Antykwariat Naukowy
OFERTA STAŁA

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDAutor. tytul, opisCena
st2180NA WARSZTATACH historyków polskiej myśli politycznej.16.00
Wrocław 1980 Ossol. S. 285. opr. kart. 24 cm [Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, tom 4.].
st2181NAD Kamienną. (D)20.00
Antologia ostrowieckiej poezji i prozy. Oprac. Stanisław Rogala.
Kielce 2005 Gens s. 169. ilustr. Opr. kart. lakier. 20 cm
st2183NAGLEROWA Herminia18.00
Człowiek z więziennej wieży.
Rzym 1946 Polski Dom Wydawniczy s. 83. opr. oryg. Kart. 18 cm
st4492NAJNOWSZE prądy umysłowe zachodniej Europy. I – Handelsman Maurycy: Francja.8.00
Warszawa 1928 Wyd. Koła Historyków S.U.W. s. 20. opr. oryg. kart. 20 cm
st2185NAŁĘCZ Tomasz18.00
Polska Organizacja Wojskowa 1914 – 1918.
Wrocław 1984 Ossol. S. 257 + ilustr. Opr. kart. 24 cm
st2186NAŁKOWSKI Wenceslas16.00
La pologne, entite geographique.
Varsovie 1921 Societe de Public. Internationales s. 74, mapy, opr. kart. 21 cm [oprawa luzem].
st2187NAMER Emilie12.00
Sprawa Galileusza.
Warszawa 1985 Czytelnik s. 263, ilustr. Opr. kart. 20 cm
st6109NARAYAN R. K.4.00
Moje dni ( Autobiografia ).
Z angielskiego tłumaczył Zdzisław Reszelewski.

Warszawa 1987, Książka i Wiedza; str. 192; opr. brosz. 20 cm.
st4925NARDELLI Stanisław14.00
W kręgu biopola.
Katowice 1986 KAW s. 246, opr. kart. 21 cm
st4689NARODZINY niepodległości w Galicji (1918-1919). (D)25.00
Wybór dokumentów z archiwów lwowskich. Oprac. Marek Przeniosło.
Kielce 2007 Wyd. Akademii Świętokrz. s. 241. opr. kart. 24 cm
st4926NARSKI Zygmunt8.00
Zapiekła gorycz. Opowieść o morskim batalionie Szarych Szeregów.
Toruń 1993 Wyd. Adam Marszałek s. 151, opr. kart. 24 cm
st2190NASZE Wojsko.12.00
Zbiór opowiadań i reportaży o współczesnym Wojsku Polskim. Oprac. St. Reperowicz, M. Januś. Wyd. 2. rozsz.
Warszawa [1969] PZWS s. 378, ilustr. Opr. ppł. 20 cm
st2194NAUKA i wiara.20.00
80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Red. A. Szostek.
Lublin 1999 KUL s. 194, opr. kart. Lakier. 24 cm
st2191NAUKA o polityce.30.00
Podręcznik akademicki pod red. Artura Bodnara
Warszawa 1988 PWN s. 551. opr. kart. 21 cm
st2196NAVARRA de Grzegorz14.00
Z pola chwały. Poezje.
Kraków br Autor s. 200, opr. kart. 18 cm /blok luźny/
st4928NAWROCKI B.12.00
Rola personelu w usprawnieniu przedsiębiorstw. Warszawa 1935/36 Wydano z zasiłku funduszu im. Piotra Drzewieckiego...
s. 190, opr. kart. 21 cm [okładka postrzępiona po brzegach]
st2198NAWROCKI Witold10.00
Klasycy i współcześni. Szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku.
Poznań 1985 Wyd. Poznańskie s. 415. opr. kart. obwol. 20 cm /Wyd. II zmienione i uzupełnione/
st5077NEHRING Edward15.00
Zasady łyżwiarstwa.
Warszawa 1934 Gł. Księg. Wojskowa s. VI, 138. ilustr. opr. oryg. kart. 17 cm [brak tylnej okładki.].
st5728NEMCOWA B.20.00
Opowiadanie o babuni.
br, Łódź - Katowice, nakładem księgarni Ludwika Fiszera; s. 279; opr. ppł. 24 cm. ( blok książki poluzowany, kartki pożółkłe - na niektórych nieznaczne zabarwnienia ).
st2204NEWTON Eric20.00
Kunstschatze der Welt. 177 meist farbige Abbildungen.
Munchen 1960 Droemersche Verlag... s. 320. ilustr. opr. pł. 22 cm
st2205NEY-Krwawicz Marek28.00
Sztandary i proporce Armii Krajowej.
Warszawa 1994 Semper s. 164. ilustr. 65 na tabl. Opr. kart. 24 cm
st2207NICOLAS A., Dąbrowski E.20.00
Życie Maryi Matki Bożej.
Warszawa 1954 PAX s. 292. opr. kart. 24 cm
st2210NIECIECKI Witold14.00
Główne cechy duchowości Zgromadzenia Księży Marianów w świetle Konstytucjii mariańskich z 1930 r.
Rzym 1965 Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae s. XV, 191, opr. kart. 24 cm /praca licencjacka/
st2211NIEMCY o sobie.24.00
Naród – państwo, „charakter narodowy” w oczach intelektualistów niemieckich. Oprac. Cz. Karolak.
Poznań 1993 Inst. Zach. S. 332, ilustr. Opr. kart. 20 cm
st6265NIESIOBĘDZKI Jerzy.3.00
Rozmowy istotne.
Gdańsk 1983, Wyd. Morskie; str. 115; opr. kart. 21 cm.
st2213NIESOBSKI Edward, Pfeiferówna Jadwiga24.00
Dziennik harcerza i „Szarotki” (1939 – 1945).
Wrocław 1986 Ossol. s. 432 + ilustr. opr. kart. 20 cm
st5585NIEWIADOMSKA Helena10.00
Broń się prawdo ! O buncie młodzieży Lindseya.
Kielce 1933, Dom Książki Polskiej w Warszawie, s.152, opr.brosz. 24 cm. [Przednia okładka luzem]
st2218NIZIURSKI Edmund (D)20.00
O twórczości.... Red. M. Kątny, J. Pacławski.
Kielce 2005 KTN s. 222. opr. kart. lakier. 20 cm
st2219NOAKOWSKI26.00
O Stanisławie Noakowskim. Red. P. Biegańskiego.
Warszawa 1959 PWN s. 371 + tabl. Opr. kart. 21 cm
st2220NOAKOWSKI20.00
Stanisław Noakowski. Pisma. Oprac. M. Wallis.
Warszawa 1957 Wyd. Bud. I Archit. S. 235 + 31 tabl. Opr. kart. 20 cm
st2223NOFER–Ładyka Alina18.00
Henryk Sienkiewicz.
Warszawa 1988 WP s. 447, opr. kart. 19 cm
st6149NORWID Cyprian Kamil30.00
Laur Dojrzały.
Wyboru pism dokonał i posłowie napisał Mieczysław Giergielewicz.

Londyn 1946, Wyd. Światowego Związku Polaków z Zagranicy; str. 175; opr. brosz. 19 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st2226NOSAL Czesław S.18.00
Psychologia pracy. Organizacja psychiki i działania człowieka.
Wrocław 1977 Politechnika Wroc. s. 230. tab. wykresy. opr. kart. 24 cm
st4093NOVAK-Zempliński25.00
Konie w twórczości Andrzeja...
Warszawa 1987 KAW s. 107. album barwnych ilustracji. opr. tw. karton 22x24 cm
st2230NOWA Targowica.15.00
Warszawa 1930 Wyd. BBWzR s. 30. opr. oryg. brosz. 17 cm
st4693NOWACZYKOWIE Alina i Czesław10.00
Region legnicki. Zarys charakterystyki geogragicznej. Materiały regionalne dla nauczycieli geografii w klasach IV-IX dzi
Warszawa-Wrocław 1978 PWN, Tow, Przyj. Nauk w Legnicy s. 110. ilustr. 36. opr. kart. 20 cm
st2233NOWACZYŃSKI A.24.00
Meandry.
Warszawa 1911 s. 195. opr. oryg. kart. 20 cm
st6401NOWAKOWSKI E., Paluszewski Cz., Tudruj St.18.00
Informator pracownika sklepu z artykułami przemysłowymi.
Wydanie II poprawione i uzupełnione.

Warszawa 1965, Wyd. Przemysłu Lekkiego i Spożywczego; str. 460; opr. brosz. 21 cm. ( naddarcia grzbietu ).
st5684NOWAKOWSKI Zygmunt6.00
Puhar Krakowa.
1937, Nakład Gebethnera i Wolffa; s. 64, 8 ilustr., opr. ppł. 18 cm. ( Biblioteka Młodzieży ).
st2239NOWAKOWSKI Zygmunt18.00
Książka zażaleń.
Kraków 1933 „Nauka i Sztuka” s. 239. opr. ppł. 18 cm
st2240NOWELA, opowiadanie gawęda.20.00
Interpretacje małych form narracyjnych. Wyd. 2. Red. Bartoszyńskiego i in.
Warszawa 1979 PWN s. 494. opr. kart. 21 cm
st2241NOWICKI Adam8.00
Zdrajca w rodzie Habsburgów.
Warszawa br Wyd. „Rój” s. 63. opr. ppł. 15 cm [Bibl. Historyczno-Geograf. Nr 55. blok książki odchodzi od oprawy].
st5763NOWICKI Adam5.00
Tragedja w Meyerlingu. Zabójstwo arcyksięcia Rudolfa.
Br, Rój; s. 44; opr. brosz. 16 cm. ( Biblioteczka Historyczno-Geograficzna Nr. 49; okładka z zagięciami, nieznaczny ubytek w grzbiecie )
st4094NOWICKI Andrzej15.00
Witwicki.
Warszawa 1982 WP s. 304 opr. kart. obwol. 19 cm
st2243NOWICKI Andrzej12.00
Podróż w świat średniowiecznych cudów.
Warszawa 1954 WP, s. 203. ilustr. Opr. kart. 20 cm
st2244NOWICKI Cz.30.00
Nowy ilustrowany przewodnik po Jasnej Górze w Częstochowie. Zebrał Cz. N. Wyd. 4.
Częstochowa 1930 Wyd. Nowickiego s. 104. ilustr. Opr. oryg. Kart. 17 cm
st2246NOWINA – Książka zbiorowa.40.00
Warszawa 1914-1915. Wydawnictwo Koła Samopomocy przy Tow. Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie. S. 175. ilustr. Opr. oryg. Kart. 20 cm [blok książki luźny].
st6322NOWOCZESNA grafika polska.120.00
Kraków br, Wyd. Towarzystwa Artystów Grafików w Krakowie; str. 65 + ilustr.; opr. kart. 21 cm.
st5167NOWY KORBUT – Bibliografia literatury polskiej.25.00
Warszawa/Wrocław 1963/1999 PIW/Ossol. opr. pł. 25 cm
tom 4: Oświecenie. Oprac. E. Aleksandrowska. s. 547.
tom 5: Oświecenie. Oprac. E. Aleksandrowska. s. 486.
tom 6, cz. 1.: Oświecenie. Oprac. E. Aleksandrowska. s. 647.
tom 6, cz. 2.: Oświecenie. Oprac. E. Aleksandrowska. s. 703.
tom 12: Józef Ignacy Kraszewski. Oprac. Stupkiewicz. s. 277.
tom 13: Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski. Opr. Szweykowski. s. 525.
tom 14: Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski. Opr. Szweykowski. s. 718.
tom 15: Literatura Pozytywizmu i Młodej Polski. Opr. Szweykowski. s. 690.
tom 17 cz. 1: Bolesław Prus. s. 201.
tom 17 cz. 2: Eliza Orzeszkowa. s. 192.


CENA POJEDYNCZYCH TOMÓW