Antykwariat Naukowy
Periodyki, czasopisma i kalendarze

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDTytul, rok, opisCena
cz572Z BADAŃ nad dziejami Górnego Śląska. Rocznik Muz. Górnośląskiego w Bytomiu.14.00
1988
Historia. Zeszyt 4. Bytom 1988 s.130, opr. kart. 24 cm.
cz577ZARANIE Śląskie. Kwartalnik regionalny.10.00
1958
Rok XXI. Cieszyn-Katowice 1958 zeszyt 1-2. s. 131. ilustr. Na tabl. Opr. oryg. Kart. 24 cm
cz578ZARANIE Śląskie. Kwartalnik.14.00
1985
Rok XLVIII, Katowice 1985, nr 3-4, Śląski Instytut Naukowy, s. Od 159 do 332. [Zawiera m.in. Edward Długajczyk – „ Kartki z dziejów drukarni mikołowskiej Karola Miarki ( do 1945 roku)”]
cz846ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Informacyjny ZN im Ossolińskich.8.00
1952
Zeszyt 1 (2), 2(3) Wrocław 1952 Ossol. s. 131. opr. kart. 24 cm
cz847ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Informacyjny ZN im Ossolińskich.8.00
1953
Zeszyt 2 (5) Wrocław 1953 Ossol. s. 112. opr. kart. 24 cm
cz848ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Informacyjny ZN im Ossolińskich.8.00
1956
Zeszyt 1 (9) Wrocław 1956 Ossol. s. 155. opr. kart. 24 cm
cz849ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Informacyjny ZN im Ossolińskich.8.00
1958
Zeszyt 2 (11) Wrocław 1958 Ossol. s. 203. tabl. opr. kart. 24 cm
cz851ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Informacyjny ZN im Ossolińskich.8.00
1961
Zeszyt 13 Wrocław 1961 Ossol. s. 248. tabl. (w 300-lecie prasy polskiej.). opr. kart. 24 cm
cz852ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Informacyjny ZN im Ossolińskich.8.00
1962
Zeszyt 14 - 17 Wrocław 1962/65

CENA POJEDYNCZEGO ZESZYTU
cz1062ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Informacyjny ZN im Ossolińskich.8.00
1969
Zeszyt 20, 21 Wrocław 1969/1970 Ossol.

CENA POJEDYNCZEGO ZESZYTU
cz579ZE SKARBCA Kultury. Biuletyn informacyjny. Zakładu Narodowego im Ossolińskich.8.00
1964
Bibl. PAN, zeszyt 16. Wrocław 1964 Ossolineum.
cz845ZE SKARBCA Kultury. Biuletyn informacyjny. Zakładu Narodowego im Ossolińskich.8.00
1951
Zeszyt 1 Wrocław 1951 Ossol. s. 96. opr. kart. 24 cm
cz855ZE SKARBCA KULTURY. Półrocznik ZN im Ossolińskich.8.00
1977
Zeszyt 29, 30, 32 Wrocław 1977/1979 Ossol.

CENA POJEDYNCZEGO ZESZYTU
cz856ZE SKARBCA KULTURY. Półrocznik ZN im Ossolińskich.8.00
1983
Zeszyt 38, 40, 43, Wrocław 1983/1986 Ossol.

CENA POJEDYNCZEGO ZESZYTU
cz868ZESPÓŁ Badań nad polskim średniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.8.00
1964
Sprawozdania.: III Konferencja naukowa w Warszawie 13 i 14 kwietnia 1962. Referaty i dyskusje. Warszawa 1964 PWN s. 127. opr. oryg. kart. 24 cm
cz972ZESZYTY HISTORYCZNE 36.00
1985
ROCZNIK OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ Zeszyty 71-74, Paryż 1985, Instytut Literacki, ss.240,240,240,240, opr.brosz 19 cm., etui kart.
cz580ZESZYTY Historyczne.12.00
1990
Zeszyt 91. Paryż 1990 Instytut Literacki – Warszawa 1990 Wyd. Pomost. S. 234. opr. kart. 19 cm
cz924ZIEMIA 1967. Prace i materiały krajoznawcze.8.00
1968
Warszawa 1968 PTTK s. 343. opr. kart. obwol. 23 cm
cz582ZIEMIA 1969-70.10.00
1972
Warszawa 1972 PTTK s. 351. ilustr. opr. kart. 23 cm
cz583ZIEMIA 1970. [rocznik] Prace i materiały z Ogólnopolskiej Narady Krajoznawczej PTTK w Gdańsku. Red.10.00
1972
W-wa 1972 S. i T. s. 403. ilustr. opr. kart. 23 cm
cz584ZIEMIA 1971.10.00
1973
Warszawa 1973 S. i T. s. 359. ilustr. opr. kart. 23 cm
cz587ZJEDNOCZENIE.2.00
1934
Rok II. Poznań 1934 nr 7-9, 11-12 (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz589ZJEDNOCZENIE.2.00
1936
Rok IV. Poznań 1936 nr 1 - 12 (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz590ZJEDNOCZENIE.2.00
1937
Rok V. Poznań 1937 nr 2-4, (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz591ZJEDNOCZENIE.2.00
1939
Rok VII. Poznań 1939 nr 3, 5, 6, (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz586ZJEDNOCZENIE. Organ Katolickich Związków Polek.2.00
1933
Rok I. Poznań 1933 nr 3, 4, 6 (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz925ZNAK. Miesięcznik.12.00
1978
Rok XXX. Nr 292 – 293 (10–11) październik – listopad. Kraków 1978. s. 1217-1423. opr. kart. 20 cm [Jan Paweł II – orędzie do Polaków...]
cz926ZNAK. Miesięcznik.4.00
1983
Rok XXXV. Nr 342 – 343 (5-6) maj – czerwiec. Kraków 1983. s. 751 – 1035. opr. kart. 20 cm [Bp Alfons Nossol – Św. Maksymilian Kolbe…]
cz592ZNAKI CZASU. Czasopismo pośw. zagadn. Społeczno-religijnym i popularyzacji higjeny.5.00
Rok XVII. Warszawa nr 9/10 (numer dziękczynny).