Antykwariat Naukowy
OFERTA STAŁA

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDAutor. tytul, opisCena
st1043KAMIŃSKI Aleksander34.00
Polskie związki młodzieży (1831 – 1848).
Warszawa 1968 PWN, s. 288, wklejka. tab. opr. pł. 25 cm
st5777KATALOG Zabytków Sztuki w Polsce35.00
Tom XI - Województwo Bydgoskie, Zeszyt 2 - Powiat Brodnicki; Warszawa 1971, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; s. 62, liczne ilustr.; opr. brosz. 17 cm. ( Pod redakcją Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego; Inwentaryzację przeprowadzili Tadeusz Chrzanowski i Teresa Żurkowska ).
st1349KLONOWIC Sebastian Fabian (D)15.00
Victoria Deorum. In qua continetur veri herois education (Cap. XXXI-XXXV). Oprac. Pokrzywka.
Kielce 2002 Wyd. A. Ś., s. XXVI, 93. opr. kart. 24 cm
st1353KŁAMSTWO w literaturze. (D)12.00
Red. Z. Wójcicka, P. Urbański. Kielce 1996 Szumacher s. 272. opr. kart. lakier. 20 cm
st1429KONTYNUACJA i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej. (D)20.00
Materiały z IV Konferencji Naukowej zorganizowanej 21 i 22.V.1998 r. w Opolu i Bierawie.
Kielce 1998 Inst. Nauk Pedagog. Uniw. Opolskiego... s. 171. ilustr. opr. kart. 24 cm
st1430KOPALIŃSKI Władysław40.00
Encyklopedia „drugiej płci”.
Warszawa 1995 Rytm s. 711. opr. pł. z obwol. 24 cm
st1431KOPALNIA soli w Wieliczce.15.00
[Wieliczka 1961 Wyd. Żupy Solnej] s. 88. ilustr. opr. kart. 22x24 cm
st4176KOPCZEWSKI Jan Stanisław25.00
Kosciuszko and Pulaski.
Warszawa 1976 Interpress s. 326. ilustr. 312. opr. pł. 22 cm
st1433KOPCZYK szczęśliwej Wiktorii Wiedeńskiej z listów króla Jana III i królowej Marysieńki tudzież z dia14.00
Oprac. A. A. Witusik Lublin 1983 KAW, s. 119 + tabl., opr. kart. 20 cm
st1436KOPERA Feliks, Kwiatkowski Józef50.00
Obrazy polskiego pochodzenia w Muzeum Narodowem w Krakowie wiek XIV—XVI.
Kraków 1929 Muzeum s. 100 + tabl. z 81 ilustr. opr. współcz. pł. 30 cm [zachowana oryg. okładka, stan dobry.].
st1437KOPPENS Romuald10.00
Pismo Święte a Skarga.
Kraków 1913 E. i K. Koziańscy, s. 32, opr. kart. 25 cm [odbitka z „Przeglądu Powszechnego”].
st1442KORCZAK – Pamięci Janusza Korczaka. (D)15.00
Materiały z sesji popularnonaukowej.
Kielce 2006 Gimnazjum nr 3 im. Janusza Korczaka w Kielcach s. 106. ilustr. na tabl. opr. kart. 21 cm
st6266KORESPONDENCJA Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną. 12.00
1905-1934. Wybór.
Przełożyła Krystyna Dolatowska.

Warszawa 1978, PIW; str. 211, ilustr.; opr. pł. obwol. 20 cm.
st1445KORESPONDENCJA Pawła Stelmacha.10.00
Oprac. Homola, Brożek. Wrocław 1969 Ossol., s. 172, ilustr. 25 cm
st4173KOREY-Krzeczowski Jerzy (D)12.00
Trzynasty tom.
Kielce 2002 GENS s. 120. ilustr.opr.kart.19cm
st4172KOROLEWICZ-Waydowa Janina28.00
Sztuka i życie. Mój pamiętnik.
Wrocław 1969 Ossolineum s. 426. nlb. 40. ilustr. opr. kart. 24 cm
st1447KOROLKO Mirosław32.00
Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573 – 1658.
Warszawa 1974 PAX, s. 427, ilustr. opr. pł. 24 cm
st6307KOROLKOW Jurij6.00
Operacja "Ramsay". Opowieść o Richardzie Sorge.
Warszawa 1968, Książka i Wiedza; str. 304, ilustr.; opr. brosz. 20 cm. ( nieaktualne pieczęcie własnościowe, grzbiet z ubytkami ).
st1448KOROWAJCZYK LEONARD10.00
Jabłko Newtona. O podstawowych prawach mechaniki.
Kraków 1939 Spół.Wyd. „Czytelnik” s. 144. ilustr. 43. opr. kart. 17 cm
st4618KORSAK Andrzej12.00
Tatrzańscy kosynierzy.
Warszawa 1977 „SiT” s. 171. ilustr. na tabl. opr. kart. 21 cm
st1449KORSAK Karol16.00
Sztuka religijna w dawnych wiekach.
Poznań [1949] Ks. Św. Wojciecha s. 46 + ilustr. opr. kart. 21 cm
st1450KORUSIEWICZ LEON24.00
Abraham Lincoln.
Warszawa 1975 WP, s. 440 + tabl. opr. kart. 20 cm
st6092KORWIN-Sokołowski Adam Ludwik15.00
fragmenty wspomnień 1910-1945
[Paris 1985], Editions Spotkania; str. 218, ilustr.; opr. kart. 22 cm.
st1451KORZENIEWSKA Ewa24.00
O Marii Dąbrowskiej i inne szkice.
Wrocław 1956 Ossol., s. 179. opr. pł. 25 cm
st6284KORZENIOWSKA Ewa, red.120.00
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. I-IV: A-I, J-P, R-Ż, Uzupełnienia i Indeksy.
Warszawa, 1963-1966, PWN; str. 723, 748, 656, 548; opr. pł. 25 cm.
st1452KORZENIOWSKI Jozef10.00
Druga żona. Powiść.
Warszawa 1930 Odbito w druk. „Grafia” s. 130 nlb. 2 opr. kart. 18 cm [grzbiet lekko uszkodzony, część kartek luzem.].
st1453KORZENIOWSKI Józef14.00
Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach.
Warszawa 1916 Arct, s. 64. opr. brosz. 18 cm /naderwany grzbiet/, [Biblioteczka Narodowa]
st6358KOS-Rabcewicz-Zubkowski Ludwik, William Edward Greening8.00
Sir Gzowski.
Przełożył Józef Radzicki.

Warszawa 1984, Iskry; str. 208; opr. brosz. 20 cm. ( kilka kartek luzem ).
st1456KOSIARZ Edmund30.00
Flota Białego Orła.
Gdańsk 1981 Wyd. Morskie, s. 88. liczne ilustr. opr. pł. 25 cm
st1458KOSIDOWSKI Zenon12.00
Królestwo złotych łez.
Warszawa 1960 Iskry s. 441. nlb. 1. ilustr. + 30 ilustr. opr. pł. 20 cm [oprawa odchodzi].
st1459KOSIDOWSKI Zenon12.00
Królestwo złotych łez.
Warszawa 1986 Iskry, s. 430. opr. kart. 16 cm
st1462KOSIDOWSKI Zenon20.00
Rumaki Lizypa i inne opowiadania.
Warszawa 1966 Iskry, s. 339 + ilustr. opr. kart. 20 cm
st4169KOSIDOWSKI Zenon20.00
Opowieści biblijne.
Warszawa 1983 Iskry s. 507. opr. kart. 20 cm
st4170KOSIDOWSKI Zenon23.00
Królestwo złotych łez.
Warszawa 1979 Iskry s. 446. ilustr. opr. pł. obwol. 21 cm
st4168KOSMANOWA Bogumiła18.00
Modrzewski i jego przeciwnicy.
Toruń 1977 LSW s. 311. ilustr. opr. pł. obwol. 20 cm
st1464KOSMIŃSKI E.16.00
Historia wieków średnich.
Warszawa 1950 Nasza Księgarnia, s. 296, ilustr. opr. kart. 24 cm
st1466KOSSAK Jerzy6.00
Dylematy kultury masowej.
Warszawa 1966 Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe. s. 165. opr. kart. obwol. 20 cm
st5843KOSSAK Wojciech40.00
Listy do żony i przyjaciół (1883-1942). T. I-II
T. I: lata 1883-1907

T. II: lata 1908-1942

Wybór, opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy Kazimierz Olszański

Kraków 1985, Wyd. Literackie; str. 847, 799, liczne ilustr.; opr. pł. 25 cm.
st4167KOSSAK Wojciech16.00
Wspomnienia. Oprac. Kazimierz Olszański.
Warszawa 1971 PAX s. 456. ilustr. na tabl. opr. pł. 20 cm
st5994KOSSAK Zofia.5.00
Praca zbiorowa
Warszawa 1992, [Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956]; str. 104, ilustr.; opr. brosz. 21 cm.
st1470KOSSUTH Barbara Stefania (D)14.00
... Bibliografia podmiotowo – przedmiotowa.
Kielce 1996 WBP, s. 100. ilustr. opr. kart. 21 cm /maszynopis powielony/.
st1471KOSTECKI Marian J.15.00
Kadra kierownicza w przemyśle. Analiza socjologiczna.
Warszawa 1979 PWN s. 222 + rys. tab. opr. kart. 20 cm
st4621KOSTROWICKA Irena, Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy35.00
Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku.
Warszawa 1978 KiW s. 589 map. opr. pł. obwol. 24 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe]
st1474KOSTYRKO Teresa18.00
Sztuka – przedmiot i źródło poznania. Z metodologicznych problemów wyjaśniania zjawisk artystycznych.
Warszawa 1977 PWN s. 166. opr. kart. 20 cm [nieaktualne pieczęcie własnościowe.].
st1475KOSWIEN M. O.24.00
Historia kultury pierwotnej w zarysie.
Warszawa 1955 PWN, s. 353. ilustr. opr. kart. 20 cm
st4622KOSZARSKI Włodzimierz, Ranowicz Bartłomiej25.00
Sudety. Sudety środkowe (część zachodnia) i Przedgórze Sudeckie.
Warszawa 1982 „SiT” s. 358. mapki, plan. opr. pł. 18 cm
st1477KOŚCIAŁKOWSKI Władysław10.00
Co każdy o budżecie wiedzieć winien. Wyd. 2.
Warszawa 1933 Nakł. Sekcji Tow. Bratniej Pomocy Studentów Wolnej Wszechnicy, s. 23, opr. kart. 22 cm
st5932Kościelecka0.00
st1479KOŚCIOŁY Warszawy w odbudowie.38.00
Warszawa 1956 Rada Archidiec. Odbud. Kościołów W-wy, s. 136, ilustr. opr. pł. 33 cm
st1485KOT Stanisław25.00
Historja wychowania. Zarys podręcznikowy. Wyd. 2 zmien. Tom 2-gi: Wychowanie nowoczesne (Od połowy w. XVIII do współczes
Lwów 1934 PWKSz s. 378. opr. kart. 24 cm [brak tylnej okładki, w tekście marginalia ołówkiem, stan dobry.].
st1491KOWALCZYK Jerzy, Massalski Adam, Wagrowski Tomasz (D)28.00
W hołdzie przeszłości 1863-1864. Województwo świętokrzyskie.
Kielce 2003 KTN, s. 171 + załącznik. ilustr. mapy. opr. kart. lakier. 24 cm
st1492KOWALEWSKI Jerzy8.00
Spojrzenie na Niemcy współczesne.
Poznań 1948 Polski Zw. Zachodni, s. 31, opr. brosz. 21 cm
st1494KOWALICZKO Roman B.20.00
Lecą liście z drzewa. (Wiersze)
Paryż 1985 Polski Ośr. Wydawniczy s. 328. ilustr. opr. oryg. kart. 20 cm
st1495KOWALSKA Aniela18.00
Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822.
[Warszawa 1961] PIW, s. 373, ilustr. opr. pł. 20 cm [Biblioteka Syrenki].
st4163KOWALSKA Bożena30.00
Polska awangarda malarska 1945-1970. Szanse i mity.
Warszawa 1975 PWN s. 243. na tabl. ilustr. 143 cz.b. i 8 barwnych. opr. pł. 25 cm
st4164KOWALSKA Bożena45.00
Edmund Bartłomiejczyk.
Warszawa 1963 Arkady s. 38. ilustr. 39 na oddziel. str. i 4 barwne na oddzielnych tabl. opr. oryg. pł. 34 cm
st4162KOWALSKA Krystyna8.00
Nie tylko szkiełko i oko.
Warszawa 1962 PWN s. 191. ilustr. opr. pł. 20 cm
st1496KOWALSKI Stanisław12.00
W poszukiwaniu początków wierzeń religijnych.
Warszawa 1961 Iskry s. 199 + ilustr. opr. kart. 19 cm
st4624KOWALSKI Wacław26.00
Województwo Olsztyńskie. Przewodnik.
Warszawa 1969 SiT s. 322. mapa. opr. pł. 17cm
st4625KOWALSKI Waldemar (D)44.00
„Do zmartwychwstania swego za pewnym wodzem Kristusem...” Staropolskie inskrypcje północno-zachodniej Małopo
Kielce 2004 Wyd. Akademii Świętokrz. s. 272. ilustr. barwbych 42 na tabl. opr. kart. 24 cm
st1498KOWALSKI Włodzimierz T.20.00
Rok 1918.
Warszawa 1978 KAW, s. 267. ilustr. opr. kart. 24 cm [pieczęć własn.: Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie].
st4161KOWALSKI Włodzimierz T.20.00
Rok 1918.
Warszawa 1989 KAW s. 276. ilust. opr. kart. 24 cm
st1500KOWECKI Jerzy12.00
Tadeusz Kosciuszko.
Warszawa 1960 PZWS, s. 60. ilustr. opr. kart. 21 cm
st1502KOZAKIEWICZ Helena i Stefan24.00
Renesans w Polsce.
Warszawa [1976] Arkady s. 280. ilustr. opr. kart. 20 cm [Dzieje sztuki w Polsce –T. 3.].
st1503KOZAKIEWICZ Stefan30.00
Ignacy Gierdziejewski.
Wrocław 1958 Ossol., s. 176 + 39 ilustr. opr. pł. 24 cm [Studia z historii sztuki . Red. M. Walickiego, tom VII].
st1504KOZICKA Joanna i inni30.00
Komuna Paryska 1871.
Warszawa 1954 MON, s. XLIV, kart nlb. 136 z ilustr., s. nlb. 8, barwna mapa walk na barykadach, opr. pł. 29 cm
st1505KOZICKI Władysław20.00
Władysław Jarocki.
Warszawa 1928 GiW, s. 24. reprod. 32 na tabl. opr. oryg. kart. 19 cm [Monografie Artystyczne, tom XVI].
st1506KOZIELECKI Józef16.00
Psychologia procesów przeddecyzyjnych (badania eksperymentalne).
Warszawa 1969 PWN s. 260. ilustr. opr. kart. 21 cm
st1508KOZIEROWSKA Urszula, Kocik Stanisław15.00
Polska – Francja, więzi odległe i bliskie.
Warszawa 1978 Interpress s. 199. ilustr. na tabl. opr. kart. 20 cm [nieaktualna pieczęć własnościowa.].
st4894KOZŁOWSKI Eligiusz15.00
Józef Bem 1794-1850.
Warszawa 1989 MON s. 190, ilustr., opr. kart. 19 cm
st1514KOŹMIŃSKI Andrzej K., Zawiślak Andrzej M.12.00
Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych.
Warszawa 1979 PWE s. 147. opr. kart. 20 cm
st5056KOŻUSZNIK B.8.00
Choroby weneryczne w popularnem ujęciu.
Londyn 1942 Komisja Ubezp. Dla Polskiej Marynarki Handlowej s. 20. opr. oryg. kart. 17 cm [stan bdb.].
st1515KRACIK Jan16.00
Trwogi i nadzieje końca wieków.
Kraków 1999 Znak s. 177. nlb. 3. ilustr. + 8 k. tabl. opr. kart. 21 cm [nieakt. pieczęć własnościowa].
st1519KRAKOWSKI Stefan25.00
Stara Częstochowa. Studia nad genezą, ustrojem i strukturą ludnościową i gospodarczą Częstochowy (1220-1655).
Częstochowa 1948 Wyd. Księgarni Katolickiej ..., s. 191.. opr. kart. 22 cm
st1522KRAKÓW dialog tradycji.25.00
Red. Zb. Baran. Kraków 1991 Znak, s. 156. ilustr. opr. kart. 27 cm [Publikacja z okazji sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 28.V.91].
st1526KRANZ Walter25.00
The principality og Liechtenstein. A documentary handbook.
Shaan 1978, s. 292. ilustr. na tabl. opr. kart. 22 cm
st5156KRASICKI – Ignacy Krasicki (1735-1801) – ostatni z wielkich mieszkańców zamku lidzbarski35.00
Olsztyn 2001 Muzeum Warmii i Mazur s. 140. ilustr. 108. opr. kart. 30 cm
st1527KRASICKI Ignacy15.00
Bajki i przypowieści.
Warszawa 1947 Arct s. 48. opr. oryg. kart. 9,5x15 cm
st1529KRASICKI Ignacy6.00
Satyry.
Warszawa br. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”. s. 126. opr. kart. 17 cm [Seria; Bibljoteka Szkolna nr 19.].
st1530KRASICKI Ignacy18.00
Satyry. Ze wstępem i objaśnieniami. Wyd. 2 popr.
Warszawa 1922 Arct, s. 94, opr. brosz. 17 cm [Bibl. Narodowa nr 30, /grzbiet podniszczony/.
st1532KRASIŃSKI Edward20.00
Teatr Jaracza. (Ateneum 1928-1939).
Warszawa 1970 PIW, s. 315 + 46 tabl. opr. pł. 20 cm
st5577KRASIŃSKI Zygmunt5.00
Przedświt
Biblioteczka Polska, Wiedeń 1915, "Wiedeński Kuryer Polski", s.68, opr.brosz. 17 cm.
st1531KRASIŃSKI Zygmunt16.00
Pisma. Tom VIII: Utwory francuskie (1830-1832). Część 1. Oryginały. Wyd. jubileuszowe.
Kraków 1912 GiW s. 432. opr. ppł. 20 cm [grzbiet podniszczony, nieaktualne pieczęcie.].
st1533KRASIŃSKI Zygmunt30.00
Listy do Augusta Cieszkowskiego, E. Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. Tom 1.
Warszawa 1988 PIW s. 848. opr. pl. 19 cm
st1534KRASIŃSKI Zygmunt25.00
Listy do Augusta Cieszkowskiego, E. Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. Tom 2.
Warszawa 1988 PIW s. 558. opr. pl. 19 cm
st1535KRASIŃSKI Zygmunt25.00
Listy do Adama Sołtana.
Warszawa 1970 PIW s. 850. opr. pl. 19 cm
st4627KRASIŃSKI Zygmunt20.00
Sto listów do Delfiny.
Warszawa 1966 Czytelnik s. 409. ilustr. na tabl. opr. pł. 21 cm
st1537KRASZEWSKI J. I.24.00
Chata za wsią. Tom 1 – 2.
Warszawa br Biblioteka Polska s. 212; 224. opr. ppł. 16 cm
st5058KRASZEWSKI J. I.20.00
Bracia zmartwychwsańcy. Powieść z czasów Chrobrego. Cz. 1-2.
Rzym 1945 Polska YMCA s. 202, 226. opr. oryg. kart. 17 cm [stan bdb.].
st5958KRAŚKO Tadeusz8.00
Gdzie jest niedźwiedź?, czyli z Adamem Zielińskim wiedeńskich rozmów ciąg dalszy.
Kraków-Wiedeń 1998, Polska Oficyna Wydawnicza; str. 111, ilustr.; opr. kart. twarda 24 cm.
st1542KRAWCZUK Aleksander14.00
Groby Cheronei.
[Poznań] 1988 Wyd. Pozn. s. 153. nlb. 1.
st1543KRAWCZUK Aleksander8.00
Mitologia starożytnej Italii.
Warszawa 1986 WAiF s. 238. ilustr. opr. kart. 16 cm
st1550KRAWCZUK Aleksander14.00
Tytus i Berenika. Ennoja.
Warszawa 1972 Czytelnik s. 315 + ilustr. na tabl. opr. kart. obwol. 20 cm
st4158KRAWCZUK Aleksander16.00
Stąd do starożytności.
Warszawa 1987 WRiT s. 247. ilustr. opr. kart. 20 cm
st4895KRAWCZYK Marian10.00
Wycieczki. Ich organizacja i znaczenie.
Warszawa 1948 Nasza Księgarnia s. 127, opr. kart. 22 cm
st4157KRAWCZYK Zofia25.00
Wprowadzenie do kultury plastycznej. Kształtowanie percepcji.
Warszawa 1975 PWN s. 232. ilustr. opr. pł. obwol. 25 cm
st1555KRĄPIEC Mieczysław A.34.00
Realizm ludzkiego poznania.
Poznań 1959 Pallottinum, s. 652. opr. kart. 25 cm
st1557KRĄPIEC Mieczysław A.32.00
Teoria analogii bytu.
Lublin 1959 KUL, s. 400, opr. kart. 25 cm [Rozprawy Wydz. Filozoficznego, nr 9].
st4896KRĄPIEC Mieczysław A.30.00
Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu.
Lublin 1963 Tow. Nauk. KUL s. 361, opr. kart. 24 cm
st1553KRĄPIEC Mieczysław Albert24.00
Człowiek w kulturze.
Warszawa 1996 Gutenberg – Print, s. 276. opr. pł. 20 cm [Biblioteka Filozofii Realistycznej].
st5741KREMER Józef30.00
O tryptyku...
"O tryptyku z wystawy archeologicznej Krakowskiej i kilka z tego powodu uwag nad architekturą i rzeźbą gotyckiego stylu". Wilno 1859, Nakład wydawnictwa drukarni A.H. Kirkora i sp.; s. 97; opr. brosz. 25 cm. (zacieki na kartkach w dolnym rogu, okładka i brzegi stron postrzępione).
st4628KREMSER Fryderyk8.00
Szlaki turystyczne południowej Opolszczyzny.
Opole 1968 WOInf. Turystycznej s. 80. ilustr. opr. kart. 17 cm
st1560KRENZER Ferdinand20.00
Taka jest nasza wiara.
Paris 1981 Dialogue, s. 363, opr. kart. lakier. 21 cm
st1561KRET Józef14.00
Harcerze wierni do ostatka.
[Katowice 1983] Śląsk s. 236. ilustr. opr. kart. 16 cm
st4897KRIDL Manfred5.00
Adam Mickiewicz. Son role dans la iterature polonaise et sa place dans la literature mondiale.
Bm 1921 Societe de Publications Internationales s. 24, opr. kart. 20 cm
st1563KRIDL Manfred, Wittlin Józef, Malinowski Władysław45.00
The Democratic heritage of Poland “For your Freedom and ours”. An anthology edited by...
London [1944] George Allen, s. 236. opr. oryg. pł. 23 cm /na k. przedtyt. wklejony Ex Libris Dr Stanisława Biegańskiego/.
st1564KRONIKA miasta Krakowa. 1959-1960.18.00
Kraków 1962 Muzeum Hist. Miasta Krakowa, s. 275, ilustr. opr. kart. 24 cm
st1565KRONIKA Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata akademickie 1968/69 - 1969/70.14.00
Kraków 1974 Nakł. UJ, s. 360, opr. kart. 25 cm
st4629KROSNO.10.00
Przewodnik dla zwiedzających. [Historia, zabytki, ludzie, legendy].
Krosno 1995 Muzeum Rzemiosła s. 93. ilustr. opr. kart. 21x10 cm
st6356KRÓL Marcin10.00
Bezradność liberałów. Myśl liberalna wobec konfliktu i wojny.
[Warszawa 2005], Prószyński i S-ka; str. 184; opr. brosz. 20 cm.
st1567KRÓL Stefan35.00
Cytadela warszawska.
Warszawa 1978 „Książka i Wiedza”. s. 276. ilustr. opr. pł. obwol. 29 cm [nieaktualne pieczątki własnościowe].
st6350KRÓLIKOWSKI Bohdan.8.00
Generała artylerii koronnej żywot własny.
[Warszawa 1979], Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej; str. 349; opr. brosz. obwol. 20 cm.
st1570KRÓTKI zarys chemji gazów i dymów bojowych.14.00
Oprac. T. Kalusiński. Wyd. 2 popr. Warszawa 1928 Gł. Księg. Wojskowa s.71+ tabl. opr. kart. 20 cm
st1572KRUPIŃSKI Andrzej B.12.00
Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego.
Warszawa 1989 PTTK „Kraj”, s. 92 + ilustr. opr. kart. 24 cm
st1574KRUŻA Zachariasz20.00
Polscy misjonarze Św. Rodziny w Brazylii.
Bąblin 1979 Zgromadzenie Misjonarzy Św. Rodziny, s. 360. opr. kart. 21 cm
st1576KRYGOWSKI Władysław20.00
Beskid Niski. Pogórze Ciężkowickie (część wschodnia) i Pogórze Strzyżowsko – Dynowskie (część zachodnia). Wyd 2 po
Warszawa 1977 SiT s. 411. ilustr. mapy. + mapy na załączniku. opr. pł. 17 cm
st1577KRYGOWSKI Władysław20.00
Bieszczady i Pogórze Strzyżowsko – Dynowskie (część wschodnia). Wyd. 2 popr.
Warszawa 1975 SiT s. 539. ilustr. mapy. + mapa. opr. pł. 17 cm
st1578KRYGOWSKI Władysław25.00
Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
Kraków 1988 „Kraj”, s. 148. ilustr. 104 na tabl. opr. kart. 24 cm
st4632KRYGOWSKI Władysław25.00
Beskidy Śląski, Żywiecki, Mały i Średni (część zachodnia). Wyd. 2.
Warszawa 1965 „SiT” s. 395. opr. pł. 18 cm
st4633KRYGOWSKI Władysław30.00
Beskidy Śląski, Żywiecki, Mały i Makowski (część zachodnia). Wyd. 3 popraw.
Warszawa 1974 „SiT” s. 498. mapka. opr. pł. obwol. 18 cm
st4634KRYGOWSKI Władysław25.00
Beskidy Śląski, Żywiecki, Mały i Makowski (część zachodnia). Wyd. 4 popraw.
Warszawa 1978 „SiT” s. 415. mapka. opr. pł. 18 cm
st4635KRYGOWSKI Władysław18.00
Bieszczady. Wyd. 2 uzup.
Warszawa 1962 „SiT” s. 199. plan. opr. pł. 17 cm
st4636KRYGOWSKI Władysław8.00
Krynica – Muszyna, Żegiestów, Piwniczna i okolice. Wyd. 3 uzup.
Warszawa 1969 „SiT” s. 103. ilustr. mapki. opr. kart. 20x11 cm
st1580KRYSZAK Janusz16.00
Literatura złej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji.
Łódź 1995 Spółka Wydawniczo Księgarska s. 165. nlb. 2. opr. kart. 24 cm
st4155KRZEMIEŃ Marek P.20.00
1000 słów o łowiectwie.
Warszawa 1984 MON s. 190. ilustr. opr. ppł. 20 cm
st4154KRZEMIEŃ-Ojak Sław10.00
Labriola.
Warszawa 1975 WP s. 298. opr. kart. obwol. 19 cm
st1584KRZEPKOWSKI Stanisław (D)18.00
Bałkany Bułgaria – Polska. Studium z Historii Powszechnej XIX i XX w.
Kielce 1998 [BOG&ART], s. 135, opr. kart. 21 cm
st4637KRZYWDZIANKA-Wróblewska Halina10.00
Moje małżeństwo. Pamiętniki. Wybór i opr. Maziejuk i Wiechno.
Warszawa 1975 LSW s. 299. opr. kart. 20 cm
st6122KRZYWICKA Irena6.00
Życie mimo wszystko. Sztuka w 3-ch aktach na tle zburzonej Warszawy.
[Paryż] br, Biblioteka Polskiego Teatru Emigracyjnego w Paryżu; str. 54; opr. brosz. 20 cm ( nieaktualne pieczęcie własnościowe ).
st1589KRZYWKA Łukasz20.00
Sztuk-mistrz polski Leon Kapliński [ 1826 – 1873 ].
Wrocłąw 1994 Uniwersytet Wrocławski. s. 214. ilustr. 73. opr. kart. 24 cm [Seria; Historia sztuki VII.].
st6050KRZYWOBŁOCKA Bożena4.00
Delfina i inne.
Warszawa 1988, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza; str. 299 + 60 ilustr.; opr. kart. obwol. 20 cm
st5061KRZYWOBŁOCKA Bożena15.00
O mieszkańcach Zamku Warszawskiego.
Warszawa 1986 PWN s. 399. ilustr. opr. kart. 21 cm
st1591KRZYWOBŁOCKA Bożena, Krzywobłocka Róża15.00
Tajemnice klejnotów.
Warszawa 1983 L.S.W. s. 242. nlb. 2. tabl. 8 z 24 ilustr. opr. współcz. kart. 21 cm
st1594KRZYŻANOWSKI Jerzy R.20.00
Generał. Opowieść o Leopoldzie Okulickim.
Londyn 1980 Odnowa s. 244. ilustr. na tabl. opr. oryg. kart. 19 cm
st1604KRZYŻANOWSKI Julian14.00
Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich.
Warszawa 1984 WAiF, s. 303, ilustr., opr. kart. 17 cm
st1606KRZYŻANOWSKI Julian28.00
Twórczość Henryka Sienkiewicza.
[Warszawa 1970] PIW, s. 438 + ilustr., opr. pł. 21 cm
st4899KRZYŻANOWSKI Julian25.00
Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelski tuzin. Tom I-III.
Warszawa 1975 PIW s. 346, 342, 360, opr. kart. 18 cm [tom II ma lekko obszarpany grzbiet]
st4638KRZYŻANOWSKI Lech25.00
Gdańsk, Sopot, Gdynia. Przewodnik.
Warszawa 1970 „SiT” s. 291. mapki. opr. pł. 17 cm
st5586KRZYŻANOWSKI Stanisław22.00
Przywileje szczyrzyckie
Lwów 1904, Odbitka z Kwartalnika historycznego R.XVIII:1904, s.19, opr.brosz. 24 cm.
st5535Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski18.00
Przemilczane ludobójstwo na kresach
Kraków 2008, Małe Wydawnictwo, s.175, liczne ilustracje, opr.brosz. 20 cm.
st1610KSENIAK Mieczysław8.00
Rezydencja Czartoryskich w Puławach.
Lublin 1986 KAW, s. 35. ilustr., opr. kart. 22 cm
st1611KSIĄŻEK Andrzej26.00
Zagadnienia etyki. Wybór tekstów.
Warszawa 1995 WSPS, s. 305, opr. kart. 24 cm
st1614KSIĄŻKA i typografia Krzysztofa Racinowskiego.14.00
Wrocław 1995 Muz. Narodowe, s. nlb 51 + 23 tabl., opr. kart. lakier. 23 cm
st1613KSIĄŻKA inaczej, czyli gra między sztuką a książką.6.00
Katalog wystawowy.
Toruń br Wojewódzka Bibl. Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, s. nlb 28, tabl. opr. kart. 31x15 cm
st6013KSIĄŻKA o Polsce dla młodzieży polskiej zagranicą.110.00
Warszawa 1934, Wydana nakładem Funduszu Szkolnictwa Polskiego Zagranicą; str. 428, XXXVII, ilustr.; opr. kart. 24 cm.
st5158KSIĄŻKA Polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku.16.00
Źródła tom 3: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: „Gazeta Warszawska” 1793-1800. Red. Zb. Golińskiego.
Kraków 1996 Uniwersitas s. 389. opr. kart. 24 cm
st5159KSIĄŻKA Polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku.16.00
Źródła tom 4: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Od „Nowin Polskich” do „Wiadomości Warszawskich
Część 1. Kraków 2000 Uniwersitas s. 291. opr. kart. 24 cm
st5160KSIĄŻKA Polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku.20.00
Źródła tom 4: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Od „Nowin Polskich” do „Wiadomości WarszawskichR
Część 2. Kraków 2000 Uniwersitas s. 367. opr. kart. 24 cm
st5161KSIĄŻKA Polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku.20.00
Źródła tom 5: Hombek Danuta: „Gazeta Narodowa i Obca” - „Korespondent Warszawski” 1791-1800. Red
Kraków 2005 Uniwersitas s. 433. opr. kart. 24 cm
st4639KSIĄŻKA, biblioteka, informacja. (D)65.00
Między podziałami a wspólnotą. Red. Jol. Dzieniakowskiej.
Kielce 2007 Wyd. Akademii Świętokrz. s. 579. opr. kart. 23 cm
st1616KSIĘGA humoru ludowego.32.00
Red. Dorota Simonides. Warszawa 1981 LSW s. 292 + ilustr. opr. pl. obwol. 25 cm
st1620KSIĘGA o Śląsku wydana z okazji jubileuszu 35-letn. Istnienia „Znicza”.35.00
Red. A. Targa. Cieszyn 1929 Znicz s.289. ilustr. opr. wtórna ppł. 24cm /pieczęć duża kilkakrotnie postawiona: Bibliot. Domu Kultury Huty Batory 2631, blok książki poluzowany/
st1621KSIĘGA Pamiątkowa Drugiego Kongresu Maryańskiego Polskiego i zarazem wiecu katolickich stowarzyszeń35.00
Przemyśl 1912 Nakł. Kom. Miejsc., s. nlb 4, 392. opr. kart. 22 cm
st4900KSIĘGA pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji x. Biskupa Mariana Leona Fulmana.20.00
Lublin 1939 Tow. Nauk. KUL s. 348, ilustr., opr. kart. 24 cm [blok książki luźny, okładki obstrzępione po brzegach, Część III. Wydział nauk humanistycznych.]
st5545Kś.Biskup A.Le Roy100.00
Religia ludów pierwotnych (La Religion des Primitifs)
Warszawa, 1912 Nakład Biblioteki Dzieł Chrześcijańskich, s.367, opr.pł.22cm.
st1627KTO jest kim w Polsce.28.00
Informator biograficzny. Wyd. 3.
Warszawa 1993 Interpress, s. 875, opr. pl. 23 cm, /oprawa odchodzi/
st1628KUBEN68.00
Magia iluzji, dzieło Jana Kubena.
Red. Bog. Szybkowski. Opole [2000] Wyd. Kolekcjoner, s. 135, liczne ilustr. barwne. opr. pł. 29 cm /albumowe wyd. poświęcone brzeskim freskom Jana Kubeny/
st1629KUBINA Teodor10.00
Pod flagą Papieską na Daleki Wschód. Listy z podróży na Powszechny Kongres Eucharystyczny w Manili.
Potulice 1938 Sem. Zagraniczne. s. 176 + ilustr. opr. kart. 18 cm, /blok poluzowany, grzbiet naderwany/
st1630KUBÓW Stefan16.00
Sylwetki polskich bibliologów.
Wrocław 1983 Ossol. s. 235. ilustr. 46. opr. ppł. 20 cm [Seria; Książki o książce.].
st1632KUCHARSKI Władysław12.00
Związek Polaków „Zgoda” w Republice Federalnej Niemiec.
Lublin 1976 Wyd. Polon. Cent. Kult.-Ośw. UMCS, s. 204, ilustr. opr. kart. 24 cm
st1634KUCHOWICZ Zbigniew24.00
Aleksander Fredro we fraku i w szlafroku. Osobowość i życie prywatne.
Łódź 1989 KAW, s. 240. ilustr. opr. kart. 24 cm
st1636KUCHOWICZ Zbigniew18.00
Barbara Radziwiłłówna.
[Łódź 1985] Wyd. Łódzkie, s. 320, ilustr., opr. kart. 20 cm
st1637KUCHOWICZ Zbigniew20.00
Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI – XVIII w.
[Łódź 1982] WŁ s. 596. opr. kart. 20 cm
st5223KUCHTA Jan12.00
Rozwój psychiczny młodzieży a praca szkolna. (Wykłady wygłoszone na ministerjalnych Kursach Wychowawczych dla nauczyciel
Warszawa 1932 Stow. Chrześcijań.-Narodowe Nauczycielstwa... s. 59. opr. oryg. kart. 23 cm
st5891KUCZYŃSKI Maciej14.00
Podróż.
Katowice 2005, Wyd. KOS; str. 302; opr. kart. 21 cm.
st1639KUCZYŃSKI Stefan Krzysztof18.00
Herb Warszawy.
Warszawa 1977 PIW, s. 153, liczne ilustr. opr. pł., obwol. 22 cm
st1638KUCZYŃSKI Stefan M.20.00
Bitwa pod Grunwaldem.
[Katowice 1985 Śląsk], s. 215, ilustr. + mapy, opr. kart. 20 cm
st1641KUDASIEWICZ J., Witczyk H. (D)18.00
Rok Boga Ojca.
Kielce 1999 „Jedność”, s. 248, opr. kart. lakier. 20 cm
st1640KUDASIEWICZ Józef28.00
Biblia. Historia. Nauka. Rozważania i dyskusje biblijne.
Kraków 1978 Znak, s. 422, opr. pl. 20 cm
st1643KUDROŃ Czesław12.00
Prawda nas wyzwoli. Homilie na niedziele i święta. Wyd. 2.
Warszawa 1985 OO Redemptoryści, s. 472, opr. kart. 20 cm
st1644KUFER Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewczęcych.24.00
Oprac. D. Stępniewska, B. Walczyna. Warszawa 1983 NK s. 611. ilustr. opr. ppł. obwol. 21 cm
st5752KUJAWSKI Kazimierz10.00
Towaroznawstwo. Podręcznik.
Podręcznik dla uczniów szkół handlowych i pracowników w zawodzie kupieckim. Część I. Warszawa 1907, Nakładem b. Wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga; s. 158, liczne ilustr.; opr. ppł. 24 cm. (brak grzbietu, okładka zniszczona, nieaktualne pieczęcie własnościowe )
st1646KUKIEL Marian20.00
Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski walczącej.
[London 1970] Inst. Pol. i Muz. im. Gen. Sikorskiego. s. 280. opr. kart. 21 cm [podkreślenia w tekście.].
st1645KUKIEL Maryan30.00
Dzieje polityczne Europy od rewolucji francuskiej.
Londyn 1992 Puls s. XIII, 592. opr. kart. 20 cm
st1648KUKULSKI Jerzy (D)16.00
Sądy gminne w Królestwie Polskim. Studium społeczno – historyczne.
Kielce 1995 WSP, s. 270, opr. kart. 25 cm
st1649KUKULSKI Zygmunt12.00
Główne momenty myśli i badań pedagogicznych.
Lublin 1923 UL s. 135. opr. kart. 23 cm [grzbiet podniszczony.].
st1650KUKULSKI Zygmunt15.00
Tak zwane „Public Schools” w Wielkiej Brytanii.
Londyn 1942 Wyd. Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, s. 63, opr. oryg. kart. 21 cm [Nauka i Wychowanie, z. 1]
st1653KULICZKOWSKA Krystyna25.00
Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864 – 1918. Zarys monograficzny. Materiały.
[Warszawa 1975] WSiP s. 391. ilustr. opr. ppł. 21 cm
st4150KULIŃSKI Jerzy15.00
Polskie porty otwartego morza. Przewodnik dla żeglarzy.
Gdańsk 1991 Bestseller s. 201. ilustr. 89. opr. kart. 20 cm
st1654KULTURA artystyczna a kompetencje kulturowe.15.00
Warszawa 1989 Centr. Ośr. Metod. Upowszech. Kult. s. 167. opr. kart. 20 cm
st1656KULTURA i literatura dawnej Polski.16.00
Studia. Pr. zbior. Warszawa 1968 PWN, s. 705, opr. pł. 20 cm
st1657KULTURA polska a kultura europejska.30.00
Prace ofiarow. Januszowi Tazbirowi w szescdziesiątą rocznicę urodzin.
Warszawa 1987 PWN s. 304. opr. ppł. 24 cm
st1662KUMOR Bolesław26.00
Dzieje Polskiej Rzymsko – Katol. Parafii Świętego Krzyża w New Britain, Conn. (1927–1977).
New Britain, Connecticut 1979 Puskarz, s.XII, 180, opr. kart. 23 cm
st4149KUNCEWICZ Jerzy15.00
Na nowych drogach.
Londyn 1943 Nakładem Grupy Członków Stronnictwa Ludowego s. 51. opr. kart. 22 cm [nieaktualne pieczątki ]
st1665KUNCEWICZ Piotr18.00
Literatura polska od 1939 roku. Tom II.
[Warszawa 1994] Graf-Punkt, „BGW”, s. 464, opr. tw. kart. lakier. 24 cm
st1666KUNCEWICZOWA Maria18.00
Don Kichote i niańki.
[Warszawa] 1965 PAX, s. 101, kart nlb. z ilustr. 17, opr. pł. obwol. 30 cm
st5886KUNCEWICZOWA Maria4.00
Listy do Jerzego.
Warszawa 1988, PAX; str. 142, ilustr.; opr. pł. obwol. 21x20 cm.
st1667KUNERT A. K.20.00
Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. Tom 1-2.
Warszawa 1987 PAX, s. 197, 247 + tabl., opr. pł. 21 cm
st4642KUNTZE Edward140.00
Alberti Bolognetti Nuntii Apostolici in Polonia. Epistolae et acta 1581-1585. Pars. 2: 1583.
Cracoviae 1938 Polska Akademia Umiejętności s.XXXIV, 850. opr. ppł. 29 cm [Monum. Pol. Vaticana t. VI, nieakt. piecz. własn., stan bdb.].
st1668KUNYSZ Antoni8.00
Muzea woj. przemyskiego. Informator.
Przemyśl 1976 Muz. Okręgowe, s. 47, ilustr., opr. kart. 17x24 cm
st1669KUNYSZ Antoni18.00
W służbie kultury i regionu. Rzecz o Muzeum w Przemyślu.
Przemyśl 1989 TPN, s. 239 + ilustr., opr. kart. 24 cm
st1672KURECKA Maria18.00
Jan Chrystian Andersen.
Warszawa 1965 PIW, s. 294, opr. kart. 20 cm
st1674KURKIEWICZ Stanisław i inni18.00
Tysiąc lat dziejów Polski. Kalendarium. Wyd. 6.
Warszawa 1980 LSW s. 280. 9 map opr. kart. 20 cm
st1675KURKIEWICZ Wład., Tatomir Adam, Żurawski W.30.00
Tysiąc lat dziejów Polski. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii i kultury. Wyd. 2. popr.
Warszawa 1962 LSW s. 539. opr. pł. 21 cm
st1678KUROPATWIŃSKA Maria24.00
Ogródek działkowy.
Warszawa 1944 Społem, s. 215, ilustr., opr. ppł. 21 cm, /oprawa podniszczona/
st1679KUROPIESKA Józef16.00
Nieprzewidziane przygody.
Kraków 1988 Wyd. Literackie, s. 389, opr. kart. 19 cm
st1677KUROWSKI Stefan24.00
Warszawa na tle stolic Europy.
Lublin 1987 KUL, s. 283 + 37 tabl. + ilustr. opr. kart. 24 cm
st4148KURPIŃSKI25.00
Karola... dziennik podróży 1823. Oprac. Zdzisław Jachimecki.
Kraków 1954 Pol. Wyd. Muzyczne s. 176. ilustr. opr. oryg. kart. 25 cm
st4146KUSIAK Jerzy10.00
Omnia beneficia... czyli Starosądeckie Festiwale Muzyki Dawnej.
Kraków 1986 Wyd. Literackie s. 146. ilustr. 17 na tabl. opr. kart. 20 cm
st4404KUTRZEBA Stanisław20.00
Historya ustroju Polski w zarysie. Tom 1: Korona. Wyd. 5.
Lwów 1920 Księg. Połonieckiego s. VIII, 214. brosz. 22 cm [brak oprawy, blok książki luźny, poza tym stan dobry.].
st5226KUTRZEBA Stanisław25.00
Polska odrodzona 1914-1928. Wyd. 3 uzupełn.
Warszawa 1928 Geb. i Wolff s. XI, 321. opr. oryg. kart. 19 cm [stan dobry.].
st5459KUTRZEBA Stanisław25.00
Historja źródeł dawnego prawa polskiego. Tom 1.
Lwów [1926?] Ossol. s. IV, 286. opr. ppł. 23 cm [nieaktualne znaki własnościowe.].
st1685KUTZNEROWA S.8.00
Szkicowanie terenu podczas wycieczek.
Warszawa 1953 „Nasza Księgarnia” s. 53. ilustr. 22. opr. kart. 15 cm
st1686KUŻMIŃSKA Izabela16.00
Światło jutra.
Londyn 1950 Biblioteka Powieści, s. 222, opr. kart. 21 cm
st1690KWIATKOWSKI Eugeniusz14.00
W takim żyliśmy świecie. Sylwetki polityków.
Kraków 1990 Znak, s. 195, opr. kart. 19 cm
st1691KWIATKOWSKI Jerzy14.00
Świat poetycki J. Przybosia.
Warszawa 1972 PIW, s. 304, opr. kart. 21 cm
st1692KWIATKOWSKI Tadeusz10.00
Kłopoty z talentem. Powieść satyryczna.
[Warszawa] 1953 Czytelnik, s. 300, opr. kart. 19 cm, [Biblioteka Satyry]
st1693Kwiatkowski Tadeusz Teofil15.00
Kanadyjska mozaika.
Warszawa 1970 Nasza Księgarnia, s. 204, ilustr., opr. pł. 25 cm
st4643KYDRYŃSKI Lucjan36.00
Przewodnik operetkowy. Wodewil, operetka, musical.
Kraków 1986 PWM s. 659. liczne ilustr. na tabl. opr. pł. 17 cm