 362. opr. pł. 18 cm [brak karty tytułowej., oprawa i grzbiet odchodzą, płótno przetarte.].
st2991SOREL Albert24.00
Kwestia wschodnia w XVIII wieku. Pierwszy podział Polski i traktat kainardżyjski.
Warszawa 1981 PIW s. 256, opr. pł. 21 cm [Klasycy Historiografii Red. A. F. Grabskiego.].
st2993SOREL Albert8.00
Kwestya Wschodnia w w. XVIII. Rozbiór Polski i traktat w Kajnardżi. Z 2 wyd. Tom II.
Warszawa 1905 GiW s. 151, opr. kart. 19 cm [Bibl. Tyg. Ilustr. Nr 22. brak grzbietu, opr. podniszczona]
st2994SOSIŃSKI Rajmund24.00
Rozmowy o technice.
[Warszawa 1963] LSW s. 395. ilustr. opr. pł. 21 cm
st4771SOSNA Władysław8.00
Cieszyn. Przewodnik.
Warszawa 1974 „SiT” s. 94. mapki, plan. opr. kart. 19x10 cm
st5181SOWIŃSKI Janusz25.00
Polskie drukarstwo.
Wrocław 1988 Ossol. s. 327.ilustr. w tekście i na tabl. opr. pł. 19x21 cm
st5255SOWRIEMIENNOJE sostojanije i zadaczi sowietskoj grafiki.15.00
Moskwa 1951 Izdatielstwo Akademii Hudożestwa s. 217. opr. kart. 26 cm
st2998SPIS duchowieństwa i podział administracyjny Diecezji Elbląskiej.26.00
Schematyzm – rok 1996.
Elbląg 1996 Kuria Diec. Elbląska s. 1208, opr. kart. lakier. 20 cm
st5491SPIS zawartości „Zapisek Historycznych” Towarzystwa Naukowego w Toruniu za lata 1908-19710.00
Toruń 1974 s. 63. opr. kart. 24 cm [maszynopis powielony.].
st3001SPOŁECZEŃSTWO i kultura do XVI wieku.12.00
Materiały z sesji naukowej Olsztyn, 9.V.1991.
Olsztyn 1992 WSP s. 80, opr. kart. 24 cm /Studia i Materiały Nr 36 Historia./
st3002SPOŁECZEŃSTWO polskie XVIII i XIX wieku.24.00
Studia o aktywności społecznej oraz jej politycznym uwarunkowaniu. Tom VIII. Red. Leskiewiczowej.
Warszawa 1987 PWN s. 288, opr. pł. 24 cm
st5376SPOSOBY istnienia6.00
Działanie wobec siebie i innych.
Red. J. Rudniański I K. Murawski. Warszawa 1988 PIW s. 273. opr. kart. 19 cm [ Biblioteka Myśli Współczesnej]
st3004SPÓR o Słowian.8.00
(Nadbitka z 3-4 zesz. kwartalnika „Z otchłani wieków”, R. L, 1985).
Warszawa 1986 Pol. Tow. Archeolog. i Numizmatyczne Kom. Archeolog. s. 110. ilustr. Szymona Kobylińskiego. opr. kart. 24 cm
st4953SPRAWOZDANIA i materiały za rok 2003. (D)6.00
Nr 16.
Kielce 2004 Wojew. Biblioteka Publiczna w Kielcach s. 97, opr. kart. 21 cm
st3008SPRAWOZDANIE Dyrekcji Dwuletniej Szkoły Kupieckiej Męskiej Towarzystwa Szkoły Kupieckiej za rok 192615.00
Kraków 1927 Tow. Szk. Kupieckiej s. 38. opr. brosz. 23 cm
st3009SPRAWOZDANIE Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego za okres od dn. 9.V.1964r. do 25.VI.1966r.15.00
Przemów. A. Ciałkosza przewodn. Egzekut. Zjedn. Narod. Na posiedzeniu Rady Jedności Narodowej w Londynie w dn. 26.VI. 19
Londyn [1966] Egzekutywa Zjedn. Narod. S. 28, opr. kart. 24 cm
st3010SPRAWOZDANIE Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk Politycznych za rok 1935/36.12.00
Kraków 1936 Koło... s. 45, opr. kart. 24 cm [oprawa odchodzi.].
st5820SPRAWOZDANIE pięćdziesiąte czwarte ...16.00
... z działalności kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki w 1935 r.
Warszawa [1935], Pałac Staszica; str. 76, ilustr., tabele; opr. brosz. 24 cm ( ubytki w grzbiecie )
st3011SPRAWOZDANIE Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1965.16.00
Rzeszów 1966 Muz. Okręgowe s. 159. ilustr. Opr. kart. 30 cm
st4773SPRAWOZDANIE z akcji pomocy zimowej za rok 1936/37.30.00
Warszawa 1937 N. Wydz. Wykon. Ogólnopol. Obywatel. Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym. s. 50 + załączniki. opr. kart. 31 cm
st3012SPRAWOZDANIE z doświadczeń zootechnicznych przeprow.28.00
Pod kier. Kom. Doświadcz. P.T.Z. w latach 1933–1935. Tom III. Część I: Doświadczenia i obserwacje nad bydłem rogat
Warszawa 1936 „KADRA” s. VIII, 348. tab. Ilustr. + wklejki. Opr. kart. 25 cm [Wyd. z zasiłku Min. Roln. I Reform Rol.].
st3013SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu za okres od 5 czerwca 1966 do 22 listopada 1969 r.20.00
Związek Zawodowy Pracowników Poligrafii Okręg Warszawa.
Warszawa 1969 ZZPP s. 130. ilustr. Opr. pł. 25 cm [nieaktualne znaki własnościowe.].
st3985SPRAWOZDANIE Związku Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych (15/XI 1928 r. – 31/XII 192918.00
Warszawa 1930 s. 53. opr. kart. 30 cm
st3016SPRINGER A.30.00
Sztuka czasów nowych. Część 2.
Warszawa 1904 Druk. Gazety Polskiej s. Nlb 6, 333, VI, liczne ilustr. Opr. pólsk. 25 cm [grzbiet naderwany, blok nieco poluzowany.].
st4469SPRINGER A.35.00
Powszechna ilustrowana historya sztuki. Przekład Kazimierza Broniewskiego. Zeszyty 1-12 obejmujące tom 1-szy.
Warszawa 1902 „Gazeta Polska” s. 276. opr. w zeszytach brosz. 26 cm
st4470SPRINGER A.35.00
Powszechna ilustrowana historya sztuki. Przekład Kazimierza Broniewskiego. Zeszyty 13-26 obejmujące tom 2-gi.
Warszawa 1902 „Gazeta Polska” s. 323, V. opr. w zeszytach brosz. 26 cm
st4471SPRINGER A.3.00
Powszechna ilustrowana historya sztuki. Przekład Kazimierza Broniewskiego. Zeszyty obejmujące tom 3-ci nr 27-28, 31-43,
Warszawa 1903 „Gazeta Polska” [opr. w koszulki, ss. 1-32, 65-272, 305-318, 353-376,VII.]. cena jednego zeszytu
st4472SPRINGER A.3.00
Powszechna ilustrowana historya sztuki. Przekład Kazimierza Broniewskiego. Zeszyty obejmujące tom 4-ty nr 51-56, 59-72.
Warszawa 1904 „Gazeta Polska” [oprawione w koszulki, ss. 1-88, 121-333,VI. nlb. 4.]. cena jednego zeszytu
st4955SROKOWSKI Stanisław10.00
Polska geografia i stosunki gospodarcze.
bm 1944 Wydz. Op. N/Żołn. D-twa JWWB. s. 42, opr. kart. 19 cm [nieaktualne znaki własn.].
st6186SROKOWSKI Stanisław6.00
East Prussia.
Toruń 1934, Baltic Institute; str. 46 + 2, mapka; opr. brosz. 17 cm. ( egzemplarz nierozcięty, nieaktualne pieczęcie własnościowe, na okładce ślady po zalaniu, na tylnej okładce naddarcia i ślady po zgięciu ).
st4774STACHLEWSKI Wiesław8.00
Koszalin i okolice. Przewodnik.
Warszawa 1981 „SiT” s. 100. mapki, plan. opr. kart. 19x10 cm
st3020STAFF8.00
Uniwersytet Jagielloński Leopoldowi ...
Kraków 1949 „Czytelnik” s. 14, opr. kart. 24 cm [Odbitka z miesięcz. „Twórczość”].
st3019STAFF Leopold48.00
Księga pamiątkowa ku czci ... 1878 – 1948.
Warszawa 1949 ZZLP s. 370. opr. pł.24 cm
st4775STANKOWSKI Wojciech15.00
Wielkopolska.
Warszawa 1999 WSiP s. 140. ilustr. barwne, opr. kart. 24 cm
st4776STARAKIEWICZ Maria5.00
Bieszczady. Część południowa. Przewodnik turystyczny. Wyd. 2.
W-wa-Kraków 1991 Wyd. PTTK „Kraj” s. 43. opr. kart. 21 cm [Górskie Szlaki Turyst. T. 8.].
st3045STARNAWSKI Jerzy10.00
Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich.
Kraków 1993 PTT s. 134. opr. kart. 21 cm
st3046STARNAWSKI Jerzy40.00
Dzieje wiedzy o literaturze polskiej (do końca wieku XVIII).
Wrocław 1984 Ossol. s. 423. ilust. opr. pł. obwol. 24 cm
st3047STARNAWSKI Jerzy14.00
Kongresy , sympozja, sesje naukowe.
Częstochowa 1999 WSP s. 170, opr. kart. lakier. 21 cm [dedykacja autora.].
st3049STARNAWSKI Jerzy32.00
Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej. (Na tle dyscyplin pokrewnych).
Warszawa 1971 PWN s. 563, opr. pł. 24 cm
st3050STAROPOLSZCZYZNA piękna i interesująca. (D)30.00
Tom 1. Red. E. Koniusz, S. Cygan.
Kielce 2006 Wyd. Ak. Świętokrz. s. 282. tab. opr. kart. lakier. 23 cm
st3051STAROST Mirosław30.00
Filozofia pracy i narodu. Wprowadzenie do zagadnień polskiego poglądu na świat.
Katowice 1946 Ofic. Wydawnicza s. 287. opr. kart. 22 cm
st3982STARZEWSKA Maria, Ziomecki Juliusz10.00
Rzemiosło artystyczne w Muzeum Śląskim we Wrocławiu.
Warszawa 1954 „Sztuka” s. 52. ilustr. 12 na tabl. opr. kart. 21 cm
st3052STARZYŃSKI Juliusz40.00
O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix – Chopin – Baudelaire.
Warszawa 1965 PIW s. 260. ilustr. Opr. pł. 24 cm
st3053STARZYŃSKI Juliusz26.00
Sztuka w świetle historii. Studia z metodologii historii sztuki.
[Kraków 1951] PIW, s.184, nlb.6, ilustr. Opr.kart. 21 cm
st4778STARZYŃSKI Krzysztof20.00
Uśpiony agent. (W domu autora w Nowej Zelandii opowieści wysłuchał i pomógł nadać jej ostateczny kształt Marek Miller).
Warszawa 1996 Tenten s. 239. ilustr. opr. tw. karton 25 cm
st5378STARZYŃSKI Stanisław15.00
Powojenny ustrój państw europejskich. Wydanie drugie. Rozszerzone i uzupełnione.
Kraków 1926 Krakowska Spółka Wydawnicza s. 134. opr. kart. 20 cm [tylna okładka luzem]
st3056STASZKIEWICZ Jerzy, Witkowski Zbigniew16.00
Ziemia Sądecka. Wyd. 2 popr.
Warszawa 1980 WP s. 168 + mapa + ilustr. Ilustr. W tekście. Opr. kart. 16 cm
st4779STASZKIEWICZ Jerzy, Witkowski Zbigniew10.00
Ziemia Sądecka.
Warszawa 1976 WP s. 179. liczne ilustr. na tabl. opr. kart. 17 cm [Przyroda Polska. Nieakt. znaki własn].
st4781STASZKIEWICZ Jerzy, Witkowski Zbigniew14.00
Ziemia Sądecka. Wyd. 3.
Warszawa 1986 WP s. 168. liczne ilustr. na tabl. opr. kart. 17 cm [Przyroda Polska.].
st4957STATUT polskiego towarzystwa prehistorycznego.9.00
Poznań 1949 Pol. Tow. Prehist. s. 18, opr. kart. 17 cm
st3059STATUT Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Statut Wzorowy Oddzialu P. T. T. Kraków Drukarnia18.00
s. 19 + załącznik s. 15 opr. brosz. 17 cm [statut zatwierdzony dec. Wojew. Krakow. Z 5.IV.1935, załącznik do statutu, nieakt. Piecząć P.T.T. w Jeleniej Gorze.].
st5793STATUT Towarzystwa Rolniczego Okręgowego w Tarnowie16.00
Kraków 1906, Nakładem c. k. Towarzystwa rolniczego krakowskiego; s. 11; opr. brosz. 19 cm. ( ślady po zalaniu ).
st3062STATUTY i przywileje cechów bydgoskich z lat 1434-1770.26.00
Wydali Esman I Guldon.
Bydgoszcz 1963 BTN, PWN s. 107, ilustr. Opr. kart. 24 cm
st4958STAWAR Andrzej18.00
Tadeusz Żeleński (Boy)
Warszawa 1958 PIW s. 369, opr. kart. 20 cm
st4473STEC Elżbieta (D)10.00
Patriotyzm słowem znaczony. (W 100 rocznicę wręczenia nagrody Nobla H. Sienkiewiczowi).
Kielce 2005 Starostwo Powiatowe s. 37. opr. kart. 21 cm
st5105STECKA Zofia28.00
Historia przewodnictwa tatrzańskiego. Wyd. 2.
Kraków 1995 Tatrzański Park Narodowy s. 299. ilustr. 127. opr. oryg. kart.21 cm
st3064STECKI Konstanty12.00
Gawędy o przewodnikach tatrzańskich.
Warszawa 1985 Kraj s. 112, ilustr. Opr. kart. 19 cm
st3065STECKI Konstanty18.00
Tatry. Wyd. 2.
Warszawa 1979 WP s. 220 + ilustr. Mapki. Tabl. W tekście. Opr. kart. 16 cm [Przyroda polska.].
st3066STEFAŃSKI Stefan10.00
Sanok i okolice. Przewodnik turystyczny.
Sanok 1991 PTTK s. 115. barwne ilustr. Opr. kart. 16 cm
st5579STEFAŃSKI Witold12.00
Zaraza Stadnicza (Dourine) w Polsce w latach 1944-48
Lublin 1948, Wet. Instytut Wydawn., s.62, opr.brosz. 21 cm.[Nieaktualne pieczątki własnościowe]
st5517Stendhal10.00
Lamiel
Bibljoteka Boy'a
Przekł. i wstęp T. Żeleński (Boy), Warszawa, 1930, s.175, opr.pł., 20 cm.
st3070STENOGRAFJA polska.15.00
Wykład metodyczny. (System Gabelsbergera – Polińskiego). Wyd. 2. Oprac. A. Wojnar, R. Wojnar.
Warszawa 1925 Autorzy s. 52, wtórna opr. ppł. 22 cm
st3071STEPA Jan12.00
Neokantowskie próby realizmu a neotomizm. Tom 1.
Lwów 1927 Nakł. Tow. Bibl. Religijna, s. 157. opr. kart. 20 cm [grzbiet naderwany.].
st4960STERNA-Wachowiak Sergiusz10.00
Szyfr i konwencja. O językach i gatunkach poezji XX wieku (eseje i szkice).
Poznań 1986 Wyd. Poznańskie s. 298, opr. kart. 20 cm
st3072STĘPIEŃ Halina26.00
Malarstwo Maksymiliana Gierymskiego.
Wrocław 1979 Ossol. s. 257 + ilustr. opr. pł. 24 cm
st4783STĘPIEŃ Marian14.00
Rodowód. Studia nad socjalistyczną krytyką literacką w Polsce do roku 1918.
Kraków 1983 Wyd. Literackie s. 375. opr. pł. 22 cm
st3979STĘPIEŃ Roman24.00
Współpraca pijarów z Komisją Edukacji Narodowej na terenie Korony.
Wrocław 1994 Wyd. Uniwersytetu Wrocł. s. 184. opr. kart. 24 cm
st3073STĘPKOWSKI Lech (D)8.00
Kielce wojewódzkie. Opis historyczno – statystyczny miasta z 1829 roku. [Pierwszy tak obszerny opis miasta wyjęty
Kielce 1999 Wyd. Antyk. S.117. ilustr. Opr. kart. 19 cm
st3075STIEPANOWA J.12.00
F. Engels. Szkic biograficzny.
Moskwa 1977 Progress s. 319, ilustr. Opr. pł. 17cm
st3076STIEPANOWA J.12.00
K. Marks. Szkic biograficzny.
Moskwa 1977 Progress s.392,ilustr.opr.pł.17cm
st3077STILLE Sven Jonas (D+G)8.00
Podróż do Polski.
Warszawa 1985 PAX s. 147, ilustr. Opr. kart. 19 cm
st3078STINGL Miloslav34.00
W pogoni za skarbami Indian.
Warszawa 1977 NK, s. 203 + ilustr. Na tabl. Ilustr. W tekście. Opr. pł. 24 cm
st3080STO LAT Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.30.00
Album.
Poznań 1957 PTPN s. , 118. ilustr. 253. opr. kart. 31 cm
st3081STOBERSKI Zygmunt26.00
Między dawnymi i młodszymi laty. Polsko-litewskie związki literackie.
Łódź 1981 WŁ s. 398. opr. pł. obwol. 21 cm
st3978STODÓŁKIEWICZ Jerzy S.18.00
We wnętrzu wszechświata.
Warszawa 1981 WP s. 286. nlb. 32. ilustr. 52. opr. pł. 21 cm
st3082STOJOWSKI Andrzej20.00
Carskie wrota.
Warszawa 1981 Czytelnik s.347.ilustr.16 na tabl.opr.kart.20cm
st3084STOSUNKI polsko – ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku. (D)25.00
Materiały konfer. nauk. 21-22.X.2004 r., Cedzyna k. Kielc. Red. H. Wójcik-Łagan.
Kielce 2005 KTN s. 361. tab. opr. kart. lakier. 23 cm [tekst w j. polskim i ukraińskim.].
st3086STRASZEWICZ Ludwik24.00
Śląsk Opolski. Zarys geografii gospodarczej.
Katowice 1962 Śląsk s. 235. ilustr. Na tabl. Opr. ppł. 25 cm
st3087STRASZEWICZ Ludwik10.00
Województwo opolskie. Zarys geografii gospodarczej.
Warszawa 1956 PWN s. 99, ilustr. Opr. kart. 24 cm [pieczęć własnościowa.].
st3977STRATEGY and tactics of the great commanders of world war II and their battles50.00
Swindon 1990 W. H. Smith Ltd s. 224. ilustr. Opr. Pł. Obwol. 31 cm
st5625STRATZ C.H.250.00
Die Schonheit des Weiblichen Korpers. Den muttern, arzten und kunstlern gewidmet.
Stuttgart 1902, Verlag von Ferdinand Enke, s.XVI,352 + 193 ilustr. + 7 kol.tabl., opr.pł. 25 cm. [Slady zalania na okładce, nieaktualne pieczątki własnościowe]
st3089STRAUSS Stanisław26.00
Strzelin i wzgórza strzelińskie.
Wrocław 1981 Ossol. s. 228. tabl. ilustr. 68. mapa, opr. kart. 12 cm
st3090STRAWIŃSKI Konstanty16.00
Ochrona pól i warzywników przed chorobami i szkodnikami.
Warszawa 1938 „Książnica dla rolników” s. 183, ilustr. Tab. Opr. kart. 22 cm [Bibl. Kółka Rolniczego – 13. oprawa podniszczona. Egzemplarz nadgryziony przez szkodnika].
st3976STRELAU Jan14.00
Rola temperamentu w rozwoju psychicznym.
Warszawa 1978 WSiP s. 239. opr. kart. tw. 20 cm
st4784STROJNY Władysław18.00
Pieniny.
Warszawa 1969 WP s. 122. liczne ilustr. na tabl. opr. kart. 17 cm [Przyroda Polska.].
st3095STRUG Andrzej4.00
Ich syn. Mogiłka, Pan i parobek.
bm. 1925 Bibl. Domu Polskiego. s. 123. opr. wtórna ppł. 18 cm
st3096STRUG Andrzej15.00
Pieniądz. Wyd. 2.
Warszawa 1930 J. Mortkowicz s. 231 + portret autora. Opr. kart. 19 cm [blok luźny.].
st4785STRUMFF Tadeusz8.00
Legnicko-Głogowski okręg miedziowy.
Warszawa 1976 WSziP s. 104. ilustr. opr. kart. 20 cm
st3975STRUMIŁŁO Tadeusz35.00
Źródła i początki romantyzmu w muzyce polskiej. Studia i materiały. + Dodatek nutowy.
Kraków 1956 PWM s. 207, 95. opr. pł. 24cm i 17 cm
st3098STRUMPH WOJTKIEWICZ Stanisław14.00
Sikorski i jego żołnierze.
Łódź br Nakł. Księgarni Ludowej T. Lemański s. 266. ilustr. Mapa. Opr. wtórna ppł. 21 cm
st3099STRUMPH-Wojtkiewicz Stanisław18.00
Sierakowski. Wyd. 4.
Warszawa 1965 MON s. 601. opr.pł.20cm
st3100STRYJKOWSKI JULIAN16.00
Wielki strach. To samo ale inaczej.
Warszawa 1990 Czytelnik s. 367. opr. kart. obwol. 21 cm
st3101STRZELECKA Marja20.00
Antonina Machczyńska.
Lwów 1932 Nakł. Byłych uczennic i rodziny. S. 26. ilustr. Opr. oryg. Kart. 23 cm
st3103STRZELECKI Mieczysław14.00
A Starówka znów stoi.
Warszawa 1983 Czytelnik, s. 47 + kart nlb. z ilustr. 29, opr. kart. 22 cm
st3104STRZEMBOSZ Władysław z Damaiowic24.00
Aktów kilka ogłosił...
Paryż 1914 Nakł. Własny s. 12, nlb. 4. opr. oryg. Kart. 19 cm
st4786STUDIA Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej. (D)15.00
Tom 7 red. G. Gulińskiej i T. Mielczarka.
Kielce 2003 Wyd. Akademii Świętokrz. s. 242. opr. kart. 24 cm
st4788STUDIA Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej. (D)30.00
Tom 9 red. J. Chwastyk-Kowalczyk i T. Mielczarka.
Kielce 2005 Wyd. Ak. Świętokrz. s. 278. opr. kart. 24 cm
st4789STUDIA Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej. (D)20.00
Tom 10 red. D. Hombek i J. Chwastyk-Kowalczyk.
Kielce 2006 Wyd. Ak. Świętokrz. s. 173. opr. kart. 24 cm
st3107STUDIA Diecezji Radomskiej.20.00
Tom 2.
Radom 1999 AVE, s. 399. opr. kart. 24 cm
st3108STUDIA Gdańsko-Pomorskie.14.00
Pod red. Edmunda Cieślaka, nr 17.
Gdańsk 1964 Gdańskie Tow. Naukowe, s. 256, opr. kart. obwol. 24 cm
st3109STUDIA nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej.30.00
Red. J. Topolski.
Lublin 1987 WL s. 376. tab. opr. pł. 24 cm
st3110STUDIA nad polszczyzną kresową.14.00
Tom II. Red. J. Rieger, W. Werenicz.
Wrocław 1983 Ossol. s. 150. opr. kart. 24 cm [Prace językoznawcze 106.].
st3113STUDIA o książce 9.16.00
Wrocław 1979 Ossol. s. 282. opr. kart. 24 cm [nieaktualna pieczęć własnościowa.].
st3114STUDIA o książce.15.00
Tom 12. Pr. zbior.
Wrocław 1982 Ossol. s. 235, opr. kart. 24 cm
st3115STUDIA pomorskie.60.00
Tom. 1. Red. M. Walickiego.
Wrocław 1957 Ossol. s. VIII, 423 + tabl. wielobarwne, liczne ilustr. opr. pł. 31 cm
st3116STUDIA pomorskie.60.00
Tom. 2.
Red. M. Walickiego. Wrocław 1957 Ossol s. 560, liczne ilustr. opr. pł. 31 cm
st3117STUDIA renesansowe.60.00
Tom. 1. Red. M. Walickiego.
Wrocław 1956 Ossol. s. 391, liczne ilustr. opr. pł. 31 cm
st3118STUDIA renesansowe.60.00
Tom. 2.
Wrocław 1957 Ossol. s. 405 + tabl. wielobarwne, liczne ilustr. opr. pł. 31 cm
st3119STUDIA renesansowe.60.00
Tom. 3.
Wrocław 1963 Ossol. s. 604, liczne ilustr. opr. pł. 31 cm
st3120STUDIA renesansowe.60.00
Tom. 4.
Wrocław 1964 Ossol. s. 551, liczne ilustr. opr. pł. 31 cm
st3123STUDIA z dziejów ruchu ludowego 1971.20.00
Warszawa 1971 Lud. Spółdz. Wyd. s. 303, opr. pł. 25 cm
st3124STUDIA Z historii gospodarczej ziem polskich.20.00
Red. J. Kwak.
Katowice 1995 UŚ s. 152 + tab. opr. kart. lakier. 23 cm
st3125STUDJA do dziejów sztuki w Polsce.40.00
Tom 1.
Warszawa 1929 Zakład Architekt. Polskiej, s. 123, ilustr. w tekście + IX tablic i 2 barwne. opr. oryg. kart. 31 cm
st3126STUDZIŃSKI Bolesław Janusz14.00
Na polach Lotaryngii.
Warszawa 1965 PAX s. 324 + ilustr. + mapy. opr. kart. 20 cm
st3127SUCHCITZ Andrzej15.00
Poland’s contribution to the Allied Victory in the Second World War.
Londyn 1995 s. 16. ilustr. opr. kart. 21 cm
st6052SUCHOTINA-Tołstoj Tatiana14.00
Wspomnienia
Tłumaczyły Marta Okołów-Podhorska, Elżbieta Wassongowa. Posłowiem opatrzyła Maria Leśniewska. Warszawa 1983, Czytelnik; str. 582, ilustr.; opr. ppł. obwol. 21 cm.
st3974SUDOLSKI Zbigniew10.00
Jeremi. Opowieść biograficzna o Kornelu Ujejskim.
Warszawa 1986 LSW s. 396. ilustr. 100 na tabl. opr. pł. 20 cm
st6306SUDOLSKI Zbigniew.8.00
Panny Szymanowskie i ich losy. Opowieść biograficzna.
[Warszawa 1986, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza]; str. 422 + 82 ilustr.; opr. pł. obwol. 20 cm.
st4791SULERZYSKI Natalis (D+G)15.00
Pamiętnik byłego posła Ziemi Pruskiej na Sejm Berliński.
Warszawa 1985 PAX s. 361. opr. kart. 20 cm
st4792SUŁEK Zdzisław30.00
Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego.
Warszawa 1982 Wyd. MON s. 280. ilustr. opr. pł. 25 cm
st3973SUPLIKACJE czasu wojny.15.00
Antologia polskiej poezji religijnej 1939-1945. Oprac. J. Szczypka.
Warszawa 1983 PAX s. 483. opr. pł. 20 cm
st3138SUROWCE kaolinowe.18.00
Monografie surowców mineralnych Polski.
Warszawa 1982 Instytut Geologiczny, s. 320, ilustr. ,opr. pł., 25 cm
st3140SUSZYŃSKI Władysław5.00
Jednostka a społeczeństwo. Przyczynek do studjów socjologicznych.
Wilno 1929 Druk. „ZORZA” s. 19. opr. kart. 20 cm
st3143SWIEŻAWSKI Stefan16.00
Wielki przełom 1907-1945.
Lublin 1989 KUL s. 412. ilustr. na tabl. opr. kart. 21 cm
st3145SYGA T., Szenc S.18.00
Maria Szymanowska i jej czasy.
[Warszawa] 1960 PIW s. 527, ilustr. opr. pł. 21 cm
st3148SYROKOMLA Wł5.00
Janko Cmentarnik. Gawęda ludowa.
Lwów br Ks. Pol. A. D. Bartoszewicza s. 48. opr. brosz. 16 cm [Bibl. Mrówki Tom 2.].
st3147SYROKOMLA Wł. (Kodratowicz Ludwik)8.00
Chatka w lesie. Dziwactwo dramat. w pięciu ustępach.
Złoczów [1855] W. Zukerkandl s. 96. opr. brosz. 15 cm [Bibl. Powszechna nr 378.].
st5616SYROKOMLA Władysław50.00
Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane. [Reprint]
Warszawa 1880, Nakł.i drukiem Józefa Ungra, s.114 ilustr., opr.kart., złocenia, [Reprint - WAiF 1986][Ilustrował E.M. Androlli]
st3149SYTUACJA społeczno – kulturowa mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. (D)10.00
Red. Wł. Jacher.
Kielce 1993 Szumacher s. 124. tab. opr. kart. 23 cm
st3150SZABAT Barbara (D)20.00
Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905-1907 w guberni kieleckiej.
Kielce 2001 Akad. Świętokrz. s. 364, tabl. opr. kart. lakier. 21 cm /Prace Inst. Hist. Akad. Świętokrz. w Kielcach Nr 24/
st3151SZACHNAZAROW Georgij H.14.00
Fiasko futurologii.
Warszawa 1986 KiW s. 272. nlb. 2. opr. kart. 20 cm
st5185SZACKI Jerzy36.00
Historia myśli socjologicznej. Cz. 1-2.
Warszawa 1983 PWN s. 919, [paginacja ciągła] opr. oryg. kart. 24 cm
st3972SZAFER W., Szaferowa J.17.00
Kwiaty w naturze i sztuce.
Warszawa 1958 PWN s. 132. opr. pł. obwol. 20 cm
st3153SZAFRANIEC Kazimierz16.00
O. Augustyn Kordecki w świetle duchowości Paulinów polskich XVII w.
Warszawa 1980 ATK s. 179. opr. kart. 24 cm
st3156SZALAYÓWNA Walerya20.00
Nasze warownie i grody. Opowiadania z dalekiej przeszłości.
Lwów 1907 Druk. Udziałowa, s. 78. ilustr. opr. 22 cm [Polskie Tow. Pedagog. Ser. I. Tom XLV. reprint Warszawa 1991 WP.].
st3159SZAO – TANG Czu34.00
Chiny. Zarys geograficzny.
Warszawa 1958 PWN s. 337 + mapy. ilustr. w tekście. opr. pł. 24 cm [oprawa odchodzi.].
st3158SZATSZNAJDER Jan20.00
Ciechociemni z Polski do Polski.
Wrocław 1985 KAW s. 260 + ilustr. i mapy na tabl. opr. kart. 20 cm
st3160SZCZEBAK Władysław8.00
Bazylika Katedralna w Tarnowie. Przewodnik.
Tarnów 1973 [Zarząd Bazyliki...], s. 64. ilustr. opr. kart. 18 cm
st6081SZCZEPANOWSKI Stanisław80.00
Walka narodu polskiego o byt.
Londyn 1943, Przy pomocy Polaków z Ameryki; str. VI, 336; opr. brosz. 21 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe )
st3162SZCZEPAŃSKI Jan8.00
Rozważania o Rzeczypospolitej.
[Warszawa 1971] PIW s. 147. opr. kart. obwol. 17 cm
st3165SZCZEPAŃSKI Władysław30.00
Jeruzalem i Jerych w świetle dziejów i wykopalisk.
Kraków 1917 s. 174. ilustr. 130. opr. ppł. 23 cm [brak k. tyt.].
st5756SZCZEPKOWSKI Zdzisław6.00
Wrogowie ludu
Powieść na tle prawdziwych wydarzeń. Br, Nakład Księgarni Św. Wojciecha; s. 60; opr. brosz. 17 cm. ( niaktualne pieczęcie własnościowe ).
st6264SZCZERBAKOW Konstanty.2.00
Wiek męski. Szkice krytyczne i publicystyczne.
Przełożył Adam Pomorski.

Warszawa 1982, Wyd. Artystyczne i Filmowe; str. 246; opr. brosz. 20 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st6368SZCZĘSNY Z. Ks.50.00
Konferencye o powołaniu.
Kraków 1890, Nakł. i druk Wł. L. Anczyca i spółki pod zarządem Jana Gadowskiego; str. III, 269; opr. ppł. 22 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe, przebarwnienia ).
st3166SZEKSPIR William14.00
Juljusz Cezar. Oprac. St. Helsztyński. Spolszczył J. Kasprowicz. Część1: Tekst. Część 2: Objaśnienia i przypisy.
Warszawa br „Bibljoteka Polska” s. 135, 83, współopr. kart. 17 cm /opr. luzem/
st3167SZELĄGOWSKI Adam20.00
Dzieje powszechne i cywilizacyi. Tom 3: Rzym miasto, - Rzym państwo, - Imperyalizm rzymski, - Cezaryzm.
Warszawa br Tow. Akc. Orgelbranda s. VIII, 512. ilustr. 299. opr. brosz. 20 cm [blok książki luźny.].
st3170SZELBURG-Zarembina Ewa15.00
Imię jej Klara.
Warszawa 1964 PAX s. 279. opr. pł. 20 cm
st3970SZEMBEK Jan10.00
Diariusz wrzesień–grudzień 1939. Przedm. B.Grzeloński.
Warszawa 1989 PAX s. 183. opr. pł. 25 cm
st3172SZENIC Stanisław34.00
Cmentarz Powązkowski 1851-1890. Zmarli i ich rodziny.
[Warszawa] 1982 PIW, s. 467 + ilustr. opr. pl. 24 cm [Bibl. Syrenki.].
st3173SZENIC Stanisław14.00
Larum na traktach Warszawy.
Warszawa 1960 MON s. 331, ilustr. opr. kart. 21 cm
st3175SZENIC Stanisław16.00
Ongiś.
[Warszawa 1975] MON s. 344. opr. kart. 20 cm
st3174SZENIC Stanisław (D+G)14.00
Maria Kalergis.
[Warszawa 1963] PIW s. 547 + ilustr. opr. pł. 21 cm
st3176SZERMER Bohdan20.00
Gdańsk-przeszłość i współczesność.
Warszawa 1971 Wyd. Interpress s. 215. ilustr. opr. pł. 26 cm
st3177SZKICE do portretu Bonifacego Miązka. (D)16.00
Red. J. Pacławski.
Kielce 2000 KTN s. 203, opr. kart. 20 cm
st3178SZKICE staromiejskie.38.00
Pr. zbior.
Warszawa 1955 Sztuka s. 211 + tabl. opr. pł. 24 cm
st3179SZKICE toruńskie (XIII – XVIII w.).24.00
Red. St. Hoszowskiego.
Warszawa 1957 WP s. 290, ilustr. opr. kart. 21 cm
st3181SZKICE z dziejów papiestwa.18.00
Wyd. 2.
Warszawa 1961 KiW s. 575. opr. pł. 25 cm
st5108SZKICE z historii literatury polskiej.15.00
Epoka porozbiorowa.
Londyn 1947 Instytut Polski s. 157. opr. oryg. kart. 18 cm
st3182SZKOLNICTWO polonijne po II wojnie światowej.15.00
Przeobrażenia i potrzeby. Red. A. Koprukowniaka.
Lublin 1980 Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej s. VII, 273, opr. kart. 24 cm
st3184SZLAGOWSKI Antoni16.00
Mowy akademickie 1915-1921.
Poznań 1921 Ks. św. Wojciecha, s. XII, 158. opr. kart. 24 cm
st4798SZLAKI wakacyjnych wędrówek.8.00
Wybrane szlaki turystyczno-krajoznawcze wędrownych obozów harcerskich, szkolnych i studenckich. Cz. 2. Red. Rudolf Auch.
Warszawa 1971 Horyzonty s. 294. opr. kart. 17 cm (Biblioteczka Wczasowa.).
st3188SZOBER Stanisław30.00
Gramatyka języka polskiego. Wyd. 3. Oprac. W. Doroszewski.
Warszawa 1953 NK s. XVI, 390, opr. ppł. 25 cm
st4799SZORNEL-Dąbrowska Barbara (D)25.00
Korespondencja Tadeusza Przypkowskiego z Kazimierzem Witkiewiczem 1961-1967. Oprac. i komentarz ....
Kielce 2006 Wyd. Akademii Świętokrz. s. 115. opr. kart. 24 cm
st3192SZPIGIEL Jezajasz16.00
Drabina do nieba.
Warszawa 1990 PIW s. 251, opr. kart. 19 cm
st5384SZPOTAŃSKI Zenon10.00
O wolności myślenia.
Kraków 1986 Znak s. 312. opr. kart. 19 cm
st3194SZTAFROWSKI Edward25.00
Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa. Tom 1.
Warszawa 1976 Akad. Teolog. Katol. s. 604, opr. pł. 24 cm
st3195SZTUKA Marynistyczna.34.00
Malarstwo, rysunek, rzeźba. (katalog zbiorów zgromadzonych w latach 1960-1979). Oprac. E. M. Różańska.
Wrocław 1986 Ossol. s. XXX, 158, liczne ilustr. opr. kart. 24 cm
st3969SZTUKA młodych 1975-1980.26.00
Warszawa 1987 Młodz. Agencja Wydawnicza s. 278. ilustr. 444. opr. tw. karton 22x24 cm
st3197SZTUKA polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku160.00
Red. M. Walickiego. Tom 1-2.
Warszawa 1971 PWN s. 915. ilustr. 1213. opr. pł. 30 cm
st3968SZTUKA sakralna w Polsce.80.00
Architektura.
Warszawa 1956 Ars Christiana s. 367. ilustr. 308. barwnych 8. opr. pł. 34 cm
st4964SZTUKA Śląska XVI-XIX w. (Schlesische Kunst XVI-XIX w.)8.00
Wrocław 1993 Muzeum Narodowe we Wrocławiu s. 60, opr. kart. 18 cm
st3201SZUJSKI Józef34.00
O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki. Rozprawy i artykuły.
Warszawa 1991 PIW s. 543. opr. pł. 21 cm [Klasycy Historiografii. Red. F. Grabskiego. Ślad po obcej dedykacji].
st3967SZUKIEWICZ Maciej18.00
Jan Matejko.
Warszawa 1915 Gryf s. 34. ilustr. opr. wtórna ppł. 23 cm [zabrudz. na 2 kartach, Monogr. Ilustr. Gryfa, Nasi malarze t.1.].
st6282SZULC Eugeniusz30.00
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich rodziny.
Warszawa 1989, PIW; str. 730, ilustr.; opr. pł. 25 cm.
st3202SZULC Franciszek20.00
Struktura teologii judochrześcijańskiej w świetle badań Jeana Danielou.
Lublin 1982 KUL s. 168, opr. kart. 24 cm [dedykacja autora.].
st3203SZULC Stefan36.00
Metody statystyczne. Wyd. 4.
Warszawa 1967 PWE s. 738. tab. wykresy. opr. pł. 24 cm
st3206SZUMIŁ Halina Irena20.00
Deo et Ecclesiae. Życie i działalność ks. Wincentego Granata.
Opole 1993 Wyd. Św. Krzyża s. 395. ilustr. opr. kart. 24 cm
st3207SZUMSKI Tadeusz15.00
500 zagadek o Wrocławiu.
Warszawa 1971 WP s. 190. ilustr. opr. kart. 19 cm
st3209SZWARC Andrzej26.00
Pod obcą władzą 1795-1864.
Warszawa 1997 Wyd. Bellona s. 136, ilustr. opr. twardy kart. lakier. 24 cm
st5493SZWEJKOWSKA Helena10.00
Książka drukowana XV-XVIII w. Zarys historyczny.
Wrocław 1961 PWN s. 252. opr. kart. 24 cm [nieaktualne znaki własn., kilka ostatnich kart luzem.].
st5494SZWEJKOWSKA Helena10.00
Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku.
Warszawa 1979 PWN s. 154. opr. kart. 24 cm [nieaktualne znaki własn.].
st6235SZYDELSKI Ks.36.00
Kult ogniska domowego i przodków.
Poznań 1917, Nakł. Spółki Wydawniczej Ostoja; str. 45; opr. brosz. 24 cm.
st3214SZYDELSKI S.16.00
Z walki o nadprzyrodzony charakter biblii.
Lwów 1904 Druk. J. Chęcińskiego s. 88, opr. ppł. 20 cm [nieaktualne pieczęcie bibliot.].
st3215SZYFMAN Arnold20.00
Labirynt teatru.
Warszawa 1964 WAiF s. 303 + tabl. opr. pł. 21 cm
st3966SZYLLER Ewa15.00
Historyczny rozwój form odzieży. Wyd. 4.
Warszawa 1970 PWSZ s. 171. ilustr. 122. opr. kart. 21 cm
st3965SZYMANIAK Wiktor20.00
Rola dworu polskiego w polityce zagranicznej Prus Książęcych.
Bydgoszcz 1993 Wyd. WSP s. 234. opr. kart. 24 cm
st3221SZYMAŃSKI Antoni10.00
Zakon przyrodzony.
Lwów 1931 Pierwsza Zw. Druk. s. 22, opr.kart. 25cm
st3223SZYMAŃSKI Jan10.00
Książka o mieszkaniu.
Warszawa 1970 Wyd. związkowe CRZZ s. 296. tabl. ilustr. rysunki 229. opr. pł. obwol. 25 cm
st3224SZYNDLER Bartłomiej20.00
Henryk Dembiński 1791-1864.
Warszawa 1984 MON s. 351 + tabl. opr. kart. 19 cm
st3227SZYNDLER Bartłomiej30.00
Tajemnice starego lamusa. (Szkice historyczne i bibliologiczne)
Częstochowa 2002 WSP s. 173. nlb. 2. opr. tw. karton lakier. 24 cm
st3228SZYNKIEWICZ Sławoj10.00
Herosi Tajgi. Mity, legendy, obyczaje Jakutów.
Warszawa 1984 Iskry s. 264. opr. tw. karton. 20 cm [grzbirt pęknięty.].
st3229SZYPERSKI Alfons20.00
Książno – Zamek Piastowski. Informator.
Wałbrzych [1948] Tow. Naukowe s. 11. opr. oryg. brosz. 20 cm [Na okładce: Książno – 800 lat dziejów 1148-1948, ilustr.].
st3230SZYPOWSKA Maria18.00
Asnyk znany i nieznany.
[Warszawa 1971] PIW s. 882 + tabl. opr. pł. 21 cm