Antykwariat Naukowy
Periodyki, czasopisma i kalendarze

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDTytul, rok, opisCena
cz192MAŁY Przewodnik.24.00
1933
Poznań 1933 Nakł. Św. Wojciecha, nr 27-53 + rok 1934 nr 1-51, współopr. ppł. 25 cm
cz194MAŁY rocznik statystyczny 1937.20.00
1937
Rok wydawnictwa VIII. Warszawa GUS s. XXVIII, 401, mapka. Opr. Kart. 17 cm
cz932MAŁY Rocznik statystyczny Polski wrzesień 1939 - czerwiec 1941 (Reprint 1990)10.00
1941
Londyn 1941, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, s.12,mapa,161, por.brosz. 20 cm.
cz908MATERIAŁY antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne wydane staraniem Komisyi Antropologicznej A80.00
1896
Tom I ( Z 1 tablicą rysunkową, 10 mapkami, 1 tablicą graficzną i 4 cynkotypami). Kraków 1896 Akademia Umiejętności s. 425. opr. ppł. 23 cm [oprawa luzem]
cz196MATERIAŁY do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań16.00
1953
Rok IV. Warszawa 1953, nr 3-4, s. 372 opr. Kart.24cm
cz198MERKURYUSZ Polski Ordynaryiny. Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyey pospolit2.00
1938
Warszawa 1938 nr 44 (234) ostatnia karta z uszczrbkiem tekstu
cz199MERKURYUSZ Polski Ordynaryiny. Dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacyey pospolit3.00
1938
Warszawa, 1938 nr 29, 33, 35, 49 [z mylną datą 1936], 50, 1939 nr 12, 21, 27, 33 (283) (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz203MIESIĘCZNIK Literacki i Artystyczny.180.00
1911
Rok I. Red. J. H. Retinger. Kraków 1911 nr 1-12. Druk Rippera. Opr, w 4 wolum. Ppł. 25 cm [część miesięczników bez kart tyt.].
cz200MIESIĘCZNIK Literacki.4.00
1975
Warszawa 1975 Rok X, luty s. 144. opr. Kart. 25 cm
cz201MIESIĘCZNIK Literacki.4.00
1975
Warszawa 1975 Rok X, marzec s. 144. opr. Kart. 25 cm
cz202MIESIĘCZNIK Literacki.4.00
1977
Warszawa 1977 Rok XII, maj s. 144. opr. Kart. 25 cm
cz204MŁODY LAS. Miesięcznik dla młodzieży. Pismo Krucjaty Eucharystycznej.1.00
1938
Rok I. 1938 z. 6.
cz206MŁODY Zawodowiec.2.00
1937
Rok 3. Warszawa 1937 nr 3(16 września), nr 9(24 październik), 13(23 listopada). (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz207MŁODY Zawodowiec.2.00
1938
Rok 3. Warszawa 1938 nr 18 (11 STYCZNIA), nr 29 (29 marca). Rok 4. W-wa 1938 nr 2(13 września). (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz211MOJE POWIEŚCI. Ilustr. Tygodnik dla wszystkich.1.00
1936
Rok IV. Żnin Wlkp. 1936 nr 1,3,4,7,9,11- 17, 22-24,32,33, 35 (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz212MÓWIĄ WIEKI. Magazyn historyczny.3.00
1972
Warszawa 1972 nr 3, 1984 nr11. 1985 nr 3, 8, 12. 1986 nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. 1987 nr 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1988 nr 1 – 12. 1989 nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz637MUCHA16.00
1870
1870-73, 1875-77, 1882-1906, 1908-1913, 1915-1918, 1919-1939, 1947?-1952 z uwagi na cenzurę „Mucha” wychodziła pod różnymi tytułami w roku 1906, 1907 jako jednodniówki. – R. 1912 nr 1-4 Komar, 1912 nr 1-13 Marchołt. Brak pełnej bibliografii.].[MUCHA] DZIĘCIOŁ. Red. i wyd. Antoni Orłowski. Rok I. Warszawa 1906 nr 1 - 5, 7-11. [egz. o numerze 1 poplamiony farbą olejną białą.]. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz646MUCHA. FACET. Red. Ignacy Herberger, wyd. Antoni Michalski.16.00
1907
Rok II. Warszawa 1907 nr 1-3, 6-9. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz672MUZEUM.5.00
1939
Rocznik LIV. Lwów 1939 z. 1(marzec), z. 2(czerwiec). (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz671MUZEUM. Czasopismo pedagogiczne pośw. sprawom wychowania, nauczania i organiz. szkolnictwa. Organ To5.00
1912
Rocznik XXVIII. Lwów 1912 t. 2. z. 3.
cz803MUZEUM. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa wyd. przez Tow. Nauczycieli Szkół Wyż5.00
1908
Rocznik XXIV. Lwów 1908 tom. 1. zeszyt 2 (luty). opr. oryg. brosz. 24 cm