Antykwariat Naukowy
Periodyki, czasopisma i kalendarze

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDTytul, rok, opisCena
cz345RADOSTOWA. Ilustrowany miesięcznik społeczno - kulturalno - literacki.3.00
1999
Kielce 1999 Rok III, nr 3,5,6-7-8,9,10,11-12. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz346RADOSTOWA. Ilustrowany miesięcznik społeczno - kulturalno - literacki.3.00
2000
Starachowice 2000, Rok IV, nr 2,3. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz347RADOSTOWA. Ilustrowany miesięcznik społeczno - kulturalno - literacki.3.00
2001
Starachowice 2001, Rok VI , nr 4-6. Rok VI/VII, nr 11-12-1. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz348RADOSTOWA. Ilustrowany miesięcznik społeczno - kulturalno - literacki.3.00
2002
Starachowice 2002, Rok VII, nr 2-3-4, 5-8. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz349RADOSTOWA. Ilustrowany miesięcznik społeczno - kulturalno - literacki.3.00
2003
Starachowice 2003, Rok VIII, nr 1-2,3-4,5-6. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz350RADOSTOWA. Ilustrowany miesięcznik społeczno - kulturalno - literacki.3.00
2004
Starachowice 2004, Rok VIII, nr 3-11. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz351RADOSTOWA. Ilustrowany miesięcznik społeczno - kulturalno - literacki.3.00
2005
Starachowice 2005, Rok IX, nr 3,4-5,6-7-8. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz343RADOSTOWA. Miesięcznik społeczno - kulturalno - literacki.4.00
1997
Kielce 1997, Rok I, nr 1.
cz966ROCZNIK Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie10.00
1985
Rok XXX, Wrocław 1985, Ossolineum, s.272, ilustr., opr.brosz. 24 cm.
cz353ROCZNIK dziejów społecznych i gospodarczych.14.00
1973
Tom XXXIV- rok 1973. Warszaw – Poznań 1973, s.293. opr. Brosz. 24 cm
cz361ROCZNIK Literacki 1935. Red. Z. Szmydtowej.20.00
1936
Warszawa 1936 Inst. Literacki s. 339. opr. Kart. 25 cm
cz362ROCZNIK Literacki 1965.8.00
1965
Warszawa PIW s. 675. opr. Pł. 21 cm [nieaktualne znaki własnościowe].
cz363ROCZNIK Literacki 1966.8.00
1966
Warszawa PIW s. 828. opr. Pł. 21 cm [nieaktualne znaki własnościowe].
cz364ROCZNIK Literacki 1969.8.00
1969
Warszawa PIW s. 766. opr. Pł. 21 cm [nieaktualne znaki własnościowe].
cz365ROCZNIK Lwowski 1991.16.00
1991
Warszawa 1991, Instytut Lwowski, s. 218, opr. tw. kart. 24 cm
cz366ROCZNIK Lwowski 1992.16.00
1992
Warszawa 1992, Instytut Lwowski, s. 300, opr. tw. kart. 24 cm
cz368ROCZNIK Muzeum Narodowego w Warszawie - XXI.30.00
1977
Warszawa 1977, s.300, ilustr. Opr. Pł. Obwol. 25 cm.
cz369ROCZNIK Muzeum w Toruniu.10.00
Tom 1, zeszyt 1. s. 73. ilustr. 47. opr. Kart. 29 cm
cz370ROCZNIK Naukowo-dydaktyczny.8.00
1962
Zeszyt 14. – Historia. Kraków 1962 WSP, PWN s. 226. opr. Kart. 24 cm
cz371ROCZNIK Naukowo-dydaktyczny.8.00
1964
Zeszyt 1. Nauki humanistyczne. Historia literatury, językoznawstwo, dydaktyka. Rzeszów 1964 Studium terenowe Krakowskiej WSP s. 287. opr. Kart. 24 cm
cz374ROCZNIK Naukowo-dydaktyczny.10.00
1969
Zeszyt 4. (6) Nauki humanistyczne. Rzeszów 1969 WSP, s. 335, opr. Kart. 24 cm
cz375ROCZNIK Naukowo-dydaktyczny.6.00
1970
Zeszyt 5. (8) Nauki humanistyczne. Filologia Polska. Rzeszów 1970 WSP, s.187, opr. Kart. 24 cm
cz967ROCZNIK Oddziału PAN w Krakowie za rok 198710.00
1989
Wrocław 1989, Ossolineum, s.224, opr.brosz. 24 cm.
cz377ROCZNIK Oddziału PAN w Krakowie. Za rok 1984.8.00
1968
Wrocław 1986 Ossol. PAN s. 207, opr. Kart. 24 cm
cz913ROCZNIK Orientalistyczny.2.00
1994
Tom XLVIII. Zeszyt 2. Warszawa 1994 PWN s. 168. opr. kart. 24 cm
cz380ROCZNIK Podhalański tom 3.24.00
1985
Kraków-Zakopane 1985 Wyd. Liter., Muzeum Tatrzańskie, s. 469. ilustr. 72, opr. Pł. 25 cm
cz381ROCZNIK Polskiego Towarzystwa Geologicznego.20.00
1948
Tom XVII za rok 1947. Kraków 1948 PTG s. 340. XXXVIII. Ilustr. Tabl. Opr. Kart. 23 cm
cz896ROCZNIK polskiego towarzystwa naukowego na obczyźnie XLII.5.00
1998
Rok 1998/99 Londyn s. 258 opr. kart. 21 cm
cz382ROCZNIK Polskiego Towarzystwa Naukowego na obczyźnie XVI.20.00
1965
Rok 1965/66 Londyn s. 96. opr. Kart. 24 cm
cz384ROCZNIK Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie XXVIII.20.00
1984
Rok 1984/85 Londyn, s. 158. opr. Kart. 22 cm
cz383ROCZNIK Polskiego Towarzystwa Naukowego na obczyźnie.20.00
1970
Rok 1969/70 – XX. Londyn 1970, s. 132. opr. Kart. 23 cm
cz814ROCZNIK Polskiej Akademii Umiejętności. Rok 1945/1946.10.00
1947
Kraków 1947 PAU s. LXXXV, 164. opr. brosz. 21 cm [brak przedniej okładziny.].
cz963ROCZNIK Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu 5.00
1998
Tom 1 Paryż 1998, s.96, opr.brosz. 24 cm.
cz964ROCZNIK Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu 5.00
2000
Tom 3 Paryż 2000, s.76, opr.brosz. 24 cm.
cz951ROCZNIK Statystyczny20.00
1957
Rok XVII, Warszawa 1957,Nakł.GUS, s.532,opr.kart. 17 cm.
cz931ROCZNIK Statystyczny20.00
1956
Rok XVI, Warszawa 1956,Nakł.GUS, s.476,opr.kart. 17 cm.
cz949ROCZNIK Statystyczny20.00
1955
Rok XV, Warszawa 1955,Nakł.GUS, s.288,opr.kart. 17 cm.
cz385ROCZNIK Towarzystwa Naukowego Warszawskiego XLVII/XLVIII.8.00
1989
Rok 1984/85 Wrocław 1989 Ossol., s. 140. opr. Kart. 24 cm
cz386ROCZNIK Warszawski20.00
1960
I. 1960. Warszawa 1960 PIW s. 422. ilustr. Opr. pł. 25 cm
cz387ROCZNIK Wrocławski tom 2 – 1958.14.00
1959
Wrocław 1959 Ossol. S. 424. opr. Kart. 22 cm
cz389ROCZNIK Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Red. Adamczak I Albin.15.00
1975
Tom X. Wrocław 1975 Ossol. S. 240. opr. Kart. 24 cm
cz391ROCZNIKI Filozoficzne.4.00
1955
Tom IV 1954. Lublin 1955 Tow. Naukowe KUL, s. 154, opr. kart. 22 cm
cz392ROCZNIKI Filozoficzne.6.00
1957
Tom V 1955-1957. Lublin 1957 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1(prace z zakresu psychologii), zeszyt 2(prace z zakresu historii filozofii), zeszyt 3(prace z zakresu historii filozofii), zeszyt 4(Zeszyt wydany z okazji 10-ciolecia Wydz. Filozofii KUL). Opr. kart. 21 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz393ROCZNIKI Filozoficzne.6.00
1958
Tom VI 1958. Lublin 1958 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Prace z zakresu filozofii bytu), zeszyt 2 (Prace z zakresu etyki), zeszyt 3 ( Prace z filozofii przyrody). Opr. kart. 21 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz394ROCZNIKI Filozoficzne.6.00
1958
Tom VI 1958. Lublin 1958 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Prace z zakresu filozofii bytu), zeszyt 2 (Prace z zakresu etyki), zeszyt 3 ( Prace z filozofii przyrody), zeszyt 4 (Prace z zakresu psychologii). Opr. kart. 21 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz395ROCZNIKI Filozoficzne.6.00
1960
Tom VII 1959. Lublin 1960 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Prace z zakresu filozofii bytu), zeszyt 2 (Prace z zakresu etyki), zeszyt 3 ( Prace z filozofii przyrody). Opr. Kart. 21 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz396ROCZNIKI Filozoficzne.6.00
1961
Tom VIII 1960. Lublin 1961 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Prace z metafizyki), zeszyt 2 (Prace z etyki), zeszyt 3 ( Prace z zakresu filozofii przyrody), zeszyt 4 (Prace z psychologii). Opr. kart. 21 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz397ROCZNIKI Filozoficzne.6.00
1961
Tom IX 1961. Lublin 1961 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1(Filozofia bytu), zeszyt 2 (Prace z etyki), zeszyt 3 ( Filozofia przyrody). Opr. kart. 21 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz398ROCZNIKI Filozoficzne.6.00
1962
Tom X 1962. Lublin 1962 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Filozofia teoretyczna), zeszyt 3 ( Filozofia przyrody), zeszyt 4 ( Psychologia). Opr. kart. 21 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz399ROCZNIKI Filozoficzne.6.00
1963
Tom XI 1963. Lublin 1963 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 2 (Etyka), zeszyt 3 ( Filozofia przyrody), zeszyt 4 (Psychologia). Opr. kart. 21 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz400ROCZNIKI Filozoficzne.4.00
1964
Tom XII 1964. Lublin 1964 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Filozofia teoretyczna), zeszyt 3 ( Filozofia przyrody), zeszyt 4 (Psychologia). Opr. Kart. 25 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz401ROCZNIKI Filozoficzne.4.00
1965
Tom XIII 1965. Lublin 1965 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 3 ( Filozofia przyrody), zeszyt 4 (Psychologia). Opr. Kart. 25 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz403ROCZNIKI Filozoficzne.4.00
1967
Tom XV 1967. Lublin 1967 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Filozofia teoretyczna), zeszyt 3 ( Filozofia przyrody). Opr. kart. 25 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz404ROCZNIKI Filozoficzne.4.00
1968
Tom XVI 1968. Lublin 1968 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Filozofia teoretyczna), zeszyt 3 ( Filozofia przyrody). Opr. kart. 25 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz406ROCZNIKI Filozoficzne.4.00
1970
Tom XVIII 1970. Lublin 1970 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 3 ( Filozofia przyrody). Opr. kart. 25 cm
cz407ROCZNIKI Filozoficzne.4.00
1971
Tom XIX 1971. Lublin 1971 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Filozofia teoretyczna), zeszyt 3 ( Filozofia przyrody), zeszyt 4 (Psychologia). Opr. Kart. 25 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz408ROCZNIKI Filozoficzne.4.00
1972
Tom XX 1972. Lublin 1972 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 3 ( Filozofia przyrody). Opr. kart. 25 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz409ROCZNIKI Filozoficzne.8.00
1979
Tom XXVII 1979. Lublin 1979 Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1 ( Metafizyka, Logika, Historia Filozofii ). Opr. kart. 25 cm
cz411ROCZNIKI Humanistyczne.4.00
1961
Tom IX, 1960. Lublin 1961 Tow. Naukowe KUL,, zeszyt 2(Prace z filozofii klasycznej), zeszyt 3 (Prace z filologii angielskiej), zeszyt 4 ( Prace z historii), s. 335, opr. kart. 22 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz412ROCZNIKI Teologiczno-Kanoniczne.2.00
1964
Tom XI, 1964. Lublin 1964Tow. Naukowe KUL, zeszyt 2 (Apologetyka-Dogmatyka), zeszyt 3 (Teologia moralna). opr. karton 22 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz413ROCZNIKI Teologiczno-Kanoniczne.2.00
1964
Tom XI, 1964. Lublin 1964Tow. Naukowe KUL, zeszyt 2 (Apologetyka-Dogmatyka), zeszyt 3 (Teologia moralna). opr. karton 22 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz414ROCZNIKI Teologiczno-Kanoniczne.2.00
1967
Tom XIV, 1967. Lublin 1967Tow. Naukowe KUL, zeszyt 2 (Apologetyka-Dogmatyka). Opr. karton 22 cm
cz416ROCZNIKI Teologiczno-Kanoniczne.2.00
1971
Tom XVIII, 1971. Lublin 1971Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1(Pismo Święte), zeszyt 2 (Teologia Fundamentalna i Dogmatyka), zeszyt 3 (Teologia moralna), zeszyt 4(Historia Kościoła), zeszyt 5(Prawo Kanoniczne) Opr. karton 22 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz417ROCZNIKI Teologiczno-Kanoniczne.2.00
1972
Tom XIX, 1972. Lublin 1972Tow. Naukowe KUL, zeszyt 1(Pismo Święte), zeszyt 2 (Teologia Fundamentalna i Dogmatyka), zeszyt 3 (Teologia moralno – pastoralna), zeszyt 4(Historia Kościoła), zeszyt 5(Prawo Kanoniczne), 6. Opr. karton 22 cm (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz424ROZPRAWY z dziejów oświaty8.00
1965
Tom VIII. Wrocław 1965 Ossol., PAN s. 181. opr. kart. 24 cm
cz425ROZPRAWY z dziejów oświaty8.00
1966
Tom IX. Wrocław 1966 Ossol., PAN s. 202. opr. Kart. 24 cm
cz1055RZECZPOSPOLITA.3.00
1945
Rok II: nr 164 (304), 174 (314), 182 (319), 192 (331), 202 (342), 211 (351). (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)