Antykwariat Naukowy
Periodyki, czasopisma i kalendarze

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDTytul, rok, opisCena
cz86GAZETA Lubelska. Niezależne Pismo Demokratyczne.4.00
Lublin nr 1(12 luty), 11(22 luty), 13(24 luty), 41(25 marca), 162(4 sierpnia), 184(26 sierpnia), 187(29 sierpnia), 193(4 września)(PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz87GAZETA Ludowa. Pismo codzienne dla wszystkich.2.00
1947
Rok III. Warszawa 1947 nr 199 (23 lipca)
cz88GAZETA Tygodniowa. Poświęcona sprawom religijnym, oświatowym i społecznym.5.00
1931
Rok II. Kielce 1931 nr 23(7 czerwca).
cz92GŁOS Akademicki.6.00
1998
Nr 2 (12) – 1998 marzec
cz93GŁOS Akademicki.6.00
1998
Nr 3 (13) – 1998 kwiecień
cz94GŁOS Akademicki.6.00
1998
Nr 4 (14) – 1998 czerwiec
cz95GŁOS Akademicki.6.00
1999
Nr 6 (16) – 1999 styczeń
cz96GŁOS Akademicki.6.00
1999
Nr 18 – 1999 maj
cz97GŁOS Akademicki.6.00
1999
Nr 19 – 1999 lipiec
cz98GŁOS Akademicki.6.00
1999
Nr 20 – 1999 październik
cz99GŁOS Akademicki.6.00
2000
Nr 1 (32) – 2002 luty-marzec
cz91GŁOS Akademicki. Pismo środowiskowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.6.00
1998
[obecnie Akademii Świętokrzyskiej, redagowany przez Instytut Bibliotekoznawstwa]Nr 1 (11) – 1998
cz102GŁOS Emigracji i kwartalnik kresowy.6.00
2003
Nr 17/18. Kwartalnik Społ. – Polityczny poświęcony polityce wschodniej i problemom Kresów II RP. Londyn grudzień 2003/marzec 2004 Zw. Ziem Wschodnich II RP s. 104, ilustr., opr. kart. 21cm
cz103GŁOS Emigracji i kwartalnik kresowy.6.00
2004
Nr 19. j. W. Londyn czerwiec 2004 Zw. Ziem Wschodnich II RP s. 64. ilustr., opr. kart. 21 cm
cz979GŁOS EMIGRACJI nr.6 Kwartalnik polityczn - społeczny poświęcony sprawom kresowym6.00
2000
Lomdyn 2000 Maj, Związek Kresowian w W.Brytanii, s.68, opr.brosz. 22 cm.
cz100GŁOS Emigracji.6.00
1999
Nr 3. Kwartalnik. Numer poświęcony: sprawom Wileńszczyzny, polsko – ukraińskim i różnym sprawom emigracji... Londyn czerwiec 1999 Związek Kresowian w Wielkiej Brytanii s. 64. opr. kart. 21 cm
cz101GŁOS Emigracji.6.00
2000
Nr 6. Kwartalnik polit. – społ. Poświęcony sprawom kresowym. Londyn maj 2000 Zw. Kresowian w Wielkiej Brytanii s. 68. opr. kart. 21 cm
cz110GŁOS Nauczycielstwa Ludowego.5.00
1909
Kraków Rok IV. 1909. nr 5.
cz620GONIEC Antykwarski II. Czasopismo dla antykwariuszy, bibliotekarzy i miłośników starej książki.8.00
1994
Warszawa 1994/1995. Red. Krzysztof Seliga (XII/I.)
cz111GONIEC Krakowski.6.00
1939
Rok I. Kraków 1939 nr 20 z 20 listopada
cz113GONIEC Krakowski.6.00
1940
Rok II, Kraków 1940 nr 19, 86, 96, 115, 151, 184, 247-250, 252-256, 258. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)
cz115GONIEC Krakowski.6.00
1942
Rok IV. Kraków 1942 nr 30, 163, 183, 263, 265. (PODANA CENA DOTYCZY POJEDYNCZYCH EGZEMPLARZY)