Antykwariat Naukowy
Periodyki, czasopisma i kalendarze

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDTytul, rok, opisCena
cz257PAMIĘTNIK Literacki.16.00
1994
Tom XIX. Londyn 1994 Zw. Pisarzy Polskich na Obczyźnie s. 123. opr. Kart. 20 cm
cz259PAMIĘTNIK Literacki.15.00
1951
R. XLII, Wrocław 1951, z. 3-4.
cz260PAMIĘTNIK Literacki.15.00
1964
R. LV, Wrocław 1964, z. 2, 3. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz261PAMIĘTNIK Literacki.15.00
1965
R. LVI, Wrocław 1965, z. 1, 2, 4. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz262PAMIĘTNIK Literacki.15.00
1966
R. LVII, Wrocław 1966, z. 2.
cz263PAMIĘTNIK Literacki.15.00
1967
R. XVIII, Wrocław 1967, z. 2.
cz265PAMIĘTNIK Literacki.15.00
1971
R. LXII, Wrocław 1971, z. 1.
cz266PAMIĘTNIK Literacki.15.00
1974
R. LXV, Wrocław 1974, z. 4.
cz805PAMIĘTNIK Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej R. XXXVI14.00
1946
Warszawa 1946 Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza z. 1-2. s. 260. opr. ppł.24 cm
cz258PAMIĘTNIK Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej.15.00
1950
R. XLI, Wrocław 1950 Ossol. Z. 1, 2, 3-4. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz268PAMIĘTNIK Sandomierski.16.00
1993
Tom 1. 1993. Kraków 1993 Secesja s. 200. opr. Kart. 24 cm
cz910PAMIĘTNIK Słowiański. Czasopismo naukowe poświęcone słowianoznawstwu.4.00
1996
Rok 1994. Tom XLIV. Wrocław 1996 Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. s. 202. opr. kart. 20 cm
cz270PAMIĘTNIK teatralny. Kwartalnik poświęcony historii i krytyce teatru założony przez Leona Schillera.20.00
1985
Rok XXXIV, zesz. 1–4 (133–136). Warszawa 1985 PAN Inst. Sztuki s. 544. ilustr. opr. kart. 24 cm [Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. blok poluzowany.].
cz806PAMIĘTNIKI Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych. Red. Konrad Millak. Rok I.15.00
1926
Warszawa 1926/27 nr 1. opr. oryg. brosz. 26 cm
cz807PAMIĘTNIKI Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych. Red. Konrad Millak. Rok II.15.00
1927
Warszawa 1927/28 nr 2. opr. oryg. brosz. 26 cm
cz808PARKI Narodowe i Rezerwaty Przyrody. Tom 6. numer 2.5.00
1985
Białowieża 1985. opr. kart. 24 cm
cz274PEDAGOGJUM. Miesięcznik pośw. Sprawom kształcenia nauczycieli.4.00
1932
Organ ZG TNSW Kraków 1932 Rok VIII, nr 8-9. (październik-listopad) opr. Brosz. 23 cm
cz275PEDIATRIA Polska. Organ Polskiego Tow. Pediatrycznego i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Miesi2.00
1980
Tom LV, Warszawa 1980 nr 3, 9. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz1009POKŁOSIE Salezjańskie. Miesięcznik dla pomocników salezjańskich.4.00
1948
Warszawa grudzień 1948, rok XXVI, nr. 12
cz283POLAND. A magazine for those seeking information regarding life in Poland or activities of Americans24.00
1930
Vol.XI, [New York] september 1930, no.9, s.513-576, opr. Oryg. Brosz. 25 cm.
cz809POLNISCHE Blatter.6.00
1916
Zeitschrift fur Politik, Kultur und soziales Leben. Band V. Berlin 1916 Heft 41 i 42. opr. oryg. kart. 23 cm poszczególny numer w cenie:
cz285POLNISCHE Blätter. Zeitschrift für Politik, Kultur und soziales Leben. Red. L. Maliszewski.20.00
1916
Wyd. W. Feldman. Berlin IV Band : 1916, Heft 29 (10 Juli), s. 33-64, opr. Oryg. Kart. 23 cm. [Zawiera m.in.: A. Brückner – Ein Kartenwerk über Polen. Z. Gaszyńska-Golińska – Die Polinnen und der Krieg.]
cz286POLSKA SZTUKA Ludowa. Miesięcznik, Organ Państw. Instytutu Badania Sztuki Ludowej.12.00
1948
Rok II. Wrocław 1948, nr 9-10. s. 64. ilustr., opr. kart. 30 cm
cz287POLSKA SZTUKA Ludowa. Miesięcznik, Organ Państw. Instytutu Badania Sztuki Ludowej.12.00
1948
Rok II. Wrocław 1948, nr 11-12. s. 56. ilustr., opr. kart. 30 cm
cz288POLSKA ZBROJNA.8.00
1945
Lublin 1945 Nr 3 z 16 stycznia (art.: Kielce wyzwolone. W ciągu 2 dni wyparto Niemców z przeszło 600 miejscowości.).
cz684PONIEDZIAŁEK. Dodatek do „Niedzieli”. Red. i wydawca Kazimierz Nawrocki.10.00
1906
Rok I. Warszawa 1906 nr 3 (22 stycznia)
cz810PORANEK. Tygodnik dla starszych dzieci. Rok II.5.00
1938
Warszawa 1938/39 nr 1, 9, 16/17, 23, 26, 27, 28, 34, 37 - poszczególny numer w cenie:
cz294POSŁANIEC Serca Jezusowego.2.00
1934
Rocznik 62, luty. Kraków 1934,Wyd. Księży Jezuitów, s.41-80. 22 cm
cz911POSŁANIEC Serca Jezusowego. Miesięcznik dla szerzenia czci Najśw. Serca Jezusowego.1.00
1937
Rocznik 65. Nr 5. maj 1937.
cz942POZNAJ ŚWIAT Magazyn geograficzny20.00
1974
Rok XXII, Miesięcznik, Warszawa 1974 nr.1-12, opr.ppł.introlig. 29 cm.
cz940POZNAJ ŚWIAT Magazyn geograficzny20.00
1972
Rok XX, Miesięcznik, Warszawa 1972 nr.1-12, opr.ppł.introlig. 29 cm.
cz941POZNAJ ŚWIAT Magazyn geograficzny20.00
1973
Rok XXI, Miesięcznik, Warszawa 1973 nr.1-12, opr.ppł.introlig. 29 cm.
cz938POZNAJ ŚWIAT Magazyn geograficzny20.00
1969
Rok XVII, Miesięcznik, Warszawa 1969 nr.1-12, opr.ppł.introlig. 29 cm.
cz296POZNAJ Świat. Magazyn geograficzny.24.00
1970
Warszawa 1970 nr 1-12. /komplet/.
cz297PRACE Geologiczne 34.5.00
1966
Warszawa 1966 Wyd. Geologiczne [zawiera: Huss Felicja; Otwornice aglutynujące serii podśląskiej jednostki roponośnej węglówki. (Polskie Karpaty fliszowe). S. 71. tabl.opr. kart. 24 cm.].
cz298PRACE Geologiczne 50.5.00
1968
Warszawa 1968 Wyd. Geologiczne [zawiera: Jednorowska Antonina; Zespoły otwornicowe w zewnętrznych strefach jednostki magurskiej Karpat i ich znaczenie stratygraficzne. S.891. tabl. Opr. Kart. 24 cm.].
cz302PRACE Historyczne III.8.00
1967
Kraków 1967 wyd. WSP, s. 278, opr. brosz. 25 cm. ( Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, zeszyt 26)
cz300PRACE Historyczne zeszyt 13.8.00
1964
Kraków 1964 UJ s. 135. opr. brosz. 25 cm
cz299PRACE Historyczne zeszyt 6.8.00
1961
Kraków 1961 wyd. UJ, s. 203, opr. brosz. 25 cm
cz303PRACE Humanistyczne.8.00
1977
Rzeszów 1977 TN R. X. Seria I, nr 10. s. 568. opr. kart. 24 cm
cz912PRACE Literackie. XXXIII. (Acta Universitatis Wratislaviensis No 1601).3.00
1994
Wrocław 1994 Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego s. 206. opr. kart. 24 cm
cz891PRACE Naukowe oddziału warszawskiego komisji do badania dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce. B5.00
1927
Warszawa 1927 s. 63. opr. kart. 24 cm
cz969PREGLĄD Wschodni Historia i współczesność Polaków na wschodzie KWARTALNIK10.00
1991
TOM I Zeszyt 3, Warszawa 1991, Przegląd Wschodni, opr.brosz.23 cm.
cz306PRZEGLĄD Antropologiczny.16.00
1955
Organ Tow. Antropol. I Polskich Zakładów Antropologii. Wrocław 1955 PWN tom XXI, zeszyt 1, s. 506. opr. brosz. 26 cm
cz307PRZEGLĄD Antropologiczny.12.00
1963
Poznań 1963 PWN tom XXXIX. Zeszyt 1. s. 202. opr. brosz. 26 cm
cz308PRZEGLĄD Historyczny.8.00
1988
Tom LXXIX, W-wa 1988, zeszyt 2
cz309PRZEGLĄD Historyczny.10.00
1989
Tom LXXX, W-wa 1989, zeszyt 1.
cz772PRZEGLĄD Historyczny.8.00
1988
Tom LXXIX, Warszawa 1988, zeszyt 1.
cz892PRZEGLĄD Historyczny.4.00
1988
Tom LXXIX. Warszawa 1988. Zeszyt 1.
cz811PRZEGLĄD Historyczny. Tom LXXV8.00
1984
W-wa 1984, zeszyt 2.
cz310PRZEGLĄD Humanistyczny.6.00
1930
Lwów 1930 Rok V, zeszyt 2. opr. Kart. 24 cm
cz311PRZEGLĄD KSIĘGARSKI. Dwutygodnik.5.00
1930
Organ Związku Księgarzy Polskich. Warszawa 1930 Nr 13. lipiec [egz z plamami.].
cz895PRZEGLĄD Pedagogiczny. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego.2.00
1885
Warszawa 1885. Rok IV. No. 24 [brak połowy przedniej okładki]
cz894PRZEGLĄD Pedagogiczny. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego.2.00
1885
Warszawa 1885. Rok IV. No. 7-10.
CENA POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY.
cz893PRZEGLĄD Pedagogiczny. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania szkolnego i domowego.45.00
1882
Warszawa 1882. Rok I. No. 1-24.
cz324PRZEGLĄD Powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym. Red. Ks. J6.00
1938
Kraków 1938 – grudzień. Tom 220 nr 12 (660)
cz325PRZEGLĄD Techniczny. Czasopismo poświęcone sprawom techniki i przemysłu.2.00
1945
Rok 66. Łódź 1945 nr 13 (25 listopada)
cz326PRZEGLĄD Tygodniowy. Dodatek Miesięczny (ilustrowany) do czasopisma ... życia społecznego, literatur46.00
1891
Warszawa 1891 Wyd. Przeglądu Tygodniowego. S. 292, ilustr., opr. Półsk. Podniszczona 26 cm
cz812PRZEGLĄD Warszawski. Rok III.6.00
1923
Warszawa 1923 nr 26 (listopad) opr. oryg. brosz. 24 cm
cz813PRZEGLĄD Współczesny. Red. St. Wędkiewicza10.00
1932
Kraków 1932 Wyd. St. Badeni Rok XI. Tom XLI. s. 272. opr. ppł. 23 cm
cz328PRZEGLĄD Wydawnictw Inst. Wyd. „Biblioteka Polska” grudzień 1938.10.00
1938
Rok I. Nr 11-12. [Bydgoszcz] b. R. S. 14. opr. Brosz. 25 cm /nr poświęcony wydaniu zbiorowemu „Pism” Adolfa Dygasińskiego/.
cz329PRZEGLĄD Wydawnictw Inst. Wyd. „Biblioteka Polska” W-wa 19394.00
1939
Rok II, nr 1-2. s. 14. opr. Brosz. 25 cm
cz333PRZEMIANY. Miesięcznik społeczno-kulturalny.2.00
1982
Kielce 1982 nr 4,7. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz334PRZEMIANY. Miesięcznik społeczno-kulturalny.2.00
1983
Kielce 1983 nr 1,3,4,9,11,12. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz335PRZEMIANY. Miesięcznik społeczno-kulturalny.2.00
1984
Kielce 1984 nr 1,2,5,6,7,8,9,10,11. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz336PRZEMIANY. Miesięcznik społeczno-kulturalny.2.00
1985
Kielce 1985 nr 12.
cz337PRZEMIANY. Miesięcznik społeczno-kulturalny.2.00
1986
Kielce 1986 nr 1,2,3,4,7,8,9,10. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz338PRZEMIANY. Miesięcznik społeczno-kulturalny.24.00
1987
Kielce 1987 nr 1-12.
cz339PRZEMIANY. Miesięcznik społeczno-kulturalny.2.00
1988
Kielce 1988 nr 2,3,4,5,6,7,8,9. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz342PRZYRODA i Technika. Czasopismo poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych i technicznych.5.00
1936
Lwów 1936 Rok XV, zeszyt 2. (luty).