Antykwariat Naukowy
OFERTA STAŁA

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDAutor. tytul, opisCena
st1882MACHURA Bronisław Zbigniew (D)20.00
Zawsze wśród ludzi. [Wspomnienia kieleckiego lekarza]
Kielce 2000 KTN, s. 247. ilustr., opr. kart. 23 cm
st6167MALANOWSKI Bronisław5.00
Literatura ludowa.
Warszawa br, Nakł. "Naszej Księgarni" Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych; str. 29, ilustr.; opr. brosz. 20 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe, przebarwnienia ).
st6412MASSALSKI Adam (D)45.00
Dzieje najstarszej szkoły średniej w Kielcach 1727-1945 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego.
Kielce 2010, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach \\\\\\\"Żeromszczacy\\\\\\\", Fundacja Posteris; str. 598, ilustr.; opr. kart. 24 cm.
I tom monografii Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach.
st1968MASSALSKI Adam (D)20.00
Szkoły średnie rządowe męskie na ziemi kielecko – radomskiej w latach 1833 – 1862.
Kielce 2001 Ak. Świętokrz. s. 337. tab. opr. kart. lakier. 24 cm [Prace IH Ak. Św. Nr 28.].
st4669MASSALSKI Adam (D)48.00
Zwierzchnicy rządowych, miejskich szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862.
Kielce 2004 Wyd. Akademii Świętokrz. s. 239. ilustr. na tabl. opr. tw. kart. 24 cm
st6418MASSALSKI Adam; Szczepański Jerzy (D)33.00
Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i wychowanków I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Kielce 2010, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach "Żeromszczacy", Fundacja Posteris; str. 126; opr. kart. 24 cm.
III tom monografii Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach.
st2003MATERIAŁY sesji naukowej przygotowanej na obchody jubileuszu 15-lecia STK. 1981-1996 – XV lat.8.00
[Staszów 1996 STK] s. 89. ilustr. opr. kart. 20 cm [Bibl. Staszowska 69.].
st2008MATWIN Włodzimierz (D)15.00
Z tradycji bojowej 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów z Kielc.
Kielce 1999 KCK s. 111, ilustr. opr. kart. 20 cm
st5233MEDYNA Potr10.00
Do Polski przez cały świat. Wspomnienia z 2 Korpusu. Wyd. 2.
Warszawa 1973 KiW s. 231. opr. oryg. kart. 20 cm
st2028MELCER – Rutkowska Wanda18.00
Turcja dzisiejsza.
Warszawa br Bibl. Dzieł Wyborowych, s. 158. opr. pł. 18 cm [płótno przybrudzone, oprawa odchodzi.].
st5555MELCER-RUTKOWSKA Wanda20.00
Turcja dzisiejsza
Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa b.r., BDW, s.160, opr.pł. 18 cm.
st6342MENDOZA Plinio Apuleyo16.00
Zapach owocu guawy. Gabriel Garcia Marquez. Rozmowy.
Przełożyła Anna Trznadel-Szczepanek.

Warszawa 2003, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA; str. 151, ilustr.; opr. kart. 21 cm.
st2026MENDYKOWA Aleksandra18.00
Kornowie.
Wrocław 1980 Ossol. s. 343. ilustr. 37. opr. ppł. 20 cm (KoK.).
st2027MENDYKOWA Aleksandra20.00
Podstawy bibliografii.
Warszawa 1981 PWN s. 415. opr. kart. 24 cm
st5909MERING Andrzej210.00
Podręcznik przerobu owoców i warzyw.
Przy współudziale Prof. W. Iwanowskiego. Z 121 rycinami w tekście. Br, Nakład Gebethnera i Wolffa; str. 314, VI + 121 rycin; opr. kart. twarda 23 cm.
st5467METODY i żródła do badań z historii społecznej XIX i XX w. (Na przykładzie żeńskich zgromadzeń).14.00
Lublin 1975 KUL s. 250. opr. kart. 24 cm [maszynopis powielony.].
st2031METROPOLIA Warszawska a narodziny II Rzeczypospolitej.20.00
Antologia tekstów ... w 80-tą rocznicę odzysk. niepodległości. Oprac. Drozdowski.
Warszawa 1998 ADAM s. 492, opr. kart. 23 cm
st4677METZGER Andrzej, Jarco Marek (D)10.00
Kamieniec Ząbkowicki. Przewodnik. Wyd. 2.
Kielce 1998 Wyd. Antykwaryczne s. 94. rys. opr. kart. 17 cm
st2032MEURER Julius60.00
Kleiner illustrirter Führer durch Wien und Umgebungen. Mit 44 Illustrationen, zwei Plänen von Vien, zwei Planskizzen und
Wien-Pest-Leipzig 1893 A. Hartleben's Verlag. s. 104, nlb. 4, 44 ilustr. w drzeworytach, mapki barwne litogr., opr. oryg. czerwone pł., tytuł złoc. na licu i grzbiecie, obcięcia kart barwione w "pawie oczka". 16 cm [Brak planu pod opaską na końcu, poza tym stan bardzo dobry.]
st5897MEYER-Stabley Bertrand8.00
Księżniczka Karolina.
Przełożyła Ewa Grabowska. Warszawa [1994], OSKAR; str. 255; opr. brosz. 21 cm.
st5999MEYSENBUG v. Malwida.12.00
Pamiętniki idealistki.
Przełożyli Krzysztof Radziwiłł i Janina Zeltzer. Wstęp i przypisy Henryka Krzeczkowskiego. [Warszawa 1960], PIW; str. 700, ilustr.; opr. pł. 21 ( Biblioteka pamiętników polskich i obcych pod redakcją Wacława Zawadzkiego; obca dedykacja, niektualne pieczęcie własnościowe ).
st4918MEYSZTOWICZ Jan10.00
Trzecia postać Marianny.
Warszawa 1974 PAX s. 294, ilustr., opr. pł. obwol. 25 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe]
st2033MĘKARSKI Stefan20.00
A Page of Polish History Lwów.
Londyn 1991 Koło Lwowian s. 96. ilustr. opr. kart. 22 cm
st5612MIASTA polskie w Tysiącleciu210.00
T. I-II
Wrocław 1965-1967, Ossolineum, s.740,700, ilustr., tabl. mapy, opr.pł. 30 cm.
st5468MIASTA Polskie.25.00
Dokumentacja archiwalna.
Warszawa 1981 PWN s. 309. ilustr. opr. pł. 25 cm
st2038MICEWSKI Bolesław24.00
Bogdan Jański założyciel zmartwychwstańców 1807-1840.
Warszawa 1983 ODiSS s. 511, opr. kart. 19 cm [nieakt. pieczęcie.].
st4920MICHALEK Antoni24.00
Pływanie. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz instruktorów pływania.
Warszawa 1938 Główna Księgarnia Wojskowa s. 288, ilustr. 124, opr. kart. 17 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe, okładka odchodzi]
st2040MICHALIK Stefan18.00
Gorce.
Warszawa 1989 WP s. 211+ilustr.+mapka. opr. kart. 16 cm
st2042MICHALSKI Adam10.00
Zdrowie to bogactwo. Wyd. 4.
[Katowice 1930 Autor] s. 48. opr. kart. 16 cm
st2046MICHALSKI Stanisław20.00
... autobiografia i działalność oświatowa. Oprac. H. Radlińska, I. Lepalczyk.
Wrocław 1967 Ossol. s. 331 + tabl. opr. kart. 24 cm [Kom. Nauk Pedag. I Psychol. PAN. Źródła do dziejów myśli pedagogicznej. Tom IX.].
st2051MICHAŁOWSKI Kornel35.00
Karol Szymanowski. Katalog tematyczny dzieł i bibliografia.
Kraków 1967 PWM s.348. ilustr. tabl. opr. pł. obwol. 24 cm
st2052MICHAŁOWSKI Roman26.00
Wśród lasów, jezior i gór. Na harcerskiej drodze.
[Podkowa Leśna 1997 AULA] s. 99 + tabl. opr. kart. 21 cm
st2062MICKIEWICZ Adam15.00
Konrad Wallenrod.
Londyn br M. I. Kolin LTD s. 67, opr. kart. 18 cm /Książnica Narodowa/
st2059MICKIEWICZ Adam54.00
... Księga pamiątkowa w stulecie śmierci poety. Portrety, ilustracje, dokumenty oraz wybrane fragmenty dzieł i listów po
Warszawa 1957 Sztuka s. 655, ilustr. opr. pł. 29 cm
st2060MICKIEWICZ Adam36.00
Dzieła wszystkie. Tom V (Pisma prozaiczne polskie. Cz. 1.)
Warszawa 1933 Skarb Rzeczpospolitej Polskiej s. 472. opr. oryg. kart. 26 cm [stan bdb.].
st2061MICKIEWICZ Adam12.00
Grażyna. Powieść litewska.
Londyn 1945 Orbis LTD s.51.oryg.opr.brosz.19cm
st2064MIECZNIK Jerzy B.25.00
Honorne wierchy Tatr.
Warszawa 2002 Instytut Lwowski s. 137. ilustr. 57. opr. kart. 20 cm
st2065MIEDWIEJEW Roj A.8.00
Ludzie Stalina.
Warszawa 1989 IWZZ s. 321. ilustr. w tekście. opr. kart.21 cm
st4922MIEROSZEWSKI Krzysztof Hr.12.00
Fryderyk Le Play. Ekonomista francuski.
Kraków 1900 Księgarnia Katolicka Miłkowskiego s. 133, opr. pł. 19 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe, oprawa popbrudzona]
st2068MIERZECKA Janina20.00
Wrocławski Ostrów Tumski.
Wrocław 1964 Ossol. s. 16, nlb 207 liczne ilustr., w tym wielobarwne na osobnych tabl. opr. kart. 21 cm
st2069MIERZECKA Janina10.00
Wrocławski Ostrów Tumski.
Wrocław 1964 Ossol. s. 18, nlb. 125. ilustr. opr. kart. 22x20 cm [nieaktualna pieczęć własnościowa.].
st4107MIERZEJEWSKA Jadwiga10.00
Teatr z pieśni.
Warszawa 1960 Wyd. Związkowe s. 236. rysunki. opr. oryg. kart. 19 cm
st2071MIĘDRZECKI Artur24.00
Warszawa Prusa i Gierymskiego. Szkice z dawnej Warszawy.
Warszawa 1957 Arkady s. 117 + 178 tabl. opr. pł. 24 cm
st4106MIĘDZY dawnymi a nowymi laty...15.00
Studia folklorystyczne.
Wrocław 1970 Ossol. s. 351. opr. kart. 24 cm [nieakt. znaki własn.].
st2073MIĘDZY historią a teorią.35.00
Refleksje nad problematyką dziejów i wiedzy historycznej. Red. M. Drozdowskiego. [Studia].
Warszawa 1988 PWN s. 536. opr. ppł. 25 cm
st2074MIĘDZY oświeceniem i romantyzmem: kultura polska około 1800 roku. Pr. zbior.26.00
Warszawa 1997 DiG s. 468, opr. kart. 24 cm
st4105MIĘDZY wschodem a zachodem14.00
Międzynarodowa konferencja Lublin 18–21 czerwca 1991. Red. H. Dylągowa i M. Filipowicz.
Lublin 1994 Inst. Eur. Śr.–Wsch. s. 124. opr. kart. 24 cm
st6119MIĘDZYNARODOWA wystawa kolonjalna w Paryżu.14.00
Zeszyt wydawnictwa "Świat w obrazach" nr 2, zeszyt cyklu "Europa w obrazach" I październik 1931. Tekst obejmuje dwa artykuły: 1) Impresje z wystawy - Heleny Boguszewskiej; 2) Państwa kolonialne - senatora Stefana Boguszewskiego. Zdjęcia Francuskie i Karola Jakobielskiego.

Warszawa 1931, Wyd. Wł. Dzwonkowskiego i St. Radlinskiego; str. 36 + 102 ilustr.; 25 cm. ( brak okładki, ślady po zalaniu, przednia i ostatnia strona przybrudzenia ).
st2079MIĘDZYNARODOWE Targi Poznańskie10.00
XXIII ... Ich wymowa i znaczenie.
Poznań 1950 bw s. 47. ilustr. opr. kart. 21 cm
st2080MIĘDZYNARODOWY Słownik Turystyczny.15.00
Wyd. polskie.
[Warszawa 1961 Sport i Turystyka] s. 230, opr. pł. 13 cm
st2081MIGOŃ Krzysztof20.00
Z dziejów nauki o książce.
Wrocław 1979 Ossol. S. 241. ilustr. 38. opr. ppł. 20 cm (KoK).
st2083MIKOŁAJTIS Józef18.00
Historia literatury ziemi częstochowskiej. Zarys.
Częstochowa 1982 Tow. Liter. Im. Mickiewicza, s.312 + wklejki. Ilustr.opr.kart.20cm
st2084MIKOS Stanisław28.00
Wolne miasto Gdańsk a Liga Narodów 1920-1939.
Gdańsk 1979 Wyd. Morskie s. 364. ilustr. Na tabl. Opr. pł. 25 cm
st5978MIKOSZEWSKI Karol14.00
Pamiętniki moje
Opracowanie, przedmowa i przypisy Ryszard Bender. Warszawa 1987, PAX; str. 344; opr. kart. obwol. 20 cm (nieaktualne pieczęcie własnościowe).
st2085MIKULSKI B.10.00
Włochy w roku 1926. Sprawozdanie ekonomiczne Radcy handlowego przy poselstwie Rz. P. w Rzymie...
Warszawa 1927 Nakład Tygodn. „Przemysł i Handel” s. 48. opr. oryg. kart. 25 cm [Sprawozdania ekonomiczne urzędów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 1927 r., nr 5. załącznik do nr 35/1927 Tyg. „Przemysł i Handel”.].
st5073MIKULSKI Tadeusz24.00
Rzeczy staropolskie.
Wrocław 1964 Ossol. s. 530. opr. oryg. kart. 25 cm [Studia staropolskie pod red. Kaz. Budzyka tom XIV.].
st5164MIKULSKI Tadeusz18.00
W kręgu oświeconych. Studia, szkice, recenzje, notatki.
Warszawa 1960 PIW s. 539. ilustr. na tabl. opr. kart. 21 cm
st5165MIKULSKI Tadeusz24.00
Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty.
Warszawa 1956 PIW s. 555. ilustr. na tabl. opr. kart. 21 cm [odręczna dedykacja Autora.].
st5726MILEWSKI E.4.00
Kartka pamiątkowa.
Warszawa 1917, Druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów; s. 15, opr. brosz. 22 cm. ( ślady po zalaniu ).
st2087MILEWSKI Jerzy8.00
Listy do pięknej Polki.
Warszawa 1968 PAX s.216.opr.kart.20cm
st2088MILEWSKI Józef8.00
Pojezierze Kociewskie i okolice. Przewodnik turystyczny.
Gdańsk 1984 Wydawnictwo Morskie s. 314. ilustr. mapy, opr. kart. 20 cm
st2089MILIONÓWKA w Sobiewoli.14.00
Warszawa 1920 Druk. Polska s. 15 opr. brosz. 24 cm [dod. Do gazety Światecznej, egz „zaczytany”, rys. K. Mickiewicza.].
st2090MILIS Ludo J. R.28.00
Anielscy mnisi i ziemscy ludzie. Monastycyzm i jego znaczenie w społeczeństwie średniowiecznym.
Kraków 1996 Znak s. 246. opr. kart. 21 cm
st2091MILLER I. S.18.00
W przededniu zniesienia pańszczyzny w Galicji. Z dziejów walki ideowo-polit. W społecz. Polskim w 4 i 5 dziesięcioleciu
Warszawa 1953 KiW s. 216 opr. kart. 20 cm
st2094MINERALOGJA i petrografja.54.00
Wskazówki metodyczne dla studjujących.
Warszawa 1925 A. Heflich i St. Michalski s. XIII, 769, nlb 5. opr. kart. 23 cm [Poradnik dla samouków, T. V., nieaktualne pieczęcie bibliot.].
st2095MINICH Marian36.00
Andrzej Grabowski 1833-1886. Jego życie i twórczość.
Wrocław 1957 Ossol. S. 208. ilustr. W tekście 9, na tabl. 151. opr. pł. 25 cm (Studia z Historii Sztuki tom 6. Red. Walickiego.).
st2099MIREK Franciszek25.00
Zarys socjologii.
Lublin 1948 TN KUL s. 745. opr. kart. 22 cm
st2100MIREWICZ Jerzy20.00
Na marginesie Biblii.
Londyn 1972 Księża Jezuici s. 215, opr. kart. 20 cm
st2103MIROWSKI Roman (D)16.00
Świętokrzyski Album. Część IV.
Kielce 2003 ROBiDZ s. 162. ilustr. Opr. kart. 24 cm
st2105MIRSKA Maria30.00
Szlakiem Chopina.
Warszawa 1949 W. Galster i S-ka s. 229, ilustr, opr. kart. 25 cm
st2108MITKIEWICZ Leon16.00
Wspomnienia koweńskie 1938-1939.
Warszawa 1990 Bellona s. 359. ilustr. Na tabl. Opr. kart. 20 cm [Służy ona dobrze sprawie poznania się wzajemnego i zbliżenia polsko-litewskiego poprzez dzielące zatargi i konflikty...]
st4681MITYK Jan8.00
Na Nizinie Szczecińskiej.
Warszawa 1971 PZWSz s. 79. ilustr. opr. kart. 20x21 cm
st2109MIZERSKI Włodzimierz15.00
Geologia na szlaku.
Warszawa 1987 PTTK s. 152. ilustr. Opr. kart. 20 cm
st2110MLEKICKA Marianna14.00
Jakub Mortkowicz księgarz i wydawca.
[Wrocław] 1974 Ossol. S. 280, ilustr. Opr. ppł. 20 cm [Książki o książce. Blok pęknięty.].
st4923MŁODZIEJOWSKI Jerzy22.00
O Tatrach rozmowy.
Warszawa 1974 Nasza Księgarnia s. 171, ilustr., opr. kart. tw. 22 cm
st2111MŁYNARSKI Feliks34.00
Niemcy i przyszłość Europy.
Kraków 1947 Księg. Czerneckiego s. 51. opr. oryg. kart. 24 cm [odręczna dedykacja Autora z podpisem i datą 25.VI.1947 dla prof. Kazimierza Nitscha, stan dobry.].
st4420MOCH Jules25.00
La Russie des soviets. Situation generale.
Paris 1925 Societe Anonyme d’Editions s. 208. ilustr. 45, map 7, tabl. 12. opr. oryg. kart. 19 cm [stan bdb.].
st5075MOCHNACKI Maurycy7.00
Wybór pism.
Jerozolima 1944 MWRiOP s. 56. opr. oryg. kart. 18 cm [Szkolna Bibl. Na Wschodzie tom 54.].
st4103MODELLING Miniature Figures30.00
Edited by Bruce Quarrie.
Cambridge 1975 Patrick Stephens Limited s.152. opr. pł. obwol. 23 cm
st2114MODELSKI Tadeusz24.00
Sufferers for Freedom and Democracy.
Sussex br Autor s. 328, XXXVI. Opr. Kart. Lakier. 22 cm
st2117MODREVII Andreae Fricii42.00
Commentariorum De Republica Emendanda Libri Quinque.
[Warszawa] 1953 PIW s. 569. opr. pł. 25 cm
st2118MODREVII Andreae Fricii42.00
De Ecclesia Liber Secundus.
[Warszawa] 1955 PIW s.363.opr.pł.25cm
st2119MODREVII Andreae Fricii36.00
Orationes.
[Warszawa] 1954 PIW s. 201. opr. pł. 25 cm
st2120MODRZEJEWSKA Helena32.00
... na scenie krakowskiej 1865 – 1869.
Kraków 1956 WL s. 44, nlb z 68 ilustr. Na osobnych tabl., X, opr. pł. 25 cm
st4102MOLL Krystyna16.00
Wszystkie pary tańczą. Nowoczesne tańce towarzyskie.
Warszawa 1966 Wyd. Związ. CRZZ s. 336. opr. kart. obwol. 20 cm
st2123MONIUSZKO Stanisław20.00
Almanach Moniuszkowski 1872 – 1952.
[Warszawa 1952] Czytelnik s. 394 + ilustr. Opr. pł. 17 cm
st4682MONKIEWICZ Waldemar i inni10.00
Województwo białostockie.
Warszawa 1980 KAW s. 113. ilustr. 17 na tabl. opr. kart. 22x11 cm
st2124MONLAUR M. R.16.00
Jeruzalem. I. Ostatnie kroki.
Warszawa 1915 Księg. Szczepkowskiego s. 196, opr. pł. 20 cm
st2125MONOGRAFIE miast i powiatów.14.00
Materiały konferencji z dn. 19. X. 1963 r.
Olsztyn 1964 „Pojezierze” s. 108, opr. kart. 20 cm [druk powielony.].
st2126MONTESQUIEU12.00
Listy perskie. Przeł. Żeleński-Boy.
Warszawa 1951 KiW s. 259, opr. kart. 21 cm
st2127MONTGOMERY30.00
Od Normandii do Bałtyku.
Katowice 1948 AWIR s. 255+mapa. Opr. kart. 25 cm
st2129MORATORJUM dla rolników.15.00
1. Ust. Z 7.III.1932r. Dz.U.R.P. Nr. 25, poz. 219 o ulgach w egzekucji sądowej przeciwko gospodarzom rolnym. 2. ... o za
Oprac. Kleiner i Horn. Lwów 1932 M. Bodek. S. 107, nlb 3. opr. kart. 17 cm
st5681MORAWSKI Kazimierz14.00
Walka o język polski w czasach odrodzenia.
Kraków 1923, Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, s. 56, opr. ppł. 20 cm.
st2130MORAWSKI Kazimierz6.00
Ku czci pracy i w obronie nauki.
Kraków 1922 Książnica Pol. Tow. Nauczyc. Szk. Wyż. S. 16. opr. brosz. 23 cm
st2131MORAWSKI Marjan14.00
Wieczory nad Lemanem. Wyd. 7.
Kraków 1923 Jezuici s. 245. opr. pł. 19 cm
st2132MORAWSKI Stefan34.00
Absolut i forma. Studium o egzystencjalistycznej estetyce Andre Malraux.
[Kraków] 1966 WL s. 244 + 157 tabl. Opr. kart. 24 cm
st2133MORKA Mieczysław40.00
Polski nowożytny portret konny i jego europejska geneza.
Wrocław 1986 Ossol. S. 251. ilustr. 250 na tabl. Opr. pł. 24 cm
st2135MORTKOWICZ-Olczakowa Hanna30.00
Jak się wszystko zmieniło. Powieść wierszem dla starszych dzieci.
Warszawa 1946 Mortkowicz s. 71. ilustr. opr. oryg. kart. 24 cm [ilustracje Antoniego Uniechowskiego, odręczna dedykacja Autorki dla Joasi Iskierko, stan bardziej niż dobry.].
st2136MORTKOWICZ-Olczakowa Hanna20.00
Piotr Michałowski. Opowieść o życiu i twórczości.
Kraków 1956 Wyd. Literackie s. 317. ilustr. 30. opr. kart. 22 cm
st2137MORTKOWICZ-Olczakowa Hanna20.00
Pod znakiem kłosa.
[Warszawa 1962] PIW s. 463. ilustr. Opr. pł. 20 cm
st2139MORTON A. L.34.00
Dzieje ludu angielskiego.
Warszawa 1948 PIW s. 363. ilustr. Opr. pl. 24 cm
st2141MOSKAL Jerzy, Wilczek Stanisław26.00
Albym pisarzy śląskich.
Bm 1972 Druk Zakłady Graf. W Chorzowie s. 141. ilustr. Portrety w rysunku, opr. ppł. 22x22 cm
st4686MOSKAŁA Edward10.00
Schroniska górskie PTTK w województwie bielskim. (Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Rejon Babiej Góry, Beskid Mały).
Warszawa 1983 PTTK „Kraj” s. 224. ilustr. opr. kart. 16 cm
st4687MOSKAŁA Edward6.00
Szczawnica. Panoramiczny informator turystyczny.
Kraków 1963 Wyd. Art.-Graf. s. 32. mapki, ilustr. opr. kart. 20 cm
st2144MOSSAKOWSKI St.28.00
Sztuka jako świadectwo czasu. Studia z pogranicza historii sztuki i historii idei.
Warszawa [1980] Arkady s.235. ilustr. Opr. pł. 25cm
st2143MOSSAKOWSKI Witold12.00
O największej prawdzie matematycznej.
Bm, br Nakładem Autora, Druk. Toruńska s. 24. opr. brosz. 21 cm
st2146MOŚCICKI60.00
Profesor dr Ignacy Mościcki. Życie o działalność na polu nauki i techniki.
Warszawa 1934 Komitet s. 157. ilustr. opr. współcz. pl. 30 cm
st2147MOTTY Marceli (D+G)20.00
Listy Wojtusia z Zawad... Felietony z lat 1865-1867. Oprac. Grot i Nożyński.
Warszawa 1983 PAX s. 609 + tabl. Opr. pł. 20 cm [nieaktualne pieczątki własn.].
st2153MROCZKO Teresa28.00
Czerwińsk romański.
Warszawa 1972 Auriga s. 70. ilustr. 49 na tabl. 1 barwna. Opr. tw. Karton21 cm (Klejnoty Sztuki Polskiej).
st2154MROWIEC Alfons35.00
Przez Monte Cassino do Polski. 1944-1946.
Katowice 1959 „Śląsk” s. 231. liczne ilustr. Na oddziel. Tabl. Opr. kart. 24 cm [poza indeksem geogr. I nazwisk jest częściowy wykaz Ślązaków poległych na polu chwały.].
st2157MRÓWCZYŃSKI Jerzy25.00
Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność.
Poznań [1972] Księg. Św. Wojciecha s. 694, opr. pł. 24 cm
st2158MRÓWCZYŃSKI Jerzy18.00
Polscy kandydaci do chwały ołtarzy.
Wrocław 1987 Księg. Archidiecezjalna s. 288. opr. kart. 20 cm
st4097MUCHA Janusz17.00
C. W. Mills.
Warszawa 1985 WP s. 318 opr. kart. obwol. 19 cm
st4421MULLER J. P.24.00
Mój system. 15 minut dziennie dla zdrowia. Wyd. 4.
Warszawa 1907 Geb. i Wolff s. V, 176, ilustr. 41. opr. pł. 18 cm [kilka kart luzem, stan dobry.].
st4422MULLER J. P.20.00
Mój system dla kobiet. Jedyna droga do utrwalenia zdrowia oraz rozwoju i zachowania piękności. Wyd. 2 popraw.
Warszawa br TEiM s. 163, ilustr. 100. brosz. 18 cm [brak oprawy, stan dobry.].
st6087MUSIAŁ Stanisław20.00
W okupowanej Suwalszczyźnie. Zapiski spod swóch okupacji.
Br, bw; str. 128; opr. kart. 21 cm.
st2162MUSICA Sacra.34.00
Motywy muzyczne w sztuce śląskiej XIII – XVIII w. Pr. Zbior.
Wrocław 1997 Muz. Narod. S. 137, ilustr. W tym barwne. Opr. kart. 27 cm
st2163MUSIOŁ Paweł14.00
Ochotnicze drużyny robocze z 15 ryc.
Katowice 1937 Wyd. Inst. Śląsk. S. 61. ilustr. Opr. kart. 24cm[Zagad. Gosp. Śląska. Odczyty i rozpr. – 8].
st2165MUSZKOWSKI Krzysztof16.00
Inter Alia.
Londyn 1990 Ofic. Poetów i Malarzy, s. 167. opr. kart. 21 cm
st2168MUSZYŃSKA-Hoffmanowa H., Okońska A.26.00
Na mil sześć tysięcy o życiu i malarstwie Bolesława Czedekowskiego.
Łódź 1978 WŁ s. 219 + 12 tabl. W tym 4 barwne. Opr. kart. 19 cm [dedyk. Autorki na karcie przedtyt., karta luzem, dołączony list odręcznie napisany przez A. Okońską do Jana Benedyktowicza].
st2167MUSZYŃSKA-Hoffmanowa Hanna12.00
Panie na Wilanowie.
Warszawa 1972 PAX s. 330. nlb. 2. opr. kart. z obwol. 20 cm
st4688MUZEA gminy miasta Lwowa.60.00
Londyn 1968 Koło Lwowian. arkuszy 50 z ilustracjami i 1 arkusz z tekstem. opr. kart. 33 cm [Reprint albumu wyd. we Lwowie w 1929 roku.].
st2173MUZEUM SZTUKI Dalekiego Wschodu.10.00
Infotmator.
Toruń [przed 1970] Oddział Muzeum Okr. W Toruniu s. 18. ilustr. 18 na tabl. Opr. kart. 19 cm
st2176MYERS Karol S.16.00
Umysł i praca. Czytanki psychologiczne w przemyśle i handlu.
Warszawa 1925 Perzyński Niklewicz i S-ka s.VIII,104+ilustr.opr.kart.24[oprawa podniszcz.].
st2178MYŚLIWSKI (D)20.00
O twórczości Wiesława Myśliwskiego. (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza). Pr. Zbior.
Kielce 2001 KTN s. 327, ilustr. Opr. kart. lakier. 21 cm