Antykwariat Naukowy
Periodyki, czasopisma i kalendarze

Wróć do poprzedniej strony Napisz do nas
Nr IDTytul, rok, opisCena
cz17BIBLIOFIL.8.00
1987
Łódź [1987] jesień’87 s. 16. ilustr. opr. kart. 34 cm
cz744BIBLIOTEKA Uniwersalna. Rocznik I. Tom 1: styczeń.20.00
1880
Tarnów 1880 Druk W. Angelusa s. 64 i od 225 do 408 [zawiera Adama Bełcikowskiego dramat w 5 aktach: Król Mieczysław Drugi]. opr. ppł. 22 cm
cz21BIBLIOTEKA WARSZAWSKA.20.00
1902
Rok 62. 1902. Tom 2. z. 1. kwiecień. Warszawa 1902 s. 212. opr. brosz. 25 cm [egz. przybrudzony, blok luźny].
cz981BIULETYN8.00
1976
Rok XV nr.31, Londyn grudzień 1976, Koło Lwowian w Londynie
cz982BIULETYN8.00
1983
Rok XXIII nr.46, Londyn grudzień 1983, Koło Lwowian w Londynie
cz876BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej4.00
1960
Rok XII. (VII-XII) Kraków 1960. Nr 2.
Rok XV. 1963 (I-XII) Kraków 1964. Nr ½
Rok XVII. 1965 (VII-XII) Kraków 1967 Nr 2
Rok XXII. Warszawa 1972 PWN. Nr ½
Rok XXIII. Warszawa 1973 PWN. Nr ½
Rok XXIV. Warszawa 1974 PWN. Nr ½
Rok XXVI. Warszawa 1976 PWN. Nr ½
Rok XXVII. Warszawa 1977 PWN. Nr ½
Rok XXVIII. Warszawa 1978 PWN. Nr ½
Rok XXIX. Warszawa 1979 PWN. Nr ½
Rok XXX. Warszawa 1980 PWN Nr ½
Rok XXXVI. Warszawa 1986 PWN Nr ½
Rok XLIX. Kraków 1999 BJ. Nr ½
CENA POJEDYNCZYCH ZESZYTÓW
cz820BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1957
Rok IX. Kraków 1957 nr 1, 2.
cz821BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1958
Rok X. Kraków 1958 nr 1, 2.
cz822BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1959
Rok XI. Kraków 1959 nr 1/2, 3/4.
cz823BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1960
Rok XII. Kraków 1960 nr 1, 2.
cz826BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1963
Rok XV. 1963 (I-XII) Kraków 1964 nr 1/2.
cz827BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1964
Rok XVI. 1964 (I-VI), (VII-XII) Kraków 1965 nr 1, 2.
cz828BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1965
Rok XVII. 1965 (I-VI), (VII-XII) Kraków 1966/7 nr 1, 2.
cz829BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1966
Rok XVIII. 1966 (I-VI), (VII-XII) Kraków 1968 nr 1, 2.
cz831BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1970
Rok XX-XXIX. 1970-79 Kraków 1970-79 (nr ½).

CENA JEDNEGO ZESZYTU
cz832BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1980
Rok XXX-XXXI, XXXII-XXXIX. 1980-81, 1983-1989 Kraków 1980-89 (nr ½).

CENA JEDNEGO ZESZYTU
cz833BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
1990
Rok XL-XLII. 1990-1992, XLIV-XLVI, XLIXX Kraków 1990-99 (nr ½).

CENA JEDNEGO ZESZYTU
cz834BIULETYN Biblioteki Jagiellońskiej10.00
2001
Rok L-LI. 2001 Kraków 2001 (nr ½).
cz23BIULETYN Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckiej w Polsce.26.00
1946
I. Bm 1946 GKBZNwP s. 316. ilustr. na tabl. mapki. opr. oryg. kart. 25 cm
cz24BIULETYN HISTORII SZTUKI.12.00
1951
Warszawa – 1951 Rok XIII, nr 4.
cz25BIULETYN HISTORII SZTUKI.12.00
1953
Warszawa – 1953 Rok XV nr ¾
cz27BIULETYN HISTORII SZTUKI.10.00
1955
1955 Rok XVII nr 2
cz29BIULETYN HISTORII SZTUKI.10.00
1969
1969 Rok XXXI nr 2
cz30BIULETYN HISTORII SZTUKI.12.00
1993
1993 Rok LV nr 1
cz31BIULETYN HISTORII SZTUKI.12.00
1993
1993 Rok LV nr 2-3
cz32BIULETYN HISTORII SZTUKI.12.00
1993
1993 Rok LV nr 4
cz33BIULETYN informacyjny. Tow. Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wsch. Kwartalnik.6.00
2003
[W-wa] 2003 Nr 29 (kwiecień-czerwiec) s. 40, opr. kart. 30 cm
cz34BIULETYN Krakowski.16.00
1961
Tom 3. (Studia – Materiały – Komunikaty). Kraków 1961 Wydz. Kultury Pr. Rady Narodowej s. 257. ilustr. opr. kart. 24 cm
cz602BIULETYN Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej.15.00
1919
Rok I. Warszawa 1919 nr 3 (1 maja) s. 267, V. opr. oryg. brosz. 24 cm
cz35BIULETYN Nr 39 PAN Kom. Dla spraw Górnośląskiego Okręgu Przem. – Zagadnienie aktywizacji Okręg10.00
1960
Warszawa 1960 s. 175. ilustr. mapki. opr. kart. 30 cm [maszynopis powielony.].
cz603BIULETYN Zrzeszenia Pracowników P. M. T. Miesięcznik.5.00
1938
Rok 3. Warszawa 1938 nr 5 [Zrzesz. Pracow. Pol. Monopolu Tytoniowego.].
cz1040BURLINGTON Magazine, The8.00
1945
Nr. 502, vol. LXXXVI, january 1945. str. 24, ilustr.; brak okładki.