Antykwariat Naukowy
OFERTA STAŁA

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDAutor. tytul, opisCena
st5526La Rochefoucauld20.00
Maksymy i rozważania moralne
Bibljoteka Boy'a
Przekł. i wstęp T. Żeleński (Boy),Warszawa [b.r., lata 30-te], s.107, opr.pł., 20 cm.
st1696LA via Appia.10.00
L’Italia Monumentale Collezione di Monografie sotto il patronato del Touring Club Italiano e della “Dante Al
Firenze 1923 Fratelli Alinari S. A. I.D.E.A., s. 34 + wklejka + 64 ilustr., brak opr. 14 cm /ślad po zalaniu/
st1697LABUDA Adam S.32.00
Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim poł. XV wieku.
Poznań 1984 UAM, s. 221 + 182 ilustr., opr. kart. 24 cm [Historia Sztuki, nr 16]
st5748LAGERLOF Selma32.00
Legendy Chrystusowe.
Przekład Wandy Młodnickiej. [1920]; s. 152; opr. pł. 29 cm ( nieaktualne pieczęcie własnościowe, s. 15-16 luzem )
st1701LAM Jan28.00
Wybór kronik.
Warszawa 1954 PIW, s. 386, opr. kart. 22cm /odręczna dedykacja autora/
st6082LAM Stanisław100.00
Najwybitniejsi poeci emigracji współczesnej. Antologia.
Księgarnia Polska w Paryżu, br; str. 208, ilustr.; opr. kart. obwol. 21 cm. (egzemplarz nierozcięty).

Egzemplarz nr 01431 (w sumie ukazało się 1525 egz.); Portrety według rysunków Stefana Mrożewskiego i Esteban Sanza.
st1702LAMY Stefan16.00
Kobieta i wiedza. Z franc. tłum. E. Mieroszowska.
Kraków 1903 Sp. Wyd. Polska s. 39. opr. wtórna kart. 21 cm [nieakt. znaki własnościowe, stan bdb.].
st1703LANCE do boju.20.00
Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej X wiek – 1945 r.
Red. B. Polak. Poznań 1986 KAW s. 376 + barwne ilustr. na tabl. ilustr. w tekście. opr. kart. 24 cm
st4145LANGLOIS CH. V., Seignobos Ch.60.00
Wstęp do badań historycznych. Z franc. przeł. W. Górkowa.
Lwów 1912 Altenberg s. XI, 384. opr. oryg. brosz. 20 cm [zachowane okładki broszurowe odchodzą od zwartego bloku książki, stan dobry.].
st1710LARS Max18.00
Człowiek – litera. Przygody Aleksandra Umwelta podczas akcji specjalnej w Górach Santa Cruz.
Bydgoszcz 1989 Pomorze s.343. ilustr. opr. kart. 20cm
st1711LASKOWSKI Kazimierz (EL)15.00
Melodye. Serya II.
Warszawa 1905 Druk Synów St. Niemiry, s. 230, opr. brosz. 18 cm /blok książki luźny, brak przedniej opr./
st1712LATOS Arkadiusz (D)20.00
Kielce w brązie wykonane w pracowni....
Kielce [2005] BWA s. 39. ilustr. 30. mapka opr. tw. karton lakier. 22x21 cm
st1713LATOŚ Henryk30.00
Z historii fotografii wojennej.
Warszawa 1985 MON s. 317. liczne ilustr. w tekście. opr. pł. 25 cm
st1715LAZARI–PAWŁOWSKA Ija15.00
Etyka Gandhiego.
LAZARI–PAWŁOWSKA Ija; Etyka Gandhiego. Warszawa 1965 PWN, s. 269, opr. kart. 19 cm
st5631LE LAROUSSE ...200.00
... pour tous nouveau dictionnaire encyclopedique T.1-2
Paris b.r., Librairie Larousse, ss.966,986,liczne ilustr.,tabl., opr.półsk. 30 cm. [Tłoczenia, złocenia, otarcia okładki]
st6361LEBIEDŹ Aleksander15.00
Szkoda wielkiego kraju...
Z rosyjskiego przełożył Jerzy Czech.

[Warszawa 1999], POLITEJA; str. 415; opr. kart. lakier. 21 cm.
st1716LEBRETON Jules20.00
La Pologne a la veille du Plebiciste de la Haute-Silesie.
Paris 1921 Bureaux des Etudes s. 15. opr. brosz. 25 cm
st1717LECH Konstanty20.00
System nauczania. Wyd. III.
W-wa [1968] PWN s. 273, opr. pł. 25 cm
st1733LECZYKIEWICZ Sylwester „Mohort”14.00
Konfederacja Tatrzańska.
Warszawa 1976 LSW, s. 173 + ilustr., opr. kart. 20 cm
st4645LEGUTKO Grażyna (D)55.00
Sacrum w oczach rewolucjonisty. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego.
Kielce 2005 Wyd. Akademii Świętokrz. s. 364. opr. kart. 24 cm
st6228LEHR-Spławiński Tadeusz.6.00
Prasłowianie ( Z cyklu: Początki Słowian ).
Biblioteka Studium Słowiańskiego U. J. Seria B, Nr. 1.

Kraków 1946, Wyd. Studium Słowiańskiego U. J.; str. 19, mapki; opr. brosz. 22 cm.
st6229LEHR-Spławiński Tadeusz.6.00
Słowianie Zachodni. ( Z cyklu: Początki Słowian ).
Biblioteka Studium Słowiańskiego U. J. Seria B, Nr. 2.

Kraków 1946, Wyd. Studium Słowiańskiego U. J.; str. 18, mapka; opr. brosz. 22 cm.
st6237LEHR-Spławiński Tadeusz.75.00
O pochodzeniu i praojczyźnie słowian.
Poznań 1946, Wyd. Instytutu Zachodniego; str. 237 + 6 mapek; opr. ppł. 22 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st6234LEHR-Spławiński Tadeusz.6.00
Słowianie Wschodni ( z cyklu: Początki Słowian ).
Biblioteka Studium Słowiańskiego U. J. Seria B, Nr. 3.

Kraków 1946, Wyd. Studium Słowiańskiego U. J.; str. 18, mapka; opr. brosz. 22 cm.
st1723LEKEUX Maggy15.00
Płomień ofiarny (Maggy Lekeux).
Poznań br Księg. św. Wojciecha, s. 247, opr. ppł. 19 cm, /blok luźny/
st5461LELEWEL Joachim24.00
Wykłady kursowe z historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim 1822-1824. ....
Warszawa 1959 PWN, s. 799. ilustr. opr. pł. 21 cm [Dzieła. (tom 3). nieaktualne znaki własnościowe.].
st5462LELEWEL Joachim24.00
Dzieje starożytne.
Warszawa 1966 PWN, s. 778. ilustr. opr. pł. 21 cm [Dzieła. (tom 4). nieaktualne znaki własnościowe.].
st5464LELEWEL Joachim24.00
Historia Polski nowożytnej. Polska odradzająca się; Paralela Hiszpanii z Polską; Panowanie Stanisława A....
Warszawa 1961 PWN, s. 690. ilustr. 6, opr. pł. 21 cm [Dzieła. (tom 8). nieaktualne znaki własnościowe.].
st1727LEMAŃSKI Jan26.00
Nowenna czyli dziewięćdziesiąt dziewięć dytyrambów o szczęściu.
Warszawa-Lwów 1906 (Książnica Polska, tom 3), s.135, opr. pł. 16 cm
st1731LENCEWICZ Stanisław30.00
Geografia fizyczna Polski.
Warszawa 1955 PWN, s. 412, rys. 216, mapki 2, opr. pł. 24 cm
st1732LENCEWICZ Stanisław35.00
Pisma wybrane z geografii fizycznej Polski.
Warszawa 1957 PWN, s. 447, mapki, opr. pł. 25 cm
st5888LEPECKI Mieczysław4.00
Maurycy August hr. Beniowski zdobywca Madagaskaru.
Warszawa 1986, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; str. 204 + 8 ilustr.; opr. brosz. 20 cm.
st1743LEPSZY Kazimierz6.00
Dominium maris Baltici Zygmunta Augusta.
Gdynia 1969 Polskie Towarzystwo Nautologiczne, s. 18. opr. brosz. 30 cm
st1744LES problemes de i’enseignement polonais.12.00
Varsovie 1924 L’Association Professionnelle des Professeurs de I’Enseignement Secondaire Polonais, s. 80. opr. kart. 24 cm
st5515Lesage25.00
Djabeł kulawy
Bibljoteka Boy'a
Przekł. i wstęp T. Żeleński (Boy),Warszawa [b.r., lata 30-te], Wyd.ALFA s.239, opr.pł., 20 cm.
st5418LESZCZAK Oleg10.00
Osnowy funkcjonalno-gramaticzeskoj teorii jazykowogo opyta. Analityka, krytyka, tipologija.
Ternopol [Tarnopol] 2008 Izdatielstwo Teipo s. 231. opr. kart. 21 cm
st1747LESZCZYŃSKI J. T. (D)16.00
Stopnica szkic monograficzny.
Kielce 2003 Gens, s. 198, ilustr. opr. kart. lakier. 20 cm
st1750LEŚNODORSKI B., Opałek K.14.00
Nauka polskiego oświecenia w walce o postęp.
[Kraków] 1951 Czytelnik, s. 115, opr. kart. 22 cm /nieakt. pieczęcie biblioteczne/.
st4144LEŚNODORSKI Bogusław30.00
Rozmowy z przeszłością. Dziesięć wieków Polski.
Warszawa 1970 WP s. 535. nlb. 78. ilustr. 95. opr. pł. obwol. 20 cm
st1753LEVRON Jacques24.00
Dobry król Rene.
[Warszawa] 1986 PIW s. 215 + ilustr. opr. pl. obwol. 21 cm [Biografie Sławnych Ludzi.].
st4646LEWANDOWSKI Edward8.00
Województwo cuechanowskie.
Ciechanów 1979 KAW s. 60. ilustr. barwne i mapka na tabl. opr. kart. 22x11 cm
st1756LEWAŃSKI Julian10.00
Do dziejów teatru wieku szesnastego.
Wrocław 1952 (Odbitka „Pamiętnika Literackiego”, R. XLIII, z.1-2), s. 27. opr. kart. 24 cm
st1757LEWAŃSKI Julian26.00
Studia nad dramatem polskiego odrodzenia.
Wrocław 1956 Ossol., s. 311, ilustr. opr. pł. 24 cm /ślad po zalaniu/.
st1758LEWARTOWSKA Zofia8.00
„Hej, do apelu!” Sztuka sceniczna w trzech aktach (czterech odsłonach).
Katowice 1948 „Odrodzenie”, s. 37. opr. kart. 21 cm
st4907LEWICKA Maria22.00
W świecie zabytków sztuki.
Warszawa 1976 WSiP s. 301, ilustr. 230, opr. kart. 21 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe]
st1760LEWICKI Anatol26.00
Zarys historji Polski. Tom 2: Czasy porozbiorowe (na klasę VII) napisał Jan Friedberg (w „dodatku”: Literatu
Warszawa 1929 Geb.i Wolff, s. 281. opr. brosz. 23 cm /stan bdb./.
st1762LEWICKI Anatol30.00
Zarys historji Polski. Wyd. 8 skrócone.
Warszawa br GiW, s. XII, 537. opr. ppł. 22 cm /blok poluzowany, oprawa podniszczona/.
st1763LEWICKI Anatol24.00
Zarys historii Polski. Wyd. 8 skróc.
Bari 1945/46 Sekcja Wydawnicza Drugiego Korpusu, s. 253. opr. brosz. 26 cm /maszynopis powielony, nieakt. pieczęcie/.
st1764LEWICKI Anatol26.00
Zarys historji Polski. Wyd. szkolne 11.
Warszawa [1923] GiW s. XV, 491. opr. ppł. 24 cm
st4411LEWICKI Józef16.00
Nowe szkoły w Anglii, Francyi, Niemczech i Szwajcaryi. Ich geneza i organizacya. Szkic z podróży.
Lwów 1908 Księg. Połonieckiego s. 77. opr. oryg. kart. 23 cm [przybrudzona okładka, stan dobry.].
st1766LEWICKI Zbigniew28.00
Dziennik. Wrzesień 1939, Kołyma, Władywostok, Iran, Irak, Palestyna, Egipt, Monte Cassino, Ancona, Bolonia – Angli
Kraków 2000 Inst. Teolog. Księży Misjonarzy s. 510. ilustr. opr. kart. 20 cm
st1767LEWIŃSKI Jan25.00
Historia Ziemi.
Warszawa 1956 Wyd. Geologiczne, s. 280, liczne ilustr. opr. pł. 25 cm
st1768LEŻEŃSKI Cezary15.00
Bez buławy. Generała „Grota” żołnierski los.
Warszawa 1988 LSW s. 286 + ilustr. opr. kart. 20 cm
st1769LIBIŃSKI H.14.00
Jezuici.
bm br Wyd. Księży Jezuitów, s. 85. opr. kart. 19 cm
st4648LIBISZOWSKA Zofia10.00
Francja encyklopedystów.
Warszawa 1973 KiW s. 382. ilustr. opr. pł. 15 cm [Biblioteczka Światowida, nieaktualne znaki własnościowe.].
st1771LIBRORUM in Polonia Editorum Deliciae, czyli wdzięk i urok polskiej książki.48.00
[Warszawa] 1974 WAiF, s. 31 + 106 barwn. ilustr. na tabl. opr. pl. 34 cm
st1773LICHACZOWA Wiera, Lichaczow Dymitr15.00
Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność.
Warszawa 1977 PAX s. 140. ilustr. na tabl. opr. pł. 20 cm [nieakt. pieczęć własn.].
st1775LICHNIAK Zygmunt16.00
Zanim powstanie panorama. (Wobec literat. pol. na emigracji).
Warszawa 1983 PAX, s. 214. opr. kart. 20 cm
st5881LIDER Julian10.00
Doktryna wojenna i polityka wojskowa W. Brytanii. Szkice z historii 1945-1964.
[Warszawa] br, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej; str. 447; opr. brosz. obwol. 21 cm ( obca dedykacja, okładka odchodzi od całości ).
st6146LIEBERT Wacław24.00
Wrony nad Moskwą
Londyn 1974, Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej; str. 240; opr. kart. 18 cm. ( nieaktualne notatki własnościowe ).
st5879LIEBFELD Alfred18.00
Franklin Delano Roosevelt
[Warszawa] 1968, Czytelnik; str. 410, ilustr.; opr. brosz. obwol. 21 cm.
st4649LIEHTENBERGER Henryk24.00
Fr. Nietzsche i jego filozofia.
Warszawa 1905 Druk. Sikorskiego s. 160. opr. oryg. pł. 18 cm [Bibl. Dzieł Wybor. nr 370, stan dobry.].
st6175Ligoń Stanisław, dr Pilatowa Janina, dr Kostka Edward, (red.)40.00
Śląska Ojczyzna.
Jerozolima 1945, Nakł. Sekcji Wydawniczej Jednostek Wojska na Śr. Wsch.; str. 226, ilustr.; opr. brosz. 24 cm.
st1783LIMANOWSKI16.00
Mieczysław Limanowski.
Toruń 1950 Rada Ministrów i Wydz. Nauki Ministerstwa Oświaty, s. 84, opr. kart. 26 cm
st1785LIMANOWSKI Bolesław34.00
Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 1-2.
Warszawa 1946 „Wiedza”, s. 393, 387. opr. oryg. kart. 22 cm
st4142LIMANOWSKI Bolesław35.00
Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Wstęp A. Leinwand.
Warszawa 1983 PIW s. 930. opr. pł. 21 cm
st4908LIMANOWSKI Bolesław10.00
Walerjan Łukasiński. Szkic biograficzny.
Warszawa br Wydawnictwo J. Mortkowicza s. 80, opr. ppł. 18 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe]
st1786LINCOLN Bruce W.24.00
Mikołaj I.
[Warszawa] 1988 PIW s. 491 + ilustr. opr. pl. obwol. 21 cm [Biografie Sławnych Ludzi.].
st5066LINDEMAN Włodzimierz10.00
Walka chemiczna w przyrodzie. Wyd. 2.
Warszawa 1926 Tow. Obrony Przeciwgaz. s. 37. ilustr. opr. oryg. kart. 20 cm
st1789LIPIŃSKI Aleksander20.00
Morze Galilejskie.
W-wa 1916 Księg. Szczepkowskiego s. 40, ilustr. opr. ppł. 22 cm
st1790LIPIŃSKI Eryk26.00
Warszawa w karykaturze.
Warszawa 1983 PWN, s. 383, liczne ilustr. opr. ppł. 19x21 cm /pieczęcie własnościowe/.
st1792LIPS Juliusz E.28.00
U źródeł cywilizacji.
[Warszawa] 1957 WP, s. 493 + tabl. opr. ppł. 21 cm
st1794LISOWSKI H.5.00
Wzory matematyczno-fizyczne. Wyd. 7 uzup.
Warszawa br Księg. Lisowskiego, s. 115. opr. kart. 13 cm
st1795LISSA Zofia36.00
Historia muzyki rosyjskiej.
Kraków 1955 PWM, s. 504. ilustr. opr. pł. 25 cm
st1798LISTY Legionistów Adama Mickiewicza z lat 1848 – 1849.30.00
Oprac. Kieniewicza. Wrocław 1963 Ossol., s. XXIII, 432, opr. kart. 25 cm
st1799LISTY Pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975-1981.36.00
Paris 1988 Edit. du Dialogue, s.507, opr. pł. 24 cm
st1800LITERACKIE przystanki nad Wartą.28.00
Red. Szweykowskiego Z. [Poznań 1962] Wyd. Poznańskie, s.420. ilustr. mapy. opr. pł. 25 cm
st1802LITERATURA o Polsku do roku 1835.16.00
Sovnecky fond vedecke knihovny Slezskeho ustavu Ceskoslovenske akademie ved v Opave. Zpracoval Arnost Mazur.
Opava 1973 Vydal Slezsky ustav CSAV s. 80. opr. kart. 21 cm
st5508LITERATURA Polska50.00
Przewodnik encyklopedyczny. T. I-II.
PWN 1985, str.703+831, duży format, opr.twarda w płótnie.
st1801LITERATURA polska od średniowiecza do pozytywizmu.38.00
Red. Jana Zygmunta Jakubowskiego. Warszawa 1974 PWN s. 834, ilustr, opr. pł. obwol. 25 cm
st4140LITYNIECKI Izod B.22.00
Soptkanie z bioniką. Przeł. H. Dobrowolska.
Warszawa 1974 WP s. 485. nlb. 14. ilustr. opr. pł. obwol. 21 cm
st1809LODA Halama moje nogi i ja.18.00
Oprac. T. Krzemień. Warszawa 1984 WAiF, s. 146. ilustr. opr. kart. 20 cm
st1810LOLIEE Frederic45.00
Reve d’Empereur. Le Destin et l’Ame de Napoleon III.
Paris 1913 Freres s. XV, 423. ilustr. na tabl. opr. oryg. brosz. zdob. 23 cm [Edition 3], /blok książki luźny/.
st1812LONDON46.00
Road Map of the Country Round London.
London br E. J. Larby LTD opr. kart. 17cm /mapa po rozłożeniu: 42x68cm, oprawa nieco podniszczona/.
st1811LONDON Jack15.00
Córa nocy.
Przeł. J.M. Taylor. Warszawa 192.. Bibl. Romansów i Powieści s. 129. opr. współcz. pl. 17 cm [zachowana oryg. okładka brosz.., stan dobry.].
st1813LOON Hendrik van15.00
Człowiek ustokrotniony. Dzieje cywilizacji na wesoło.
Wrocław 1946 „Dobra książka”, s. VII, 248. ilustr. opr. ppł. 21 cm
st1816LORENTZ Stanisław32.00
Efraim Szreger. Architekt polski XVIII wieku.
Warszawa 1986 PWN, s. 336, ilustr. opr. pł. 24 cm
st1818LORENZ Eva28.00
Odkrywcy i rabusie starożytniści. Rzecz o wykopaliskach.
Warszawa 1977 PIW s. 247. nlb. 2. + 41 ilustr. opr. pł. z obwol. 25 cm
st5928LOSY Polaków w XIX-XX w. 18.00
Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin. Warszawa 1987, PWN; str. 673, ilustr.; opr. ppł.25 cm.
st1819LOTH Edward18.00
Człowiek przeszłości. Wyd. 2 popr.
[Warszawa 1953] Pol. Tow. Antropolog. s. 355. ilustr. opr. kart. 24 cm [oprawa przybrudzona.].
st1820LOTH Jerzy, CICHOCKA-PETRAŻYCKA Zofia16.00
Geografia gospodarcza Polski. Cz. II Górnictwo, przemysł, handel i komunikacja.
Warszawa 1948 TEiM, s. 304. ilustr., opr. kart. 21 cm
st1821LOTI Piotr14.00
Indye. Tom 2.
Warszawa 1905 J. Sikorski, s. 143, opr. pł. 18 cm [Bibl. Dzieł Wyborowych, nr 398]
st1823LUBICZ-Pachoński Jan24.00
Kościuszko na Ziemi Krakowskiej.
W-wa 1984 PWN, s. 438 + 2 plany bitwy pod Racławicami, opr. kart. obwol. 21 cm
st1825LUBLIN 1317 - 1967.28.00
Red. H. Zinsa. [Lublin 1967] Wyd Lubelskie, s. 297 + ilustr. opr. pł. 24 cm
st1826LUBOS Jerzy24.00
Dzieje Polskiego Gimnazjum w Bytomiu w świetle dokumentów i wspomnień.
[Katowice 1971] Śląsk, s. 283 + tabl., opr. pł. 24 cm
st6269LUBOSZ Bolesław10.00
Opowieści o sławnych kochankach.
Katowice 1987, Krajowa Agencja Wydawnicza; str. 258, ilustr.; opr. brosz. 20 cm.
st5980LUCCHESINI Girolamo14.00
Listy do Fryderyka Wilhelma II. Obraz sejmu wielkiego w raportach pruskiego dyplomaty.
Przekład, wstęp i opracowanie Henryk Kocój. Warszawa 1988, PAX; str. 270; opr. kart. obwol. 20 cm.
st4650LUCHTER-Krupińska Lidia10.00
Zamek w Dębnie.
Tarnów 1992 Muzeum Okr. w Tarnowie s. 67ilustr. opr. kart. 18x16 cm
st1830LUDOROWSKI Lech8.00
Sienkiewicz Dillon Września wokół sprawy pruskiej.
Lublin 2004 Wydaw. Tow. Im. H. Sienkiewicza. s. 59. ilustr. opr. kart. 23 cm
st5945LUDWIG Emil30.00
Genie und charakter zwanzig mannliche bildnisse.
Berlin 1928, Ernst Rowohlt Verlag; str. 288, ilustr.; opr. pł. 24 cm.
st1831LUDWIG Emil18.00
Trzej tytani. Michał Anioł, Rembrandt, Beethoven.
Warszawa 1938 “Plan”, s. 299 + tabl., opr. pł. 24 cm /blok książki odchodzi od oprawy, przetarcia/
st1832LUDWIG Wanda16.00
Ziemia kłodzka.
Warszawa 1950 Nasza Księgarnia, s. 64, il., opr. kart. 24 cm [Biblioteka Polskiego Tow. Krajoznawczego, Piękno Polski]
st1833LUDWIKOWSKI L., Wroński T.15.00
Tradycyjna Szopka Krakowska.
Kraków 1978 KAW, s. 52 + wielobarw. tabl. ilustr. w tekście, opr. kart. 23 cm + załącznik: [Sprawozdania z XXXI-XXXV Konkursów Szopek Krakowskich. Kraków 1978 KAW], s. 20, 21 cm
st4136LUKACS Gyorgy65.00
Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Przeł. K. Ślęczka. Część I-IV
Warszawa 1982/85 PWN s. 660, 801, 376, 595. opr. pł. obwol. 19 cm [Biblioteka klasyków filozofii.].
st1836LUTOSŁAWSKI Wincenty25.00
Jak rośnie dobrobyt? Zarys polskiej teorji gospodarstwa narodowego.
Kraków 1936 Krzyżanowski, s. XXXI, 256, opr. kart. 15 cm
st5624LWOWSKI SYNOD ARCHIDIECEZJALNY100.00
R.P. 1930
[Lwów 1930], B.w., s.247 + ilustr., opr.ppł.introlig. 25 cm.
st1839LYTTON Edward G. Bulwer18.00
Ostatnie dni Pompejów.
[Warszawa 1988] Novum, s. 141. opr. kart. 21 cm